Ar numatytos privilegijos ilgai dirbantiems įmonėje (turintiems no. ansienittet)

Atidirbote įmonėje daug metų, ir štai jums pareiškiama, kad atleis, nes įmonė mažina etatus. Ar gali atleisti ilgai dirbančius, ar pirmiausiai turi atleisti ką tik įdarbintus? Gal kaip ilgametis darbuotojas turite daugiau teisių? Ką apie tai sako įstatymai? Negi niekam nereikalinga Jūsų patirtis?

Toliau skaityti „Ar numatytos privilegijos ilgai dirbantiems įmonėje (turintiems no. ansienittet)”

Darbdavys Norvegijoje nemoka ligos išmokų (sykepenger): ar teisėta ir ką daryti?

Jei susirgote ir gavote biuletenį, pirmąsias 16 dienų sirgimo ligos išmokas privalo mokėti darbdavys. Žinoma, išmokos bus mokamos tik tokiu atveju, jei turite raštiškus susitarimus, kad sergate tomis dienomis kai buvo numatytas darbas,  t.y. turite garantuojamą darbo sutartyje darbo laiką arba priedus prie sutarties, t.y. užsakymų lapus norv. oppdragsbekreftelse (jei dirbate per įdarbinimo agentūrą).

Toliau skaityti „Darbdavys Norvegijoje nemoka ligos išmokų (sykepenger): ar teisėta ir ką daryti?”

Mokesčiai Norvegijoje – metas tikrinti pajamų ir mokesčių deklaraciją!

Trumpa informacija:

 • Per kovo mėnesį (skirtingu laiku) gaunate preliminariai užpildytą pajamų, turto ir mokesčių (Norvegijoje ir užsienyje) už pereitus kalendorinius metus deklaraciją (pagal duomenis, kuriuos turi mokesčių tarnyba) – skattemelding. Apie tai, kad deklaracija paruošta, elektroniniams vartotojams siunčiama SMS žinutė. Ne elektroniniams vartotojams siunčiamas popierinis variantas jų nurodytu adresu. Svarbu, kad mokesčių tarnybai nurodytas adresas būtų teisingas, tada gausite deklaraciją.
 • Peržiūrėkite deklaraciją ir įsitikinkite, kad viskas teisinga.
 • Pristaikykite lengvatas, kurios Jums gali galioti (pz. už vaikų priežiūrą, reguliarias keliones į / iš darbo ar turimas paskolas). Yra lengvatų gidas (norvegų ir anglų klb.).
 • Jei mokate tik 25 proc. mokesčių, t.y. pagal supaprastintą apmokestinimo tvarką, lengvatos negalioja.
 • Jei įsitikinote, kad deklaracija teisinga – nieko nedarykite.
 • Jei deklaracijoje yra klaidinga informacija – pataisykite ir pateikite deklaraciją iki balandžio 30 dienos.
 • Metų eigoje gausite mokesčių suvestinę (skatteoppgjør).
 • Jei mokesčių sumokėjote per mažai, turėsite juos sumokėti papildomai, mokesčių priemoka (restskatt).
 • Jei mokesčių sumokėjote per daug, mokesčių permoka (til gode) Jums bus grąžinta.Labai svarbu, kad mokesčių tarnyba turėtų būtent Jūsų banko sąskaitos numerį!
 • Daugiau informacijos apie supaprastintą mokesčių tvarką arba kaip atsisakyti mokėti mokesčius pagal šią tvarką.
 • Daugiau informacijos apie mokesčių deklaraciją verslininkams

Žiūrėkite filmukus lietuvių kalba, kuriuos paruošė Norvegijos mokesčių tarnyba

BHT (Profesinės sveikatos tarnyba). Įstatymų pakeitimai

Svarbi informacija darbdaviams

Darbo inspekcija 2023 m. sausio mėn. išsiuntė 80 000 Norvegijoje veikiančioms įmonėms laišką iš Norvegijos darbo inspekcijos (Arbeidstilsynet). Dauguma šių įmonių yra lietuvių ir kitų užsieniečių vadovaujamos, jos vykdo valymo, statybos ir kitas paslaugas, jose dažnai dirba daug užsieniečių. Laiškas buvo siųstas automatiškai, norint informuoti, bet sukėlė nerimą daugeliui įmonių vadovų.

Laiške informuojama dėl BHT (sveikatos priežiūros įmonių) paslaugų tvarkos sugriežtinimo.

Čia atsakome į aktualiausius klausimus.

Dažniausiai iškylantys klausimai ir atsakymai:

Kas yra BHT įmonė? Tai įmonė, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas Norvegijoje veikiančioms įmonėms. Tokia įmonė turi turėti pripažinimą, čia rasite visų Norvegijoje pripažintų tokių įmonių sąrašą.

Kas privalo turėti sutartį su BHT įmone? Kai kurios Norvegijoje dirbančios įmonės įpareigotos turėti sutartis su BHT įmone. Tokių įmonių, kurios privalo turėti sutartis, sąrašas yra čia.

Ar visada įmonė privalo įmonė turėti sutartį su BHT įmone?

Neprivalo, jei:

 • Tai yra AS su vienu savininku, dirbančiu toje pačioje AS.
 • Tai yra ENK (individuali įmonė) be darbuotojų (dirba tik savininkas).

PRIVALO, jei Įmonė yra AS su samdomais darbuotojais (jei įeina į šį sąrašą.

Ar galima gauti leidimą nenaudoti BHT paslaugų?

 • Taip, pateikus dokumentaciją, kad įmonėje yra gera HMS tvarka. Tokių leidimų suteikimo tvarka yra ruošiama.

Mūsų BHT labai toli (už kelių šimtų kilometrų), negauname jokių paslaugų, nors mokame už jas.

 • Ketinama griežčiau kontroliuoti BHT įmones  iš Darbo inspekcijos pusės, bet svarbu žinoti, kad įmonė, samdanti paslaugas teikinčia BHT, yra pati atsakiga pasirinkti tinkamas paslaugas teikiančią įmonę.

Kiek kainuoja BHT įmonių paslaugos?

 • Kainos skiriasi, todėl verta pasidomėti, susisiekus su įvairiomis įmonėmis ir palyginus kainas

Ar reikia pranešti darbo inspekcijai, jei keičiamas įmonės kodas įmonių registre?

 • Ne, nereikia. Bet nemažai įmonių yra registruotos su neteisingu kodu, todėl įmonė pati turi tikrinti ir taisyti kodus.

Gavau laišką iš darbo inspekcijos, nors įmonę ką tik panaikinau. Ką daryti?

 • Nieko, nes tai buvo automatiškai siųstas laiškas apie galimą patikrinimą ateityje ir naujus reikalavimus. Jei įmonė bus ar yra panaikinta, jos nebetikrins.

Ar parvešiu kalėdoms pinigėlių?

Darbdavys nesumokėjo, o turiu bilietą namo kalėdoms. Ką daryti? Ko galima tikėtis ir kokia tokių bylų eiga? Viskas trumpai ir aiškiai.

Pirmas patarimas – nepriimkite asmeniškai ir nepergyvenkite. Tokių bylų tikrai labai pagausėja prieš kalėdas. Jau dirbdami tikriausiai jautėte, ar darbdavys sąžiningas, ar ne. Dar dirbat ir jei nemoka algos ar prastos darbo sąlygos, reikėtų kreiptis į Darbo inspekciją anonimiškai. Kol dar dirbate, darbo inspekcija gali imtis priemonių. Savo pranešimą DI registruokite elektroniškai.

Prieš kalėdas visada pagausėja kreipimųsi dėl neišmokėtos algos. Žmonės nori važiuoti namo švęsti kalėdų, bet darbdavys neišmoka. Jei taip atsitiko Jums ir jau turite bilietą, kyla rimtas klausimas – skristi namo, ar ne?

Deja, klausimas labai sudėtingas, ir trumpo sprendimo nėra. Paaiškinimai painūs. Ši informacija padės įvertinti situaciją ir imtis konkrečių veiksmų. Turite sau atsakyti į klausimus:

Jei atsakymas „taip“, reiškia turite dokumentus, pagrindžiančius įdarbinimą. Jei atsakymas „ne“ – įrodyti darbo santykius ir apskaičiuoti, kiek darbdavys Jums skolingas, bus sunkiau.

Konkretūs žingsniai ką daryti.

Tuoj pat išsiųskite raštišką finansinį ieškinį darbdaviui (rašote patys arba padėti parašyti gali advokatas arba profsąjunga). Nuoroda į šio ieškinio formą ir papildoma informacija.

