AR VISI TURI TEISĘ Į LIGOS IŠMOKAS (SYKEPENGER)? TAI GALI SPRĘSTI NAV’as.

Dauguma Norvegijos gyventojų yra įsitikinę, kad turi neginčijamą teisę į egenmelding ir sykemelding (gyd. pažyma),  ir gauti ligos išmokas (sykepenger) t.y. jei gali nedirbti jei jų manymu serga  ir gauti išmokas.

Tačiau kartais atsitinka taip, kad ir darbdavys, o paskui ir NAV atsisako mokėti ligos išmokas (sykepenger). Argi įmanoma? Deja, taip.

Štai ką sako NAV atstovai ir gyvytojai apie tai, kada priklauso ligos išmokos.

„Būtina pranešti darbdviui apie ligą, tik tuomet gaunate teisę į išmokas. Jei biuletenis dėl konfliktinės situacijos darbe, nebūtinai turite teisę į ligos išmokas. Gali būti jog konfliktas darbe kelią realią galimybę susirgti ar net sukėlė ligą, tuomet ligos išmokos mokamos. Dažnai, deja, darbuotojai tokiu būdu siekia įrodyti savo tiesą. Tuomet į ligos išmokas teisės nėra. Tokie atvejai vertinami individualiai, nes nėra bendros praktikos. Konfliktai darbe turi būti sprendžiami, o biuletenis nėra sprendimas. T.p. ir soc. rūpybos įstatyme už tokį biuletenį nenumatytas apmokėjimas. Biuleteniai išduodami pvz. šeimos krizių situacijos metu ar labai konfliktiškos darbo vietos atveju, nes taip išvengiama rimtesnės ligos. Gydytojai privalo paaiškinti pacientui, kad biuletenis nėra išeitis. Biuletenis skatina pacientą būti pasyviu ir nespręsti konflikto, todėl ilgalaikiai biuleteniai be rimtos ligos yra negerai. Nustatyta, jog ligos išmokomis Norvegijoje naudojamasi nepagrįstai ir per daug. Tai kelia pavojų visai sistemai, nes kai kuriose darbo sferose yra masinis ilgalaikis sergamumas, o kitur jo visai nėra. Tokiu būdu šiuo privalumu naudojasi maža visuomenės dalis, jis nėra tolygiai paskirstytas. Daug žmonių dirba ir sirgdami, o kita grupė be jokių ribų naudojasi biuleteniais. Dažnai tai asmenys, kurie turėtų išpręsti savo gyvenimišką situaciją kitu būdu, o ne gaudami biuletenį. Jiems biuletenių išdavimas privalo būti ribojamas.

Ligos išmokos priklauso:

  • jei asmuo neįgalus, ir tai sukėlė liga arba sužalojimas
  • asmuo išdirbęs keturias savaites
  • dėl ligos praradote pajamas
  • apie ligą pranešta ir / arba pateikta gydytojo pažyma (sykemelding)

Jei yra raumenų- skeleto sutrikimai, pažymą gali išrašyti manualinės terapijos specialistas .

Jei pranešete pats (egenmelding), turite būti pradirbęs mažiausiai DU MĖNESIUS. 

Jei turite ilgalaikę ligos pažymą (langvarig sykemelding), turite stengtis į darbą grįžti kuo anksčiau. Per keturias ligos savaites turite su darbaviu sudaryti planą, kad galėtumėte grįžti dirbti bent iš dalies. Jei sergate 8 savaites, reikalaujama papildoma gydytojo išvada ir rimtos medicininės negrįžimo į darbą priežastys. Reikalaujama bendradarbiauti su NAV, darbaviu ir gydytoju, siekiant grąžinti į darbą.

Dabdavys moka pirmas 16 kalendorinių dienų, po to perima NAV. Darbdavys ligos išmokas apskaičiuoja pagal pajamas, kurias turėjote paskutines 4 savaites prieš susergant. Neįskaičiuojami viršvalandžiai ir kiti algos priedai. NAV ligos išmokas apskaičiuoja pagal galiojančias taisykles. Ligos išmokas galite gauti 52 savaites, po to, jei toliau sveikata prasta ir dirbti turimo darbo negalite, turite teisę pereiti prie AAP / arbeidsavklaringspenger, (profesinės reabilitacijos išmokos).

Apie ligos išmokas skaitykite daugiau čia