Svarbiausi įstatymų pakeitimai dirbantiesiems, įsiteisėjantys nuo 2024 sausio 1 d.

Kokie darbo kodekso ir kitų tesės aktų pakeitimai įsiteisėjo nuo 20024 m sausio 1 d. ir kaip tai gali būti svarbu būtent jums – darbuotojui ir darbdaviui

Patikslinta, kas yra samdomasis darbuotojas, no. arbeidstaker.

Įmonės privalančios turėti saugos atstovą (no. verneombud) ir darbo aplinkos komisiją : dabar saugos atstovą privalo būti renkamas įmonėse, turinčiose 5 ir daugiau darbuotojų.

Saugos atstovo užduočių pakeitimai.

Išplečiamos darbdavio pareigos koncerne.

Išplėsta derybų prievolė (no drøftingsplikt).

Nauji reikalavimai viešosioms sutartims (no. offenlige kontrakter).

Griežtesni kalbos reikalavimai dirbant stybose.

Įvedama privaloma įdarbinimo agentūrų (no. Bemanningbyrå) pripažinimo tvarka (no. Godkjenningsordning)

Sustiprinta nuostata dėl seksualinio priekabiavimo darbe.

Teisė bėti įdarbintam pastoviai po trijų metų su terminuotomis darbo sutarimis.

Nebelieka galimybės gauti leidimą naudotis nepripažinta  žmonių pakėlimo įranga.