Išplečiamos darbdavio pareigos koncerne

Informacija ir diskusijos: Motininė bendrovė privalo sukurti bendradarbiavimo, informavimo ir diskusijų galimybes visam koncernui. Reikalavimas taikomas bendrovėms, turinčiom įmones su nuolatiniais 50 ar daugiau darbuotojų.

Pirmenybės teisė atleidus

Atleisti darbuotojai įgyja pirmumo teisę dirbti kiose koncerno įmonėse.

Atleidimo iš darbo atveju darbdavys privalės informuoti apie pirmumo teisę būti įdarbintais tiek toje pačioje įmonėje, tiek kitose koncerno įmonėse.

Darbdavys taip pat atleidus privalės nurodyti, kurios įmonės yra koncerne.

Taip pat yra įpareigotas pasiūlyti kitą atitinkamą darbą kitose koncerno įmonėse.

Anksčiau AML buvo nuostata, kad atleidimas nėra faktiškai pagrįstas, jei darbdavys turi pasiūlyti kitą tinkamą darbą įmonėje.

Nuo 2024 m. Sausio 1 d. įsiteisėjo pakeitimas, kad jei darbdavio įmonė priklauso koncernui, atleidimas iš darbo nėra faktiškai pagrįstas, jei yra galimybė įdarbinti kitose koncerno įmonėse.

Pakeitimuose nurodyta, kad ieškinys dėl įdarbinimo pirmumo turi būti teikiamas tai koncerno įmonei, kur atleistajam darbuotojui yra tinkama pareigybė.

Nuoroda į įstatymo pakeitimus, AML §§ 8-4, 14-2, 14-3, 15-4, 15-7 ir 17-3.