Darbdavys delsia mokėti, nemoka ir nežinia ar iš viso kada nors mokės. Ką daryti? Laukti? Jokiu būdu NE.

Norvegijoje tai vis dar labai aktualus klausimas. Kitose Europos šalyse (pavyzdžiui Lietuvoje) darbo inspekcija gali PADĖTI išsieškoti algą. Norvegijoje, nors šis procesas sunkus ir ilgas, tačiau vistiek verta jį pradėti, nes tokiu būdu:

Serious man using plastic card while making online shopping on smartphone on street
  •  Darysite spaudimą nesąžiningam darbdaviui, kuris išnaudoja žmonių darbą
  •  Atgausite pinigus 
  • Darysite poveikį, kad darbo rinka taptų tvarkinga
  •  Gerbsite save ir savo darbą

NEDELSKITE

Svarbiausia – nelaukite, nes kol lauksite, gali nuplaukti visi nustatyti terminai, ir algų garantijų fondas (NAV) atsisakys jums išmokėti pingus. Taigi jei darbdavys nemoka, tai yra civilinis darbuotojo ieškinys darbdaviui, kuris tvarkomas per teisminį aparatą.

Darbdavio neatsiskaitymas. Jei darbdavys:

Darbdavio neatsiskaitymas sprendžiamas civiline teisine tvarka, t.y. teikiant finansinę pretenziją darbdaviui civilinio ieškinio forma. Administraciniai valstybiniai organai tokiu atveju yra patariamosios ir pagalbinės institucijos. Darbo inspekcija pagal turimus įgaliojimus yra nešališka valstybinė institucija, negalinti palaikyti / atstovauti nei vienos iš teisinio ginčo šalių. Jūsų interesus atstovauti gali advokatas arba profsąjunga, kurios narys esate. Darbo inspekcija gali suteikti Jums informaciją apie algos išieškojimo procesą. Kaip tai padaryti prašome skaityti darbo inspekcijos puslapyje.

Civilinio ieškinio kėlimas ir skolų iš darbavio išsireikalavimas gali būti labai ilgas ir sudėtingas procesas. Čia trumpai aprašau kaip viską atlikti. Gali būti, jog prireiks advokato. Galite ieškoti advokato ten kur gyvenate, advokatai gali būti iš dalies arba visiškai finansuojamas valstybės. Paieškos žodis fri rettshjelp. Taip pat nemokamas teisines paslaugas gali suteikti studentai, pavyzdžiui jussbuss , jurk , gatejuristen, kurie yra visuose didžiuosiuose Norvegijos miestuose. Galite taip pat kreiptis į savo profsąjungą, jie paprastai suteikia praktinę pagalbą tokiais atvejais.

Darbdavio pareiga atsiskaityti

Darbdavys turi pervesti Jums algą sutartą (sutartyje nurodytą) dieną. Jūs turite gauti algos lapelį (lønnsslipp), kur nurodomas algos apskaičiavimas (už kiek valandų, viršvalandžių, kokie atskaičiavimai ir kokiu pagrindu). Jei nesuprantate, kodėl tiek priskaičiuota ar atskaičiuota, ar Jums atrodo, kad išmokama neteisingai, turite aiškintis su darbdaviu ar buhalteriu – tai Jūsų teisė. Geriausia tai daryti raštu.

Finansinės pretenzijos darbdaviui

Jei darbdavys nemoka darbuotojui to, kas priklauso: darbo užmokesčio, atostoginių, viršvalandžių, priverstinių prastovų (kai Jūsų sutartyje yra garantuojamos valandos, tačiau darbdavys nesuteikia darbo arba suteikia mažesnį skaičių valandų, nei sutartyje garantuojama), visuotinai nustatytų minimalių valandinių tarifų (jie galioja tik kai kurioms profesijoms, neteisėtai atskaičiuoja iš algos (iš algos galima atskaičiuoti TIK nustatytus mokesčius, pgl. mokesčių kortelę, nebent būtu raštu sutarta atskaičiuoti kita) turite reaguoti NEDELSIANT ir reaguoti raštiškai, kad būtų įrodymai, jog ėmėtės veiksmų.

