Algos lapelis – svarbus ar ne?

Darbuotojas, dirbantis bet kokioje įmonėje, privalo turėti šiuos dokumentus:

  • Darbo sutartį
  • Mokesčių kortelę (elektroniška)
  • Valandų apskaitos lapus
  • Algų lapus

Pagal darbo kodekso § 14-15 (5) darbdavys, išmokėdamas algą arba iškart po išmokėjimo privalo duoti raštišką dokumentą darbuotojui apie tai, kaip alga apkaičiuota, kiek mokesčių nuskaičiuota (pagal mokesčių kortelę) ir kiek atostoginių sukaupta.

Turėtumėte taip pat pasitikrinti, ar sumokėti mokesčiai Norvegijos biudžetui, kuriuos nuskaičiavo Jūsų darbdavys mnuo Jūsų algos. Tai daroma prisijungus su savo asmeniniais kodais Mokesčių tarnybos portale čia.

Algolapiai įrodo darbinius santykius ir pagal juos galima apskaičiuoti kokią uždirbote algą.  Jie- svarbūs dokumentai, nurodantys, kokia alga Jums apskaičiuota ir kiek mokesčių atskaičiuota prieš ją išmokant. Jie patvirtina, jog darbuotojas sumokėjo mokesčius. Ar mokesčiai tikrai sumokėti, turite pasitikrinti per www.altinn.no , prisijungę su asmeniniais kodais. Jei darbdavys vengia išrašyti algos lapelius, tai yra rimtas signalas ka buhalterinė apskaita vedama netvarkingai. Reikia būtinai pasirūpinti, kad algos lapeliai būtų gauti. Norvegijos įstatymai įpareigoja darbdavį kas mėnesį išduoti darbuotojams algos lapelius. Darbuotojas turi jų reikalauti pasitelkdamas valstybinių institucijų pagalbą. Jei negavote algos lapelių arba mokesčiai iš algos atskaičiuoti, bet jie nėra sumokėti, kreipkitės į Kemnerkontor, t.y. mokesčių surinkimo tarnybą (toje savivaldybėje, kurioje registruota įmonė) ir parašykite skundą (avregningsklage)

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Darbdavys delsia mokėti, nemoka ir nežinia ar iš viso kada nors mokės. Ką daryti? Laukti? Jokiu būdu NE.

Norvegijoje tai vis dar labai aktualus klausimas. Kitose Europos šalyse (pavyzdžiui Lietuvoje) darbo inspekcija gali PADĖTI išsieškoti algą. Norvegijoje, nors šis procesas sunkus ir ilgas, tačiau vistiek verta jį pradėti, nes tokiu būdu:

  •  Darysite spaudimą nesąžiningam darbdaviui, kuris išnaudoja žmonių darbą
  •  Atgausite pinigus 
  • Darysite poveikį, kad darbo rinka taptų tvarkinga
  •  Gerbsite save ir savo darbą
Toliau skaityti „Darbdavys delsia mokėti, nemoka ir nežinia ar iš viso kada nors mokės. Ką daryti? Laukti? Jokiu būdu NE.“

BANKRUTAVO ĮMONĖ, man nesumokėjusi algos, ką daryti?

Bankroto atveju paskiriamas bankroto administratorius (norv. bobestyrer), kuris perima įmonės turto valdymą. Jis paprastai susisiekia su visais įmonės darbuotojais, atsiųsdamas jiems formas, kurias jie turi pildyti, norėdami atgauti darbdavio įsiskolinimus. Paprastai, jei dokumentai tvarkingi, jie atgaunami iš Valstybinio algų garantijų fondo (lønsgarantifond NAV). Galite patys susisiekti su bankroto administratoriumi.

Toliau skaityti „BANKRUTAVO ĮMONĖ, man nesumokėjusi algos, ką daryti?“

ATOSTOGOS IR ATOSTOGINIAI

Atostogų trukmė. Vis dirbantys Norvegijoje kaip samdomi darbuotojai turi teisę į 25 atostogų dienas per metus. Jei pradėjote dirbti įmonėje iki rugsėjo 30 dienos, priklauso pilnos atostogos, tačiau jos neapmokamos, nes dar nesukaupti atostoginiai. Atostogauti galite, bet pinigų tada negausite. Tais metais kai sukako 60 metų, priklauso dar viena atostogų savaitė, t.y. 25 dienos + 1 savaitė.

Toliau skaityti „ATOSTOGOS IR ATOSTOGINIAI“