Atostogos koronaviruso krizės laikotarpiu

Ką gali ir ko negali darbdavys?

Pixabay

Žiūrėkite mini vebinarą šia tema

„Tai ką, būti be atostogų? Išvažiuoti negaliu, neskrenda lėktuvai, be to – pavojus užsikrėsti didesnis Ispanijoje, nei Norvegijoje. O ir kelionių biurai atostogas atšaukė. Tai negi vistiek turiu naudoti tas savo atostogas, juk neatostogausiu, namie būsiu. Gal galiu jas atidėti” – galvoja nevienas.

Darbdaviui irgi galvosūkis: ” Situacija tokia, kad turime suktis kaip išlaikyti klientus, nebankrutuoti. O čia dar atostogų klausimas. Negi visi atidės atostogas iki tol, kol viskas baigis ir jie galės išvykti pailsėti? O dabar, kai darbo sumažėjo, nori dirbti? O jau vėliau visi puls atostogauti – kas gi tada dirbs? ” Tokias problemas sprendžia darbdavys.

Kaip suderinti abiejų pusių interesus? Koronaviruso situacija yra pripažinta krizine ir ypatinga, ir dabar labai reikalingas supratimas ir susitarimas tarp darbdavių ir darbuotojų. Galiausiai abiejų pusių tikslas vienas – kad nežlugtų verslas. Asmeninius interesus vertėtų atidėti į šoną.

Visgi, kaip ir visada, taip ir čia – vienareikšmiško atsakymo nėra.  Kiekviena individuali situacija yra sprendžiama irgi individualiai.

Bendrosios taisyklės sako, kad atostogos paprastai sutariamos iš anksto, suderinamos su darbdaviu ir kolegomis. Darbuotojas turi gauti atsakymą dėl atostogų vėliausiai dvi savaites iki suplanuotų atostogų. Daugiau apie atostogas.

Tačiau visi turi atsiminti svarbią taisyklę – pagal įstatymus galutinį sprendimą dėl atostogų priima darbdavys. Darbdavys turi teisę ir pareigą valdyti įmonę ir organizuoti verslą geriausiu būdu. Žinoma, darbdavys neturi piktnaudžiauti šia savo teise be priežasties ir gali ją taikyti TIK ypatingam reikalui esant.

Dabartinė (koronaviruso situacija ir visuotinis karantinas) yra laikoma ypatinga nenumatyta situacija. Štai keletas situacijų ir atsakymų, kaip reikėtų jas spręsti.

Ar gali darbdavys nurodyti imti atostogas dabar (po trumpo laiko, nepasiruošus ir nesuplanavus).

Taip, jei yra ypatingos aplinkybės, gali tai nurodyti.

Susiplanavau atostogas, bet kelionė atšaukta ne dėl mano kaltės. Ar gali liepti imti atostogas visvien?

Taip, gali, nebent sutartumėte su darbdaviu, ir susitartumėte nukelti jūsų atostogas.

Ar gali darbdavys reikalauti nukelti jau suplanuotas atostogas?

Taip, tačiau čia galioja griežtesni reikalavimai. Jei atsitiko taip, kad jums išvykus visas darbas sustos ir įmonė patirs nuostolius, taip pat nėra kas jus pakeistų, darbdavys gali to reikalauti. Jis turi su Jumis šį reikalą aptarti ir padengti jums padarytus finansinius nuostolius (įrodytus dokumentais) dėl atostogų atšaukimo.

Mane laikinai atleido, o atostogos jau suplanuotos. Ar turiu jas imti, ar nukelti?

Taip, galite būti įpareigotas imti atostogas, o laikinojo nedarbo (permittering) laikotarpis pailgėja tiek pat laiko, kiek atostogavote.

Ar gali darbdavys atšaukti iš atostogų?

Taip, jei yra toks poreikis. Pavyzdžiui dabar iš atostogų gali būti atšaukti sveikatos darbuotojai. Bet kokiu atveju, reikia tartis ir prieiti abiem šalim palankaus sprendimo.

Susirgau. Ar privalau imti atostogas ar jas galima nukelti?

Jei turite pažymą iš gydytojo kad 100% sergate, jūsų atostogos gali būti nukeltos. Nedelsdamas informuokite apie tai darbdavį.

Esu karantine, o turėjo būti atostogos. Ar galiu jas nukelti?

Jūs esate karantine ir gaunate ligos išmokas pagal laikinai priimtą su koronavisruso situacija susijusį potvarkį. Atostogų nukelti neturite teisės (nebent sutarsite su darbdaviu).

Daugiau informacijos.

Pasitarkite su profesine sąjunga ar savo patikėtiniu. Žinokite, kad kartais sitaucija būna labai individuli ir įstatymų taikymas gali būti įvairiai interpretuojamas profsąjungos ir darbdavio organizacijos juristų, todėl reikalingi juridiniai išaiškinimai ir, sudėtingiausiu atveju, teisminiai sprendimai.

Daugiau apie atostogas.