Galite kreiptis į policiją (namsmann) ir pranešti apie algos nemokėjimą, policija gali iškelti bylą darbdaviui. Policijoje pasiimkite dokumento anmeldelse (skundas policijai) kopiją.

Galite kreiptis į ginčų komisiją prie savivaldybės (forliksrådet), ten gausite informaciją ką daryti.

Praneškite darbo inspekcijai. Darbo inspekcija negali padėti išieškoti algos, ypač jei nebedirbate įmonėje. Tačiau darbo inspekcija, gavusi pranešimą, gali tikrinti darbdavį ir įpareigoti raštiškai išmokėti algą bet gerinti darbo sąlygas, jei įmonėje netvarka.

NEDELSKITE!

Pradėję algos išieškojimo procesą (išsiuntę formalų reikalavimą darbdaviui) galite išvykti iš Norvegijos.

Palaikykite ryšį su advokatu, jei toks padeda Jums (el. paštu ar telefonu)

Žinokite, kad algos išieškojimas gali trukti ilgai, bet svarbu šį procesą pradėti ir atlikti formaliai teisingai.

SVARBŪS MOMENTAI

 • Nemanykite kad algą išmokės kažkas kitas.
 • Pirmiau turite teikti finansinius ieškinius darbdaviui – jis Jums skolingas.
 • Dažniausiai gavęs formalų ieškinį darbdavys sumoka.
 • Jei darbdavys nesumoka po dviejų paraginimų, keliama bankroto byla
 • Jei bylą kelia darbuotojai, kuriems nemokėta alga, tai nieko nekainuoja
 • Įvykus įmonės bankrotui galite teikti prašymą algų garantijų fondui (NAV) išmokėti darbavio nesumokėtą algą.
 • Šis fondas turi savo griežtus reikalavimus ir terminus
 • Svarbu viską daryti laiku
 • Dokumentai, kad viskas daryta formaliai teisingai ir nustatytu laiku yra labai svarbūs.
 • Jei darbdavys užsienyje registruota įmonė NUF, procesas gali užtrukti dar ilgiau.

LINKIU KANTRYBĖS IR SĖKMĖS!

Privalomas pensijų fondas Norvegijoje, kaupiamas darbdavio (OTP)

OTP (no. obligatorisk tjenestepensjon)  

Pexels nuotrauka
 • Jei esate įdarbintas ne mažiau nei 20 % etato, darbdavys pagal įstatymą privalėtų Jums šį fondą kaupti (yra papildomos sąlygos ir išimtys).
 • Darbdavys privalo žinoti taisykles ir imti kaupti šį fondą kiekvienam savo darbuotojui (jei atitinka įstatymo nurodytas sąlygas).
 • Jei darbdavys privalėtų kaupti, bet nekaupė, turėtų atbuline tvarką sumokėti į šį fondą.
 • Nuo 2021 m. birželio 1 d. šios tvarkos administravimą perėmė Mokesčių tarnyba (skatteetaten). • Visais OTP kaupimo klausimais turite kreiptis ten, taip pat ten galite pranešti anonimiškai, jei toks fondas Jums nekaupiamas
 • Mokesčių tarnyba nustatyts, ar toks fondas privalo būti kaupiamas
 • Mokesčių tarnyba įpareigos darbdavį tokį fondą kaupti ateityje
 • Jei fondas nebuvo kaupiamas ir anksčiau (nors privalėjo būti kaupiamas), turite kreiptis į teisininkus/ profsąjugą / advokatus, kurie atstovaus Jūsų interesus reikalaujant darbdavį įmokėti į fondą atbuline tvarka.
 • Čia galite pasitikrinti ar esate pensinio draudimo Norvegijoje narys
 • Daugiau informacijos

Įmonė pereina kitam savininkui: darbuotojo teisės

Dirbate įmonėje, kuri buvo parduota ar perduota kitam savininkui. Praktika rodo, kad vieniems tokiu atveju niekas nesikeičia, tik galbūt įmonės pavadinimas. Kitiems darbuotojams gali keistis darbo sutartys, sąlygos ir užduotys. Kas reguliuoja ir kokios taisyklės galioja? 

Pakeitimai įmonėje gali prasidėti jau prieš naująjam savininkui perimant įmonę. Ankstesnis savininkas galimai nori padaryti įmonę patrauklesnę jos pirkėjui, galbūt sumažindamas ar naikindamas premijų skyrimo ar kitų papildomų privalumų (tarnybinio automobilio, telefono ir t.t.) tvarkas darbuotojams. Gali būti taip pat mažinamas darbuotojų skaičius.

Visi šie procesai darbuotojams turėtų būti žinomi per darbuotojų atstovus, profsąjungą ar iš įmonės vadovo. Eigą reguliuoja darbo kodekso paragrafas 16 – 5. Informaciją per profsąjungą (kuo anksčiau tuo geriau) gauna profsąjungos atstovas arba pirmininkas ir ją perduoda darbuotojams. Informacija turi būti apie tai:

 • kodėl vyks įmonės perėmimas,
 • kada tai įvyks,
 • kokios bus pasekmės darbuotojams:
  • juridinės,
  • ekonominės,
  • socialinės;
 • kokie pakeitimai galimai bus kolektyvinėse darbo sutartyse ir
 • kokios yra darbuotojo teisės (pavyzdžiui užginčyti perdavimą naujam darbdaviui ir kokios, jei darbuotojs šia teise naudosis, bus to pasekmės).

Darbuotojų teises atstovauja ir gina profsąjungos arba advokatas (jei nesate profsąjungos narys).

Naujasis savininkas, perėmęs įmonę įgyja, įmonės vadymo teisę ir todėl gali norėti keisti sąlygas taip pat ir darbuotojams.

Darbo kodekso 16 straipsnis siekia apsaugoti darbuotojus, kad juos kuo mažiau paliestų įmonės perdavimas kitam savininkui.

Kiekvienas jau dirbantis įmonėje darbuotojas turi tam tikras įdarbininimo sąlygas, įtvirtintas darbo sutartyje. Įmonę perėmęs ar perpirkęs savininkas turi tai gerbti. Pagal įstatymą ne tik raštu, bet taip pat ir žodžiu sutartos sąlygos tarp darbuotojo ir darbdavio galioja naująjam įmonės savininkui. Visgi, jei žodiniai sustarimai neįtvirtinti raštu, bus sunkiau įrodyti kas buvo sutarta.

Pagrindinė taisyklė: naujasis darbdavys privalo išlaikyti tas pačias kiekvieno darbuotojo įdarbinimo sąlygas, kurios galiojo perimant įmonę. Jei jis to nepadarė, darbuotojas gali kelti teisminį ieškinį, reikalaudamas tai padaryti. Abu darbdaviai- ir ankstesnis, ir naujasis – yra atsakingi už šio reikalavimo vykdymą.

Įmonės perdavimas ar pardavimas negali būti darbuotojų atleidimo priežastis. Jei darbuotojai atleidžiami, turi būti kita svari ir teisiškai pagrįsta atleidimo priežastis taip pat įrodyta, kad atleidimas neįvyko dėl būtent įmonės perdavimo / perėmimo. Jei darbdavys to įrodyti negali, atleidimas laikomas neteisėtu.

Jei įmonė naikinama ir kuriama nauja įmonė.

Jei darbuotojai buvo atleisti dėl įmonės panaikinimo, bet iškart po to sužinojo, kad kad buvo vėl atidaryta nauja įmonė su ta pačia veikla, kuri turi naują savininką ir / arba naują pavadinimą, galbūt tai gali būti kvalifikuojama kaip paslėptas įmonės perėmimas/pardavimas, todė galioja visos tos pačios aukščiau nurodytos taisyklės. Darbuotojas gali turėti teisę tęsti savo darbą naujojoje įmonėje.

Skundas / ieškinys tokiais atvejais teikiamas per profsąjungą arba advokatą.

Mini-vebinaras Trumpai ir aiškiai apie tai.

Norvegiška mantra „Det går sikkert bra”

Apie kultūrinius skirtumus. Kodėl norvegai nepersistengia, o imigrantai linkę prisiima visą atsakomybę?

Nesureikšminti mokomi nuo vaikystės

Išminčiai moko: Gyvenime reikia atskirti, kas yra svarbu, o kas ne. Jei nieko negali pakeisti – kam nervintis, jei gali pakeisti – keisk, kam nervintis. Kažkas atsitiko – ar verta nervintis, nes jau atsitiko. Dar neatsitiko, bet bijai kad atsitiks – daryk viską, kad neatsitiktų, bet nesinervink. Visai tai daug kam žinoma, tačiau taikyti gyvenime šią teoriją reikia išmokti.

Toliau skaityti „Norvegiška mantra „Det går sikkert bra””