Ar numatytos privilegijos ilgai dirbantiems įmonėje (turintiems no. ansienittet)

Atidirbote įmonėje daug metų, ir štai jums pareiškiama, kad atleis, nes įmonė mažina etatus. Ar gali atleisti ilgai dirbančius, ar pirmiausiai turi atleisti ką tik įdarbintus? Gal kaip ilgametis darbuotojas turite daugiau teisių? Ką apie tai sako įstatymai? Negi niekam nereikalinga Jūsų patirtis?

Įdarbinimo trukmė ( no. ansienittet) yra darbuotojo nepertraukiamo darbo pas darbdavį laikotarpis. Šis laikotarpis gali būti laikomas nepertraukiamu, jei dirbta skirtingose darbo vietose ar įmonėse, tačiau jos priklauso tam pačiam koncernui arba savininkui (-ams). Tada taikomas individulus aplinkybių vertinimas.

Nuo įdarbinimo trukmės ( no. ansienittet) gali priklausyti, ar liksite dirbti toliau, jei įmonė nori dalį darbuotojų atleisti iš darbo, t.y. vyksta etatų mažinimas (no. nedbemmanning) arba reorganizuojama įmonę (no. omorganisering).

Įdarbinimo trukmės reikšmė priklauso ir nuo to, ar jūsų įmonė turi kolektyvinę sutartį (no. tariffavtale).

Ilgiau dirbantys įmonėje, t.y turintys ilgą ansienittet  gali turėti teisę į:

  • Papildomą algos apskaičiavimą
  • Priedus prie algos
  • Teisę išlaikyti darbo vietą, jei dalis darbuotojų atleidžiami

Papildomos privilegijos gali būti numatytos darbovietės vidaus taisyklėse ir kitose sutartyse.

Įdarbinimo trukmės įtakos ir privalumo principai nėra numatyti įstatymais.

Štai bendrojoje kolektyvinėje sutartyje (no hovedavtalen) tarp Profsąjungų organizacijų konfederacijos LO ir darbdavių organizacijų konfederacijos NHO yra numatyta, kad jei įmonėje vyksta etatų mažinimas ar reorganizacija, dirbti paliekami ilgiausiai dirbantys darbuotojai (jei jie atitinka reikiamas kvalifikacijas).

Visgi ten taip pat nurodyta, kad tam tikrais atvejais nebūtina taikyti įdarbinimo trukmės privilegijų principo.

Bet kokiu atveju, mažinant etatus ir atleidžiant dalį darbuotojų, kiekvienas atleidimas ir jo priežastis turi būti pakankamai pagrįsta. Darbdavys gali laikytis įdarbinimo trukmės privilegijų principo, bet gali jo ir nepaisyti, turėdamas tam pagrindą.

Čia pateikėme tik vieną kolektyvinės sutarties pavyzdį.

Kolektyvinės sutartys yra skirtingos, todėl vertėtų įsigilinti, kokie įdarbinimo trukmės privilegijų principai būtent Jūsų įmonės kolektyvinėje sutartyje. Teiraukitės profsąjungos, kurios narys esate, atstovo (no. tillitsvalgt).

Jei Jūsų įmonė neturi kolektyvinės sutarties, darbdavys neprivalo taikyti įdarbinimo trukmės privilegijų principo, nes tai nėra numatyta įstatymuose.

Visgi gali būti tam tikrų aplinkybių, nustatant ar būtent Jūsų atveju galioja kokios nors įdarbinimo trukmės privilegijos. Todėl jei Jus atleido po ilgalaikio įdarbinimo, vertėtų kreiptis į advokatą.