Algos lapelis – svarbus ar ne?

Darbuotojas, dirbantis bet kokioje įmonėje, privalo turėti šiuos dokumentus:

  • Darbo sutartį
  • Mokesčių kortelę (elektroniška)
  • Valandų apskaitos lapus
  • Algų lapus

Pagal darbo kodekso § 14-15 (5) darbdavys, išmokėdamas algą arba iškart po išmokėjimo privalo duoti raštišką dokumentą darbuotojui apie tai, kaip alga apkaičiuota, kiek mokesčių nuskaičiuota (pagal mokesčių kortelę) ir kiek atostoginių sukaupta.

Turėtumėte taip pat pasitikrinti, ar sumokėti mokesčiai Norvegijos biudžetui, kuriuos nuskaičiavo Jūsų darbdavys mnuo Jūsų algos. Tai daroma prisijungus su savo asmeniniais kodais Mokesčių tarnybos portale čia.

Algalapiai įrodo darbinius santykius ir pagal juos galima apskaičiuoti kokią uždirbote algą.  Jie- svarbūs dokumentai, nurodantys, kokia alga Jums apskaičiuota ir kiek mokesčių atskaičiuota prieš ją išmokant. Jie patvirtina, jog darbuotojas sumokėjo mokesčius. Ar mokesčiai tikrai sumokėti, turite pasitikrinti per www.altinn.no , prisijungę su asmeniniais kodais. Jei darbdavys vengia išrašyti algos lapelius, tai yra rimtas signalas ka buhalterinė apskaita vedama netvarkingai. Reikia būtinai pasirūpinti, kad algos lapeliai būtų gauti. Norvegijos įstatymai įpareigoja darbdavį kas mėnesį išduoti darbuotojams algos lapelius. Darbuotojas turi jų reikalauti pasitelkdamas valstybinių institucijų pagalbą. Jei negavote algos lapelių arba mokesčiai iš algos atskaičiuoti, bet jie nėra sumokėti, kreipkitės į Kemnerkontor, t.y. mokesčių surinkimo tarnybą (toje savivaldybėje, kurioje registruota įmonė) ir parašykite skundą (avregningsklage)

Mini-vebinaras pie tai .

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje