Verta žinoti

Pasaulis spalvotas. Tą žino visi. Bet ne visi mato spalvas. Kai kurie mato juoda-balta. Tai daltonikai – tiesiogine ir pekeltine prasme… Kai kurie žiūri tik į dangų, o kiti – tik sau po kojomis, ir mato purvą, balas. O kiti ir baloje mato atsispindintį dangų. Žmonės, kaip ir pats gyvenimas, yra skirtingi.

Gyvenimą reguliuoja taisyklės. Gyvenimą reguliuoja įstatymai, reglamentai, taisyklės. Bet visko nesureguliuosi – neįmanoma, o ir nereikia. Čia nebus rašoma apie įstatymus ir taisykles, bus tik nuorodos į juos. Oficialios informacijos pilna internetinė erdvė, nesikartosime. Čia rašysime apie bendruosius principus, norvegišką sistemą ir konkrečias situacijas iš patirties. To, kas čia parašyta netaikykite kaip aksiomos. Viskas keičiasi – pasaulis, taisyklės, įstatymai ir praktika. Kiekviena situacija individuali. Tikslas – kad tekstai priverstų kitaip pažvelgti į realybę. Susikoncentravimas į savo „didžiulę“ problemą primenę musę, besidaužančią į stiklą šalią atverto lango. Kartais reikia atitraukti akis, pažvelgti plačiau – ir pamatysite sprendimą.

Svarbūs principai apie mokesčius Norvegijoje

 • Visi dirbantys ir gaunantys pajamas Norvegijoje turi mokėti mokesčius Norvegijoje (yra išimtys).
 • Už mokesčių mokėjimą atsakingas pats asmuo, mokantis mokesčius (ne buhalteris, buhalterinė įmonė, konsultantas ar darbdavys).
 • Už mokesčių nemokėjimą yra numatoma gana didelė atsakomybė (baudos, kitos sankcijos).
 • Jei kažko nesuprantate arba gaunate laiškus iš Mokesčių tarnybos, kreipkitės į
  mokesčių tarnybą asmeniškai (el. paštu, telefonu, atvykę asmeniškai). Atvykimui laiką reikią užsisakyti iš anksto. Tai darote internetu.
 • Norvegijos mokesčių tarnyba turi dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Lietuva (ir kitomis EEE šalimis), todėl nesumokėti Norvegijoje mokesčiai auga ir yra išieškomi kitoje šalyje – ten kur žmogus reziduoja.
 • Mokesčių tarnybai privalote pranešti apie savo pakitusį adresą per 8 dienas. Tai daroma per gyventojų registrą, pildant anketas.

Gyventojų registre (folkeregister), o tai yra Mokesčių tarnybos skyrius, svarbu nurodyti tą adresą, kuriuo gyvenate ir kuriuo galite gauti korespondenciją. Turite taip pat pranešti, jei pakeisite adresą: persikraustysite, išvyksite į Lietuvą ar kitą šalį. Tai Jūsų prievolė ir atsakomybė. Jei nepranešėte naujo adreso, o korespondencija siunčiama folkeregister registruotu ir nepakeistu adresu, o Jūs korespondencijos negaunate, atsakomybė vis tiek JŪSŲ (jei siunčiami pvz. reikalavimai dėl mokesčių mokėjimo, o jūs jų nevykdote ir gresia baudos ir kitos sankcijos).

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Norvegijos gerovės tarnyba, NAV

Norvegijos gerovės tarnyba, NAV. https://www.uib.no/utdanning/evu/117725/velferdsstaten-og-det-flerkulturelle-norge

Daugelis moka žodį „NAV“ dar prieš atvažiuodami į Norvegiją. NAV skiria išmokas visais gyvenimo atvejais. T.p. NAV pareiga yra rūpintis, kad kuo daugiau žmonių dirbtų, todėl per NAV galima rasti praktikos vietą. Tada  išmoką dirbančiąjam moka NAV, darbdavys gauna nemokamą darbuotoją, o žmogus dirba, įgauna patirties ir turi ką įsirašyti į CV. Visiems gerai. NAV dirba daugybė žmonų, ji kuruoja daugybę sričių. Neįmanoma išversti visos informacijos iš NAV portalo www.nav.no. Be to ji kinta kiekvieną dieną, net patys NAV darbuotojai nespėja sekti, kas pasikeitė. Mes liesime aktualiausias ir problemiškas temas. Diskutuoti visada galite FB grupėje Gyvenu Norvegijoje. Jei turite konkretų klausimą, komunikuokite tiesiogiai su NAV, tada nebus sugedusio telefono.

