Nuo 2024 m sausio 1 d. įsiteisėjantys svarbiausi įstatymų pakeitimai, susiję su darbiniu gyvenimu.

Ką turi žinoti darbdaviai ir darbuotojai?

Kokia įstatymų pakeitimų praktinė reikšmė darbdaviams ir kokia darbuotojams?

Nuorodas į pačius pakeitimus ir įstatymų tekstus norvegų kalba rasite paspaudę aktualius jums teiginius. Norvegišką įstatymo tekstą rasite šio straipsnio nuorodose.

Aiškiau, kas yra samdomasis darbuotojas.

Užsakovams: privalote informuoti darbuotoją, kad jis yra tik užsakymo vykdytojas, ir neturi samdomojo darbuotojo statuso.

Darbuotojams: Įsitikinkite, koias teises ir pareigas, susijusias su savo darbu, turite. Ar esate užsakovas, ar samdomasis darbuotojas? Jei darbui gaunate užsakymus per programėles, gali būti kad esate samdomas darbuotojas, o ne užsakymo vykdytojas ar individualiai dirbantis.

Privalomasis darbo inspekcijos pripažinimas (no. godkjenning), jei esate darbo jėgos nuomos / įdarbinimo įmonė (no. bemanningsforetak).

Darbdaviams: jei pernuomojate savo darbuotojus kitiems darbdaviams, gali būti jog privalote gauti tokį pripažinimą. Turi būti išpildyti eilė reikalavimų, siekiant gauti tokį pripažinimą.

Darbdaviams ir darbuotojams: Jus išnuomojanti įmonė turi užtikrinti (tai privaloma) jog darbuotojams taikomos tos pačios (ne blogesnės) darbo sąlygos, jie turi rašytines įdarbinimo sutartis, saugos atstovus ir privalomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų darbe.

Reikalavimai geresnei komunikacijai statybose – griežtesni kalbos reikalavimai.

Darbdaviams: Visa rašytinė dokumentacija, naudojama atliekant darbus ar su tuo susijusi, turi būti ta kalba, kurią darbuotojai supranta. Turite užtikrinti, kad darbuotojai jus supranta ir su jais komunikuojama jiems suprantama kalba.

Darbuotojams: Tarp jūsų kolegų turi būti asmuo, kuris padės susikalbėti su rangovais ir vadovais darbe ir dėl darbo užduočių bei kitų svarbių klausimų, jei nemokate norvegų ar anglų kalbų. Už tai atsako darbdavys, kuris jus priėmė į darbą. Jums svarbi dokumentacija taip pat turi būti jums suprantama kalba. Apmokymai ir saugumo instrukcijos privalo būti jums suprantama kalba.

Koncerno vadovų prievolių išplėtimas

Darbdaviams : turėti veikiančias taisykles, kaip pasidalinti informacija apie tokias galimybes su visomis koncerno įmonėmis/ darbuotojais.

Darbuotoją atleidžiant iš darbo, jį privaloma infomuoti apie galimybes dirbti kitose koncernui priklausančiose įmonėse. Jis turi pirmumo teisę būti ten įdarbintas, jei atitinka kvalifikacijas ir reikalavimus.

Saugos atstovo pareigų išplėtimas

Darbdaviams: jei jums dirba 5 ir daugiau darbuotojų, privaloma rinkti saugos atstovą (no. verneombud)

Darbuotojams : turite tesię išsirinkti saugos atstovą, jei įmonėje dirba 5 ir daugiau darbuotojų.

Saugos atstovas: Jam priklauso 40 valandų HMS kursai, kuriais privalo pasirūpinti darbavys. Saugos atstovas rūpinasi ne tik tiesiogiai įmonėje įdarbintais darbuotojais, bet ir visais per nuomos agentūras ar individualiai dirbančiais objekte / įmonėje darbuotojais. Saugos atstovas ūpinasi ne tik ergonomiškai saugia darbo aplinka, bet ir psichosocialine darbo aplinka.

Darbo aplinkos komitetų (AMU – arbeidsmiljøutvalg) steigimas.

Įmonėse kuriose dirba 30 ir daugiau darbuotojų, privalomi šie komitetai.

Darbdaviams: privalomas šio komiteto įsteigimas

Darbuotojams: žinokite, kas iš kolegų yra tame komitete, ir kreipkitės į savo saugos atstovą (no. verneombud), kuris perduos visus klausimu dėl saugos ir darbo aplinkos šiam komitetui.

Teisė į nuolatinį (neterminuotą, no. FAST) įdarbinimą.

Darbdaviams: jei darbuotojai tris metus dirbo nepertraukiamai  įmonėje su terminuotomis darbo sutartimis, jie įgyją teisę į nuolatinę (neterminuotą) darbo sutartį.

Darbuotojams: turite terminuotas darbo sutartis, bet tęsiate darbą (gaunant naujas ir naujas darbo sutartis) pas tą patį darbdavį nepertraukiamai tris metus? Turite teisę gauti pastovią (fast) darbo sutartį. Tai nevyksta automatiškai. Jei dirbote pas tą patį darbdavį tris ir daugiau emetų, kreipkiės į darbdavį (geriausia raštiškai) ir priminkite, kad turite tokią teisę – gauti pastovią darbo sutartį.

Čia rasite daugiau pakeitimų ir nuorodas į norvegišką įstatymo tekstą: Visi svarbiausi įstatymų pakeitimai dirbantiesiems, įsiteisėjantys muo 2024 sausio 1 d.