SVARBU ŽINOTI Dirbantiems Norvegijoje

Darbo santykius Norvegijoje reguliuoja darbo kodeksas, arba darbo aplinkos įstatymas.  Darbo gyvenime yra (grubiai tariant) dvi šalys:  darbdavys ir darbuotojas. Jų interesai ne visada sutampa. Jų atsakomybė taip pat nėra vienoda. Tačiau abu šie dėmenys yra  labai svarbūs  – be jų visuomenė neegzistuotų. Jie sudaro visuomenės pagrindą, stuburą. Dirbantieji ir verslininkai turi sugebėti SUGYVENTI.  

Toliau skaityti „SVARBU ŽINOTI Dirbantiems Norvegijoje“

Tikėjimas 12: Žmogui priklauso 10 kvadratinių metrų kambarys, o jei neįstengiu tokio būsto įpirkti ar nuomoti (t.y.. kad kiekvienas šeimos narys turėtu po kambarį ir po 5000 kronų mėnesiui (atskaičiavus visus mokesčius ir būtinas išlaidas), tai valdžia turi duoti.

Toliau skaityti „Tikėjimas 12: Žmogui priklauso 10 kvadratinių metrų kambarys, o jei neįstengiu tokio būsto įpirkti ar nuomoti (t.y.. kad kiekvienas šeimos narys turėtu po kambarį ir po 5000 kronų mėnesiui (atskaičiavus visus mokesčius ir būtinas išlaidas), tai valdžia turi duoti.“

Tikėjimas 10: Jei aš nemoku kalbos, tai man privalo duoti vertėją

Žodį „privalo“ geriau pamirškite. Bet vertėjas Norvegijoje gali  tam tikrais atveju priklausyti. Pavyzdžiui jei esate sulaikytas ir įtariamas nusikalstama veika – tada ir vertėjas, ir advokatas Jums PRIKLAUSO. Tačiau jei užėjote į pvz. Mokesčių tarnybą arba NAV, ir nesugebate susikalbėti, nepriklauso (nei vertėjas, nei advokatas, nei „motina“ – visų jūsų supainiotų reikalų tvarkytoja). Ar vertėjas būtinas, ar ne sprendžia institucija, su kuria bandote komunikuoti. 

Toliau skaityti „Tikėjimas 10: Jei aš nemoku kalbos, tai man privalo duoti vertėją“

Tikėjimas 5: Jei sergi, tai niekas negali priversti eiti į darbą

Jei darbuotojas turi ligos pažymą (sykemelding), jo paprastai į darbą niekas nevers eiti. Tačiau…. iš principo ne visos ligos yra tokios, kad išvis negalėtum dirbti. Egzistuoja taisyklė, kad darbuotojas, kuris gali šiek tiek dirbti ir kuriam pritaikoma darbo vieta ir transportas į darbo vietą atvykti, paprastai kažkiek dirba. Vyrauja įstikinimas, kad darbas yra sveika. Taigi, jei darbdavys jums sako, kad turite atvykti į darbą su taksi (kurią apmoka darbdavys), nors jums lūžusi koja, ir galėsite sėdėti ofise ir ten dirbti, taip pat dalyvauti susitikimuose ir susirinkimuose – turite pasiruošti į darbą atvykti (nebūtinai pilną darbo laiką). Bet kokiu atveju, jūs pats geriau žinote ar galite kažkiek dirbti, ar ne. Jei manote, kad esate nepajėgus dirbti išviso, jūsų gydytojas turėtų parašyti išvadą, kurią parodysite darbdaviui, kad jums dirbti nerekomenduojama.