Išplėsta derybų prievolė (no drøftingsplikt)

Prievolė derėtis dėl užduočių vykdytojų, paslaugų tiekėjų ir paslaugų pirkimo iš kitų įmonių išplėsta, jei tai turi įtakos įdarbinimui.

Anksčiau darbdavys turi aptarti šiuos ir kitus klausimu, turinčius įtaką darbuotojams, pvz. dėl darbo ne visą darbo dieną, laikino įdarbinimo rarbo jėgos numos ir kt. su profsąjungos atstovu ne rečiau kaip kartą per metus.

Ši pareiga išplėsta, ir derybos gali vyki tada, kai to reikalauja viena iš šalių – profsąjungos atstovas ar darbdavys.

Įstatymų pakeitimo tekstas.