Ar gali darbdavys keisti darbo sutartį?

Darbdavys turi teisę ir pareigą valdyti įmonę. Tai vadinama styringsrett. Darbdavys gali taip pat perkelti darbuotoją į kitas pareigas ar kitą darbo vietą, tai vadinama omplassering. Tai sudėtingos juridinės sritys ir procesai, juos reikėtų aiškintis su savo saugos atstovais, profsąjunga arba advokatais.

Turėdamas įmonės valdymo teisę, darbdavys gali įmonę pertvarkyti ir pakeisti darbuotojų sutartis (omstilling).

Gratis arkivbilde med dokumenter, forhandlinger, holde

Tai turi vykti tinkamai ir įstatymo nurodytu būdu, kitu atveju gali būti sukeliamas bereikalingas stresas ir sergamumas. Sutarčių perrašymą (omstilling) reguliuoja darbo kodekso § 4-2 bei daug kitų poįstatyminių aktų ir kolektyvinės sutartys.

Sutarčių perrašymas galimas tada, kai:

  1. Keičiasi įmonės arba įmonės patalpų savininkas
  2. Jungiama ar dalijama įmonės dirbtuvės, padaliniai ar skyriai
  3. Įmonės peroganizuojama – keičiama jos struktūra
  4. Imama naudoti nauja technologija
  5. Įvedami nauji darbo laikai ar pamainos
  6. Įvedami nauji produktai ar naujos paslaugos

Pertvarkant įmonę, gali būti ir pozityvūs, ir negatyvūs efektai.

Vykstant šiam procesusi, darbdavys turi tartis su saugos atstovais, profsąjunga ir / arba darbo aplinkos komisija (AMU), kuri privaloma įmonėse, turinčiose 50 ir daugiau darbuotojų. Darbdavys privalo išiaiškinti visas galimas pasekmes, informuoti darbuotojus apie procesą, jo eigą ir eigoje, išsiaiškinti visas darbuotojų kompetencijas, skiriant juos naujoms pareigoms. Darbdavys suvokdamas, kad darbuotojų interesas ir galimas priešiškumas tokiu atveju yra natūralus, todėl būtinas konstruktyvus dialogas.

Darbuotojai gali ir turi įtakoti procesą per saugos atstovus ir profsąjungą. Pertvarkant įmonę ir perrašant darbo sutartis, galioja daug įstatymų, todėl profsąjungos atstovų ir juristų pagalba yra būtina.

Jei darbuotojui siūloma nauja sutartis, jis gali su ja nesutikti. Tokiu atveju nauja sutartis nesudaroma, o senoji, dėl įmonės pertvarkymo, nutraukiama ir nebegalioja. Jei darbuotojo manymu šia teise darbdavys pasinaudojo nesant įstatymu nustatytų aplinkybių (pvz. nėra reorganizavimo ar kitų, aukščiau paminėtų situacijų), o sutartis keičiama tik vienam ar keliems darbuotojams, kreipkitės į profsąjungą ar advokatą.