Nebelieka galimybės gauti leidimą naudotis nepripažinta  žmonių pakėlimo įranga

Darbuotojų pakėlimas turi būti atliekamas naudojant tam tikslui pripžinta įrangą. Iki šiol Norvegijos darbo inspekcija laikėsi praktikos patenkinti prašymus atleisti nuo kėlimo su nepatvirtinta įranga, jei ji skirta darbo operacijoms, kurios yra įmonių kasdienės veiklos dalis. Nuo naujųjų metų ši praktika bus nutraukta.

Darbo įranga, kuri nėra skirta žmonėms kelti, gali būti naudojama tik išimtiniais atvejais tam tikromis sąlygomis arba avariniais atvejais. Nuo naujųjų metų norminiame tekste nurodyta, kad išskirtinis kėlimas žmonių pakėlimas su nepripažinta tam tikslui įranga gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei „kėlimas kelia mažai pavojų, yra trumpalaikio pobūdžio ir taikomas nesudėtingoms užduotims“.

Daugiau informacijos

Nuoroda į įstatymo pakeitimą. Keičiamas Darbų atlikimo reglamento  (no. forskrift om utførelse av arbeidet) § 18-8.