ATMINTINĖ DIRBANT NORVEGIJOJE – TRUMPAI APIE JŪSŲ TEISES

Darbdavys Norvegijoje, pagal Norvegijos Darbo kodeksą ir kitus galiojančius įstatymys bei teisės aktus turi nemažą atsakomybę:

1. DARBO SURTARTIS. Iš karto tik pradėjus dirbti (geriausiai prieš pradedant), privalo būti pasirašoma darbo sutartis (raštiška). Viena kopija duodama darbuotojui, kita – darbdaviui. Sutarties sąlygas aptariate iš anksto su darbdaviu. Sutartį privalote suprasti (ji turi būti surašyta Jums suprantama kalba (arba išsiverskite). Tai nėra darbdavio prievolė, nes Norvegijoje valstybinė kalba yra norvegų. Sutartį turi išsiversti pats darbuotojas. Jei dirbate be sutarties – rizikuojate. Tai yra nelegalus darbas ir Jūs prarandate socialines ir kitas teises.

2. D-NUMERIS IR MOKESČIŲ NUSKAITYMO KORTELĖ. Registruokitės mokesčių tarnyboje kaip mokesčių mokėtojai (artimiausiame Skateetaten pagal gyv.vietą) ir gaukite asmens kodą Norvegijoje (D-nummer) mokesčių nuskaitymo kortelę (elektroninė).

3. ALGOS LAPELIS norv. lønnsslipp, Kas mėnesį privalote gauti algos (atsiskaitymo) lapelį. Jei neišrašo – tai rimtas signalas, kad kažkas negerai. Turite kreiptis į Kemnerkontor (Mokesčių išieškojimo tarnybą) savivaldybėje (kommune), kurioje yra registruota Jūsų darbdavio įmonė ir parašyti «avregningsklage» (skundą). Tai darykite kiekvieną mėnesį, jei atsiskaitymo lapų negaunate.

4. Turite užsitikrinti (tai darbuotojo atsakomybė!), kad mokate mokesčius. Per sistemą www.altinn.no galite pamatyti kokius mokesčius kas mėnesį moka darbdavys. Daugiau šia tema  parašysime vėliau.

 5. TIMELISTER, darbo valandų apskaitos žiniaraščiai, arba senoviškai – tabeliai. Kiekvienoje įmonėje turi būti valandų apskaitos vedimo tvarka. Jei Jūsų įmonėje jos nėra, teiraukitės darbdavio apie tai, kokia sistema reikia registruoti savo darbo valandas. Jei tokios sistemos nėra (darbdavys pažeidžia įstatymus), veskite savo nuosavas darbo valandų apskaitas. Visi šie išvardyti punktai yra darbdavio atsakomybė, tačiau darbuotojai turi rūpintis, kad viskas būtų tvarkinga.

Tai kas išvardyta, darbuotojui priklauso pagal įstatymą. Todėl reikia nedelsiant susisiekti su institucijomis, norint kad viskas būtų sutvarkyta ir darbdavys laikytųsi įstatymų. Jei matote, kad darbdavys nemokėjo už Jus mokesčių, privalote susisiekti su mokesčių tarnyba (skatteetaten / kemnerkontor) tą patį mėnesį. Jei mokesčių nemokėjote ir nieko nedarėte, kad darbdavys juos mokėtų, mokesčių tarnyba išieškos juos iš Jūsų (nes tai Jūs privalote mokėti mokesčius). Gauti algos lapeliai, kur nurodoma kiek algos Jums priskaičiuota ir kiek mokesčių sumokėta yra įrodymas, kad mokesčiai nuo Jūsų nuskaičiuoti. Tokiu atveju Jūs turite tuos algos lapelius pateikti mokesčių tarnybai. Blogiausiu atveju turite pateikti kitus dokumentus, kad nuo jūsų nuskaičiuoti mokesčiai (sutartį, valandų apskaitos lapus ir pavedimų į banką dokumentus). Jei mokesčių tarnybai įrodysite, kad mokesčius nuo Jūsų algos nuskaičiuodavo, tada mokesčių tarnyba užsiims darbdaviu – kodėl tie mokesčiai neįnešti į valstybės iždą. Taigi turite komunikuoti su Mokesčių tarnyba ir įrodyti kad mokesčiai nuo Jūsų buvo nuskaičiuoti, pateikdami visus reikalaujamus dokumentus. Jei mokesčiai nebuvo mokėti, galite prarasti teisę į socialines garantijas, ir NAV (gerovės tarnyba) turite teisę reikalauti grąžinti neteisėtai Jums išmokėtas pinigines paramas. Nebent įrodysite kitaip.