Rašykite darbdaviui nedelsdami ir klauskite, kodėl jis nesumokėjo tada, kai turėjo, kodėl nepakankamai moka, kodėl atskaičiuoja iš algos ir pan. Aiškinkitės mandagiai – gal tai nesusipratimas ar techninė klaida.

Jei paklausus raštu ir toliau nesumokama (per pvz. vieną savaitę) ar negaunate atsakymo, turite pateikti raštiškas finansines pretenzijas pagal nustatytą formą. Nedelskite, kitaip galite prarasti teises, garantuojamas valstybinio garantijų fondo.

Turėsite pateikti įrodymus, kad atlikote darbą

Paprastai yra sumokama, kai kreipiatės į darbdavį ir jis turi iš ko sumokėti.

Jei byla kryps į juridinį aiškinimasi, gali reikėti įrodymų, kad dirbote ir kiek uždirbote. Tokie įrodymai yra darbo sutartis, darbo valandų žiniaraščiai (timelister), algų lapeliai – viskas pagal ką galima apskaičiuoti darbavio įsiskolinimą. Jei tokių dokumentų neturite, galbūt galėsite pateikti kitus įrodymus, geriausia pasitarkite su advokatu.

Kaip parašyti finansinę pretenziją?

Tai laiškai, kuriuos galite parašyti patys: Pirmasis laiškas kravbrev, t.y. reikalvimą sumokėti. 

Jei darbavys nereaguoja į pirmąjį laišką ir nesumoka, rašote antrą laišką – perspėjimą del būsimos bankroto bylos, kuris vadinasi konkursvarsel . Jį reikėtų siųsti praėjus tam mokėjimo terminui, kurį nurodėte pirmąjame laiške ( nesiųskite anksčiau, nei praėjus 4 savaitėms). Laiškas turi būti įteikiamas per pareigūną, norv. stevnevitne. Jį randate arba policijoje.

Pirmą laišką siųskite registruotu paštu (rekommandert brev). Gausite kvitą, kad išsiuntėte. Pašto išlaidas galite įrašyti į reikalavimą darbdaviui. Pašto kvitą ir laiško kopijas pasilaikykite.

Apie šią tvarką galite skaityti Bankroto tarnybos portale.

Jei darbdavys delsia mokėti, prie sekančių reikalavimų mokėti galite pridėti delspinigius (palūkanas), juos apskaičiuoti vyriausybės portalas siūlo naudojant jų skaičiuoklį (kalkuliatorių)

Jei darbdavys nemoka, galite kreiptis į FORLIKSRÅD (ginčų taryba prie savivaldybės) arba NAMSMANN (antstolį) – arba iš karto, kai nemoka, arba išsiuntę pirmuosius 2 laiškus. Ši institucija padeda tokiais, t.y. finansinių ieškinių, atvejais. NAMSMANN mažesnėse vietovėse gali būti prie policijos.

KAIP RASTI NAMSMANN ir /arba FORLIKSRÅD ?

1. Raskite kur registruota įmonė, kurioje dirbate (per viešuosius registrus, įrašykite įmonės pavadinimą arba savinininko vardą pavardę ar įmonės org. numerį ir raskite vietovę (kommune), kurioje registruota įmonė).

2. Google paieškoje įrašykite: «vietovės pavadinimą (kommune) ir žodį NAMSMANN arba FORLIKSRÅD». Kreipkitės nurodytu adresu.

Jei vistiek darbdavys nemoka, reikia kelti bankroto bylą, ir per teismą reikalauti darbdavio bankroto, įteikiant konkursbegjæring (prašymą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo)

Patariama atlikti visus šiuos veiksmus nedelsiant praėjus kelioms savaitėms po to, kai nevykdomas darbdavio atsiskaitymas ir turėti visus dokumentus (kopijas nurodytų laiškų) kad visi šie žingsniai atlikti. Galite pasitelkti advokatą (ypač keliant bankroto bylą), o išlaidos jam gali būti apmokėtos iš algų garantijų fondo. Įmonei bankrutavus dabdavio skolą perima algų garantijų fondas (lønnsgarantifond) esantis prie NAV, kurie išmoka darbdavio įsiskolinimą, jei visus veiksmus atlikote laiku ir tvarkingai. 

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Jūsų dėmesiui mini-vebinaras šia tema