Norvegija – gerovės šalis

Norvegija – visuotinės gerovės valstybė, arba Norvegiškai – velferdsstat.  Tai reiškia, kad žmonės yra socialiai apsaugoti. Būna įvairios gyvenimiškos situacijos. Gali užklupti liga, kita nelaimė – tavim pasirūpins visuomenė. Bet prieš tai turi dirbti ir mokėti mokesčius – tai ypač liečia imigrantus. Norvegai didžiuojasi savo gerovės sistema.  Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie grėsmę šiai gerovei, nes baiminamasi, kad nebeliks nei lėšų daugybei egsistuojančių išmokų ir pašalpų, nei žmonių, galinčių rūpintis visais silpnaisiais.  Kitose šalyse neturtinguosius remia turtingesni giminės ar labdaros fondai, o Norvegijoje didžiules sumas iš biudžeto, t.y. mokesčių mokėtojų ir kitų lėšų, gauna ir išmoka valstybinė gerovės tarnyba – NAV ir jas išskirsto pagal poreikius: pensijos, nedarbo išmokos, vaiko pinigai, ligos išmokos ir dar daugybė kitų išmokų. Skaičiai apie tai kiek NAV išdalina pinigų glumina, bet įdomumo dėlei verta į juos pasigilinti. Pernai, t.y. 2018 m. NAV išmokėjo KAS DIENĄ 1,2 milijardus kronų. Beveik pusė Norvegijos gyventojų gavo išmoką iš NAV bent vieną kartą į metus, kiekvienam gyventojui teko vidutiniškai 81.200, nok per metus. Kadangi aš pvz. negavau jokių išmokų, reiškia tą sumą gavo kažkas kitas. Ir gerai, nes jiems labiau reikėjo, aš dirbu, užsidirbu ir tuo džiaugiuosi. Pusė NAV skirstomos išmokų sumos teko pensijai, ji išmokėta beveik milijonui gyventojų. Pusė milijono gyventojų gavo ligos išmokas (sykepenger), t.p. vaikų pinigams (barnetrygd). Pensijų sumos auga (5 % lyginant su 2017), ir, kadangi gyventojai sensta, pensijoms skirtos lėšos kasmet bus vis didesnės. T.p. išaugo neįgalumo išmokos (6 %), tačiau 21 % sumažėjo nedarbo išmokos (dagpenger) ir 5 % profesinio reabilitavimo (arbeidsavklaringspenger, AAP) išmokos.

Informacija dirbantiems Norvegijoje užsieniečiams apie mokesčius, mokesčių kortelę ir pajamų / mokesčių deklaraciją

Jei esate Norvegijoje ir dirbate Norvegjoje registruotoje įmonėje, turite mokėti mokesčius nuo visų Norvegijoje uždirbamų pajamų. Atvykite į Mokesčių tarnybą (skatteetaten, www.skatteetaten.no ) pagal gyvenamąją vietą arba Paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams (SUA), www.sua.no ir gaukite mokesčių kortelę. Atvykimui į šias institucijas reikia užsisakyti laiką iš anksto internetu.

Prievolė Norvegijoje mokėti mokesčius  Tai privaloma pagal Norvegijos mokesčių įstatymą. Tačiau ši prievolė gali būti ribojama sutartimis tarp Norvegijos ir Lietuvos. Jei dirbate Norvegijoje registruotam darbdaviui (įmonei), visuomet privalote mokėti mokesčius nuo visų Norvegijoje uždirbamų pajamų. Kokia yra ši prievolė mokėti mokesčius, priklauso nuo to, kiek laiko dirbate Norvegijoje per 12 mėnesių laikotarpį (vienus metus) ar per 36 mėnesių (trejus metus) laikotarpį. Kalbant apie prievolę mokėti mokesčius susidursite su dviem terminais: „ribota prievolė mokėti mokesčius“ ir „gyvenamoji vieta pagal mokesčių mokėjimą“.

Ribota prievolė mokėti mokesčius Jei Norvegijoje esate vieną ar kelis periodus bet ne ilgiau nei 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį arba 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, prievolė mokėti mokesčius yra ribojama, t.y. jie mokami tik nuo pajamų, kurias gaunate dirbdami Norvegijoje darbdaviui, kuris registruotas Norvegijoje.

Gyvenamoji vieta mokestine prasme Jei Norvegijoje esate ilgiau nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį ar 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, pagal Norvegijos mokesčių įstatymus privalėsite mokėti mokesčius Norvegijoje nuo viso turto ir pajamų. Jūsų statusas mokestine prasme bus kaip gyvenančio Norvegijoje. Toks statusas bus įgytas tik tuomet, kai Jūsų buvimas Norvegijoje peržengs nustatytą laikotarpį, t.y. 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį arba 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį. Jei atvykote į Norvegiją pvz. 2018 metų spalio mėn., ir išbuvote čia iki 2019 metų birželio mėn., vadinasi pirmaisiais kalendoriniais buvimo Norvegijoje metais turite ribotą mokesčių mokėjimo Norvegijoje prievolę, o sekančiais metais, jei darbą Norvegijoje tęsite,  jūsų statusas mokestine prasme bus kaip Norvegijoje gyvenančio.

Mokesčių mokėjimo prievolė ir Norvegijoje, ir Lietuvoje Pajamos, nuo kurių mokate mokesčius Norvegijoje gali būti apmokestinamos ir Lietuvoje. Siekiant išvengti dvigubo pajamų ar turto apmokestinimo, Norvegija sudarė dvigubo apmokestinmo išvengimo sutartis su daugeliu šalių, taippat ir su Lietuva. Informaciją apie tai, kokios sutartys sudarytos tarp Norvegijos ir Lietuvos ir kokią įtaka tai turi Jums mokant mokesčius Norvegijoje Jūs gausite Mokesčių tarnyboje (www.skatteetaten.no). Lietuvos mokesčių inspekcija (VMI) Jums taip pat gali suteikti apie tai informacijos. Jei mokestine prasme esate gyvenantis Norvegijoje – ir pagal norvegiškas mokesčių taisykles, ir pagal sutartį tarp Lietuvos ir Norvegijos – iš principo turėtumėte mokėti mokesčius Norvegijoje nuo visų Jūsų pajamų ir turto. Jei jūs mokestine prasme pagal norvegiškas mokesčių taisykles gyvenate Norvegijoje, tačiau pagal mokesčių mokėjimo sutartį mokestine prasme gyvenate Lietuvoje, turite mokėti mokesčius Norvegijoje nuo Norvegijoje uždirbtų pajamų.

Ar esate samdomas darbuotojas ar individuali įmonė? Nuo to kokį statusą turite, priklauso jūsų teisės ir pareigos Norvegijoje. Jei gaunate pastovią algą arba alga apskaičiuojama pagal Jūsų darbą, Jūs esate samdomas darbuotojas. Jei savarankiškai atsakote už darbo rezultatą, ir užsakovas gali pareikalauti atlyginti, jei dirbdami padarote klaidų – esate verslininkas (individuali įmonė, norv. ekeltpersonforetak). Mokesčių tarnyba gali pati nustatyti, ar esate samdomas darbuotojas, ar verslininkas. Svarbu, jog Jūs kuo anksčiau išiaiškintumėte kokiu statusu dalyvaujate darbiniame gyvenime pagal mokesčių taisykles – kaip samdomas darbutojas ar kaip verslininkas. Kreipkitės pagalbos į paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams, www.sua.no. Jei esate samdomas darbuotojas, turite teises, užtikrinančias Jūsų algą ir darbo sąlygas, daugiau informacijos Norvegijos darbo inspekcijoje.

Mokesčių nuskaitymo kortelė (skattekort). Visi dirbantieji Norvegijoje turi ją turėti. Ji yra elektroniška, ty matoma Jūsų profilyje, kurį susikuriate Mokesčių tarnybos digitalinėje sistemoje, jei esate elektroninis vartotojas. Darbdavys turi prieigą prieš šios kortelės, kai sužino Jūsų norvegišką asmens kodą. Kortelėje nurodyta, kiek mokesčių darbdavys turi atskaityti prieš Jums išmokėdamas algą. Norėdama išduoti teisingą mokesčių kortelę, Mokesčių tarnyba turi žinoti, kiek ketinate Norvegijoje uždirbti ir kiek laiko čia ketinate būti. Norėdami gauti mokesčių kortelę turite ateiti į Mokesčių tarnybą ir patvirtinti savo tapatybę. Turėsite pateikti:

 • prašymą mokesčių kortelei gauti (forma RF-1209)
 • pasą arba kitą ID dokumentą, galiojanį  ES kelionėms
 • įdarbinimo sutartį ar kt. dokumentą, patvirtinantį darbinius santykius

Jei jau turite norvegišką asmens kodą praneškite apie tai mokesčių tarnybai. Mokesčių nuskaitymo kortelė galioja vieneriems kalendoriniams metams. Jei pvz. dirbote nuo lapkričio iki gruodžio, turite vieną mokesčių kortelę, o sausio mėnesį privalote gauti naują naujiems metams. Jei pirmais darbo Norvegijoje kalendoriniais metais turėjote mokesčių kortelę, sausio mėn. metais gausite mokesčių kortelę automatiškai pagal buvusią kortelę. Jei pajamos kinta, pats privalote pateikti prašymą naujai mokesčių kortelei gauti (forma RF-1209). Darbdavys prieigą prie Jūsų mokesčių kortelės gauna elektroniškai. Darbdavys negali nuskaityt mažiau negu nurodyta kortelėje. Jei darbdavys neturės Jūsų mokesčių kortelės, jis privalės nuskaityti 50 proc. mokesčiams nuo pajamų. Sausio mėnesį dar galima naudoti pereitų metų mokesčių kortelę, po to reikia naujos. Darbdavys atskaičiuoja iš Jūsų algos ir sumoka mokesčius valstybei. Jei sumokėta per daug, per mokesčių deklaraciją ir apskaičiavus mokesčius galutinai Jums bus priskaitytas mokesčių grąžinimas. Mokesčių kortelėje nėra informacijos apie leidimą gyventi šalyje, ir ši kortelė nėra įrodymas, jog Norvegijoje esate ar dirbate legaliai.

Darbdavys privalo pasirūpinti kad visi jo darbuotojai Norvegijoje turėtų teisę dirbti ir būtų legalūs. Darbuotojas privalo užsitikrinti, kad dirba legaliai ir moka mokesčius t.y., kad nuskaičiuoti nuo jo algos mokesčiai yra sumokami. Turite gauti algos lapelį (lønnsslipp) ir tikrintis sistemoje A-melding per subendrintą digitalinės komunikacijos su valstybinėmis institucijomis sistemą www.alltinn.no. Mokesčių kortelė yra dokumentas, nurodantys kiek preliminariai mokesčių darbdavys turi nuskaityti prieš Jums išmokėdamas algą. Tačiau tai tik preliminarus nuskaitymas, nes galutinis mokesčių apskaičiavimas už kalendorinius metus įvyksta tik sekančiais metais. Kaip nustatomi mokesčiai Kai užpildote prašymą mokesčių kortelei gauti (RF-1209), atskaitoma mokesčiams suma apskaičiuojama pagal tą informaciją, kurią įrašote į prašymą. Kitu atveju Mokesčių tarnyba nustato mokesčius pagal turimą informaciją arba savo nuožiūra. Mokesčių tarifai nustatomi Stortinge (Parlamente).

Daugiau informacijos mokesčius Norvegijos Mokesčių tarnybos portale www.skatteetaten.no. Jei turite klausimų, užduokite juos elektroniškai arba atvykite į mokesčių tanybą (laiką privalote užsisakyti iš anksto) arba i paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams, kuris yra didžiuosiuose Norvegijos miestuose.


Pasitikrinkite, ar esate individuali įmonė, ar samdomas darbuotojas

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje