Įvedama privaloma įdarbinimo agentūrų (no. Bemanningbyrå) pripažinimo tvarka (no. Godkjenningsordning)

2024 m. Sausio 1 d.įsigalioja nauja personalo nuomos (įdarbinimo) įmonių pripažinimo tvarka (godkjenningsordning). Anksčiau galiojo tik reikalavimas registruoti įias įmones registre.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. visos personalo įdarbinimo įmonės, pernuomojančios darbo jėgą Norvegijoje, turi teikti prašymą Norvegijos darbo inspkecijai kad būtų pripažintos. Tai gaunama iš Norvegijos darbo inspekcijos. Tik pripažintos įdarbinimo įmonės, gali samdyti darbuotojus legaliai.

„Darbo jėgos nuomos (įdarbinimo) įmonių įmonių reglamentas“ (no. forskrift om bemanningsforetak) keičiamas į  „Darbo jėgos nuomos (įdarbinimo) įmonių administracinio pripažinomo reglamentu“ (no. forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak).

Daugiau informacijos ir nuoroda į pripažinimo paraiškos anketą, t.p. darbo inspekcijos vebinaras kaip ją teikti.

Įstatymo pakeitimo tekstas.