Norvegiška pensija – ką svarbu suprasti

PENSIJŲ KAUPIMAS NORVEGIJOJE

Informacijos šia tema yra, daugybė. Visgi daug žmonių mano kad pensijų tema labai sunki, o dauguma Norvegijos gyventojų nežino, kokios pensijos tikėtis. Perskaitę šitą informaciją, sužinosite svarbiausius dalykus apie pensiją Norvegijoje ir galėsite saugiau jaustis arba padaryti viską, kad jums priklausančią pensiją sukauptumėte.

Čia pati bendriausia informacija.

Pilna pensija Norvegijoje susideda iš trijų dalių.

Toliau skaityti „Norvegiška pensija – ką svarbu suprasti”

Kultūrinės avarijos

Natialia Vieira Oliveira, Pexels.

Mano kolegė Tatjana pasakoja įspūdžius iš metro. Ji gyvena Romsås, Oslo rajone, kuriame daug užsieniečių. Tenykštėse mokyklose užsieniečių vaikų klasėse yra daugiau nei 90 %. Norvegų vaikas, netyčia patekęs į tokią klasę – ten kalbama įvairiomis pasaulio kalbomis, bet beveik nekalbama norvegiškai – dažnai pereina į kitą mokyklą, nes jo tėvai išsikelia į kitą rajoną. Šis rajonas Oslo rytinėje pusėje. Metro į ten ir iš ten dažnai perpildyti, jais važinėja į centrą darbo liaudis. Šioje įvairių nacijų ir kultūrų perpildytoje viešojo transporto erdvėje ir įvyksta Tatjanos, mokytojos iš Sankt Peterburgo, stebėti ir ją sukrėtę konfliktai.

Toliau skaityti „Kultūrinės avarijos”

Verta žinoti

Pasaulis spalvotas. Tą žino visi. Bet ne visi mato spalvas. Kai kurie mato juoda-balta. Tai daltonikai – tiesiogine ir pekeltine prasme… Kai kurie žiūri tik į dangų, o kiti – tik sau po kojomis, ir mato purvą, balas. O kiti ir baloje mato atsispindintį dangų. Žmonės, kaip ir pats gyvenimas, yra skirtingi.

Gyvenimą reguliuoja taisyklės. Gyvenimą reguliuoja įstatymai, reglamentai, taisyklės. Bet visko nesureguliuosi – neįmanoma, o ir nereikia. Čia nebus rašoma apie įstatymus ir taisykles, bus tik nuorodos į juos. Oficialios informacijos pilna internetinė erdvė, nesikartosime. Čia rašysime apie bendruosius principus, norvegišką sistemą ir konkrečias situacijas iš patirties. To, kas čia parašyta netaikykite kaip aksiomos. Viskas keičiasi – pasaulis, taisyklės, įstatymai ir praktika. Kiekviena situacija individuali. Tikslas – kad tekstai priverstų kitaip pažvelgti į realybę. Susikoncentravimas į savo „didžiulę” problemą primenę musę, besidaužančią į stiklą šalią atverto lango. Kartais reikia atitraukti akis, pažvelgti plačiau – ir pamatysite sprendimą.

Svarbūs principai apie mokesčius Norvegijoje

  • Visi dirbantys ir gaunantys pajamas Norvegijoje turi mokėti mokesčius Norvegijoje (yra išimtys).
  • Už mokesčių mokėjimą atsakingas pats asmuo, mokantis mokesčius (ne buhalteris, buhalterinė įmonė, konsultantas ar darbdavys).
  • Už mokesčių nemokėjimą yra numatoma gana didelė atsakomybė (baudos, kitos sankcijos).
  • Jei kažko nesuprantate arba gaunate laiškus iš Mokesčių tarnybos, kreipkitės į
    mokesčių tarnybą asmeniškai (el. paštu, telefonu, atvykę asmeniškai). Atvykimui laiką reikią užsisakyti iš anksto. Tai darote internetu.
  • Norvegijos mokesčių tarnyba turi dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Lietuva (ir kitomis EEE šalimis), todėl nesumokėti Norvegijoje mokesčiai auga ir yra išieškomi kitoje šalyje – ten kur žmogus reziduoja.
  • Mokesčių tarnyboje esančiame Folkeregister (gyventojų registrui) privalote pranešti apie savo pakitusį adresą per 8 dienas. Tai daroma per gyventojų registrą, pildant anketas.
  • Gyventojų registre (folkeregister), o tai yra Mokesčių tarnybos skyrius, svarbu nurodyti tą adresą, kuriuo gyvenate ir kuriuo galite gauti korespondenciją. Turite taip pat pranešti, jei pakeisite adresą: persikraustysite, išvyksite į Lietuvą ar kitą šalį. Tai Jūsų prievolė ir atsakomybė. Jei nepranešėte naujo adreso, o korespondencija siunčiama folkeregister registruotu ir nepakeistu adresu, o Jūs korespondencijos negaunate, atsakomybė vis tiek JŪSŲ (jei siunčiami pvz. reikalavimai dėl mokesčių mokėjimo, o jūs jų nevykdote ir gresia baudos ir kitos sankcijos).
  • Daugiau informacijos čia.

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Norvegijos socialinės rūpybos tarnyba, NAV

Tobias Bjørkli, Pexels

Daugelis moka žodį „NAV” dar prieš atvažiuodami į Norvegiją. NAV skiria išmokas visais gyvenimo atvejais. T.p. NAV pareiga yra rūpintis, kad kuo daugiau žmonių dirbtų, todėl per NAV galima rasti praktikos vietą. Tada  išmoką dirbančiąjam moka NAV, darbdavys gauna nemokamą darbuotoją, o žmogus dirba, įgauna patirties ir turi ką įsirašyti į CV. Visiems gerai. NAV dirba daugybė žmonų, ji kuruoja daugybę sričių. Neįmanoma išversti visos informacijos iš NAV portalo www.nav.no. Be to ji kinta kiekvieną dieną, net patys NAV darbuotojai nespėja sekti, kas pasikeitė. Mes liesime aktualiausias ir problemiškas temas. Diskutuoti visada galite FB grupėje Gyvenu Norvegijoje. Jei turite konkretų klausimą, komunikuokite tiesiogiai su NAV, tada nebus sugedusio telefono.

Norvegijos NAV

Norvegija – visuotinės gerovės valstybė, arba Norvegiškai – velferdsstat.  Tai reiškia, kad žmonės yra socialiai apsaugoti.

Būna įvairios gyvenimiškos situacijos: gali užklupti liga, kita nelaimė – tavim pasirūpins visuomenė. Bet prieš tai turi dirbti ir mokėti mokesčius. Norvegai didžiuojasi savo gerovės sistema. 

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie grėsmę šiai gerovei, nes baiminamasi, kad nebeliks nei lėšų daugybei egsistuojančių išmokų ir pašalpų, nei žmonių, galinčių rūpintis visais silpnaisiais.  

Toliau skaityti „Norvegijos NAV”

Bendroji informacija apie mokesčių kortelę ir pajamų bei turto mokesčius Norvegijoje.

Pradedantiems dirbti Norvegijoje gali būti sunku suprasti, nuo ko pradėti, norint viską daryti teisingai ir legaliai.

Ši informacija padės Jums suvokti pagrindinius Norvegijos mokesčių mokėjimo principus. Čia taip pat yra nuorodos į visą Norvegijos Mokesčių tarnybos paruoštą informaciją lietuvių kalba.

Jei Norvegijoje gyvenate ar dirbate, turite turėti Norvegijos asmens kodą. Kodas paprastai gaunamas kartu su mokesčių atskaičiavimo kortele (skattekort) Norvegijos Mokesčių tarnyboje (skatteetaten) . Kortelę užsisakyti galite atvykę į mokesčių tarnybą (laiką atvykimui rezervuokite iš anksto).

Jūsų dėmesiui – aktuali informacija lietuvių kalba:

Mokesčių mokėjimas – Norvegijoje ar Lietuvoje

Jei esate Norvegijoje ir dirbate Norvegjoje registruotoje įmonėje, privalote mokėti mokesčius nuo visų Norvegijoje uždirbamų pajamų. Tai privaloma pagal Norvegijos mokesčių įstatymą. Tačiau ši prievolė gali būti ribojama. Tai priklauso nuo to, kiek laiko dirbate Norvegijoje per 12 mėnesių laikotarpį (vienus metus) ar per 36 mėnesių (trejus metus) laikotarpį. Jei Norvegijoje esate trumpiau, nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį ar 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, turite komandiruoto darbuotojo statusą.

Tokiu atveju gali būti, jog, nors atliekate darbus Norvegijoje, esate įdarbintas Lietuvoje ir mokate mokesčius Lietuvoje. Mini vebinarai aoie tai.

Jei Norvegijoje esate ilgiau nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį ar 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, pagal Norvegijos mokesčių įstatymus privalėsite mokėti mokesčius Norvegijoje nuo viso turto ir pajamų. Jūsų statusas mokestine prasme bus kaip gyvenančio Norvegijoje.

Norvegijos mokesčių tarnyba veda apskaitą apie Jūsų dirbamą Norvegijoje laiką. Jei pradėjote dirbti Norvegijoje su komandiruoto darbuotojo statusu, bet Jūsų buvimas Norvegijoje peržengė nustatytą laikotarpį, t.y. čia dirbate ilgiau, nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį arba 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, Jūsų statusas pasikeis ir Norvegijos mokesčių tarnyba reikalaus sumokėti mokesčius Norvegijoje.

PAVYZDYS: atvykote į Norvegiją pvz. 2018 metų spalio mėn. ir išbuvote čia iki 2019 metų vasario mėn. (penkis mėn.). Vadinasi pirmaisiais kalendoriniais buvimo Norvegijoje metais turite ribotą mokesčių mokėjimo Norvegijoje prievolę.

Jei Norvegijoje tęsiate darbą (net ir pas kitą darbdavį), pvz. dirbate 2019 m. kovo – lapkričio mėn., t.y. 9 mėn.), komandiruoto darbuotojo statuso neteksite,  jūsų statusas mokestine prasme bus kaip Norvegijoje gyvenančio., t.y. turėsite visus mokesčius mokėti Norvegijoje.

Dvigubo apmokestinimo išvengimas

Pajamos, nuo kurių mokate mokesčius Norvegijoje gali būti apmokestinamos ir Lietuvoje. Siekiant išvengti dvigubo pajamų ar turto apmokestinimo, Norvegija sudarė dvigubo apmokestinmo išvengimo sutartis su daugeliu šalių, taip pat ir su Lietuva. Nuorodoje pateikta informacija ką turite daryti, jei mokėjote mokesčius abiejose šalyse.

SVARBU:


Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje