Svarbūs principai apie mokesčius Norvegijoje

  • Visi dirbantys ir gaunantys pajamas Norvegijoje turi mokėti mokesčius Norvegijoje (yra išimtys).
  • Už mokesčių mokėjimą atsakingas pats asmuo, mokantis mokesčius (ne buhalteris, buhalterinė įmonė, konsultantas ar darbdavys).
  • Už mokesčių nemokėjimą yra numatoma gana didelė atsakomybė (baudos, kitos sankcijos).
  • Jei kažko nesuprantate arba gaunate laiškus iš Mokesčių tarnybos, kreipkitės į
    mokesčių tarnybą asmeniškai (el. paštu, telefonu, atvykę asmeniškai). Atvykimui laiką reikią užsisakyti iš anksto. Tai darote internetu.
  • Norvegijos mokesčių tarnyba turi dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Lietuva (ir kitomis EEE šalimis), todėl nesumokėti Norvegijoje mokesčiai auga ir yra išieškomi kitoje šalyje – ten kur žmogus reziduoja.
  • Mokesčių tarnyboje esančiame Folkeregister (gyventojų registrui) privalote pranešti apie savo pakitusį adresą per 8 dienas. Tai daroma per gyventojų registrą, pildant anketas.
  • Gyventojų registre (folkeregister), o tai yra Mokesčių tarnybos skyrius, svarbu nurodyti tą adresą, kuriuo gyvenate ir kuriuo galite gauti korespondenciją. Turite taip pat pranešti, jei pakeisite adresą: persikraustysite, išvyksite į Lietuvą ar kitą šalį. Tai Jūsų prievolė ir atsakomybė. Jei nepranešėte naujo adreso, o korespondencija siunčiama folkeregister registruotu ir nepakeistu adresu, o Jūs korespondencijos negaunate, atsakomybė vis tiek JŪSŲ (jei siunčiami pvz. reikalavimai dėl mokesčių mokėjimo, o jūs jų nevykdote ir gresia baudos ir kitos sankcijos).
  • Daugiau informacijos čia.

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Bendroji informacija apie mokesčių kortelę ir pajamų bei turto mokesčius Norvegijoje.

Pradedantiems dirbti Norvegijoje gali būti sunku suprasti, nuo ko pradėti, norint viską daryti teisingai ir legaliai.

Ši informacija padės Jums suvokti pagrindinius Norvegijos mokesčių mokėjimo principus. Čia taip pat yra nuorodos į visą Norvegijos Mokesčių tarnybos paruoštą informaciją lietuvių kalba.

Jei Norvegijoje gyvenate ar dirbate, turite turėti Norvegijos asmens kodą. Kodas paprastai gaunamas kartu su mokesčių atskaičiavimo kortele (skattekort) Norvegijos Mokesčių tarnyboje (skatteetaten) . Kortelę užsisakyti galite atvykę į mokesčių tarnybą (laiką atvykimui rezervuokite iš anksto).

Jūsų dėmesiui – aktuali informacija lietuvių kalba:

Mokesčių mokėjimas – Norvegijoje ar Lietuvoje

Jei esate Norvegijoje ir dirbate Norvegjoje registruotoje įmonėje, privalote mokėti mokesčius nuo visų Norvegijoje uždirbamų pajamų. Tai privaloma pagal Norvegijos mokesčių įstatymą. Tačiau ši prievolė gali būti ribojama. Tai priklauso nuo to, kiek laiko dirbate Norvegijoje per 12 mėnesių laikotarpį (vienus metus) ar per 36 mėnesių (trejus metus) laikotarpį. Jei Norvegijoje esate trumpiau, nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį ar 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, turite komandiruoto darbuotojo statusą.

Tokiu atveju gali būti, jog, nors atliekate darbus Norvegijoje, esate įdarbintas Lietuvoje ir mokate mokesčius Lietuvoje. Mini vebinarai aoie tai.

Jei Norvegijoje esate ilgiau nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį ar 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, pagal Norvegijos mokesčių įstatymus privalėsite mokėti mokesčius Norvegijoje nuo viso turto ir pajamų. Jūsų statusas mokestine prasme bus kaip gyvenančio Norvegijoje.

Norvegijos mokesčių tarnyba veda apskaitą apie Jūsų dirbamą Norvegijoje laiką. Jei pradėjote dirbti Norvegijoje su komandiruoto darbuotojo statusu, bet Jūsų buvimas Norvegijoje peržengė nustatytą laikotarpį, t.y. čia dirbate ilgiau, nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį arba 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, Jūsų statusas pasikeis ir Norvegijos mokesčių tarnyba reikalaus sumokėti mokesčius Norvegijoje.

PAVYZDYS: atvykote į Norvegiją pvz. 2018 metų spalio mėn. ir išbuvote čia iki 2019 metų vasario mėn. (penkis mėn.). Vadinasi pirmaisiais kalendoriniais buvimo Norvegijoje metais turite ribotą mokesčių mokėjimo Norvegijoje prievolę.

Jei Norvegijoje tęsiate darbą (net ir pas kitą darbdavį), pvz. dirbate 2019 m. kovo – lapkričio mėn., t.y. 9 mėn.), komandiruoto darbuotojo statuso neteksite,  jūsų statusas mokestine prasme bus kaip Norvegijoje gyvenančio., t.y. turėsite visus mokesčius mokėti Norvegijoje.

Dvigubo apmokestinimo išvengimas

Pajamos, nuo kurių mokate mokesčius Norvegijoje gali būti apmokestinamos ir Lietuvoje. Siekiant išvengti dvigubo pajamų ar turto apmokestinimo, Norvegija sudarė dvigubo apmokestinmo išvengimo sutartis su daugeliu šalių, taip pat ir su Lietuva. Nuorodoje pateikta informacija ką turite daryti, jei mokėjote mokesčius abiejose šalyse.

SVARBU:


Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje