ATOSTOGOS IR ATOSTOGINIAI

Atostogų trukmė. Vis dirbantys Norvegijoje kaip samdomi darbuotojai turi teisę į 25 atostogų dienas per metus. Jei pradėjote dirbti įmonėje iki rugsėjo 30 dienos, priklauso pilnos atostogos, tačiau jos neapmokamos, nes dar nesukaupti atostoginiai. Atostogauti galite, bet pinigų tada negausite. Tais metais kai sukako 60 metų, priklauso dar viena atostogų savaitė, t.y. 25 dienos + 1 savaitė.

Ar įeina šeštadieniai į atostogas? Įmonėse su kolektyvine sutartimi paprastai NEĮEINA, o įmonėje kurioje tokios sutarties nėra – PAPRASTAI ŠEŠTADIENIAI ĮEINA Į ATOSTOGAS. Klauskite darbdavio ar profesinės sąjungos, kurios narys esate.

Turite teisę į 3 savaites nepertraukimų atostogų visuotinių atostogų laikotarpiu (nuo birželio 1 iki rugsėjo 30 dienos.) Tačiau derinkite su darbdaviu: kuo anksčiau, tuo geriau ir geriausia – raštu. Paskutinį žodį taria darbdavys. Likusias atostogas turit pasiimti kitu metų laiku, vėl derinant su darbdaviu.

Privalote išnaudoti atostogas, už tai atsakingas ir darbdavys , ir darbuotojas. Jei dar nesukaupėte atostoginių, ir už atostogas Jums nebus mokama, galite atostogų atsisakyti. Tačiau jei darbavys skelbia visuotines atostogas per visuotinių atostogų laikotarpį, ir pvz. uždaro įmonę, atostogų privalote eiti, net jei jos jums neapmokamos.

Atostoginiai apskaičiuojami pagal pereitų metų uždirbtas pajamas (į jas neįeina maistpinigiai ir dienpinigiai, visos kitos pajamos įeina). Tai vaidinama FERIEPENGERGRUNNLAGET. Ta suma paprastai nurodoma algos lapelyje (lønnsslipp). Atostoginiai pagal įstatymą yra 10,2 % šios sumos, vyresniems nei 60 metų asmenims – 12 %. Gali būti didesnis procentas pagal kolektyvines sutartis. Sukaupti atostoginiai negali būti išmokėti kaip 13 atlyginimas. Dalį (o kai kur ir visas) atostogų dienas galite perkelti į kitus metus. Kiek – klauskite darbdavio.

Įprastas atostoginių mokėjimas Norvegijoje: birželio mėn. išmokami atostoginiai (feriepenger), nuo kurių neatskaičiuojami mokesčiai (nors jie iš tikrųjų atskaičiuojami ir paskirstomi po truputį mokant mokesčius kitais mėnesiais). Kitais mėnesiais gausite algą (lønn), net jei ir imsite atostogas. BET TOKIA TVARKA NĖRA PRIVALOMA. Kokia atostoginių mokėjimo tvarka Jūsų įmonėje, klauskite darbdavio / buhalterio.

Jei darbo santykiai nutrūksta, sukaupti ir nepanaudoti atostoginiai išmokami su PASKUTINIU ATSISKAITYMU (nebent sutarėte su darbdaviu, kad bus išmokama vėliau), nurodyta atostogų įstatymo § 11(3).

Jei atostogas tenka atidėti. Kartais darbuotojas priverstas atidėti atostogas dėl svarbių priežasčių. Keičiant atostogų laiką, kai atostogos jau suderintos, reikia susitarti su darbdaviu. Galite dalyvauti susitikime su darbdaviu kartu su patikėtiniu (profsąjungos atstovu). Pateikite argumentus, dėl kurių norite keisti atostogų laiką.

Liga per atostogas. Jei prieš atostogas ar per atostogas susirgote, atostogas galima aidėti vėlesniam laiku. Privalote turėti 100 proc. Sergamumo pažymą iš gydytojo. Kuo greičiau, geriausia iš karto praneškite darbdaviui apie savo ligą ir parašykite prašymą atidėti atostogas dėl ligos, pridėdami gydytojo pažymą.

Atostogų atostoginių mokėjimo tvarką apibrėžia Atostogų Įstatymas (Lov om ferie)

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Mini vebinarai apie atostogas: