Patikslinta, kas yra samdomasis darbuotojas (no. arbeidstaker)

Įstatyme patikslinta ši sąvoka. Įstatymo tekstas tapo aiškesnis ir leis geriau nustatyti, kas juridiniu požiūriu yra samdomasis darbuotojas (no. arbeidstaker). Darbo santykiai gali būti:

  • Darbdavys (arbeidsgiver) – samdomas drbuotojas (arbeidstaker), kai pasirašoma įdarbinimo sutartis (no. arbeidsavtale) arba
  • Užsakovas (no. oppdragsgiver) – užsakymo vykdytojas/ atlikėjas (no. oppdragstaker), kai pasirašoma užsakymo sutartis (no. oppdragsbekreftelse).
  • Įstatymo pakeiimai pabrėžia skirtumus tarp šių skirtingų santykių, kuriais nustatoma t.p. skirtinga santykių dalyvių atsakomybė bei teisės.
  • Įstatymo pakeitimu stiprinamos samdomojo darbuotojo (no. arbeidstaker) teisės.

Pastaraisiais metais paplito darbo santykiai, kai sunku nustatyti kas yra darbdavys. Darbinės užduotis gaunamos per skaitmenines platfomas (pvz. užsakymai prekių ar keleivių vežiojimas per bolt, uber, foodora programėles). Taip užsakymus gaunantys dabuotojai dažnai neturi įdarbinimo sutarties. Tada teisiškai jie gali būti traktuojami kaip paslaugos tiekėjai, užsakymo vykdytojai (no. oppdragstaker) o ne samdomi darbuotojai, ir praranda samdomojo darbuotojo teises.

Iš principo, darbo kodeksas galioja tik santykiams tarp samdomojo darbuotojo ir darbdavio, bet negalioja tarp užsakovo ir užduoties atlikėjo. Tokiu atveju užduoties atlikėjas (no. oppdragstaker) lieka už viską (pvz. darbo saugumą, darbo priemones, mokesčių mokėjimą) atsakingas pats ir nebetenka samdomojo darbuotojo teisių, ko dažnai ir pats nesupranta. Tai gali paaiškėti tik po kurio laiko galbūt įvykus patikrinimui, nelaimei ir kt.  Dabar įstatymo tekstas pakeistas ir samdomojo darbuotojo (no.arbeidstaker) apibrėžimas patikslintas: samdomasis darbuotojas apibrėžiamas kaip „asmuo, kuris atlieka darbą kitam ir yra jam pavaldus“. Taip pat pabrėžiama, kad samdomasis darbuotojas yra tas, kuris

• jei reikia, suteikia asmeninę darbo jėgą

• jei jam vadovauja ir kontroliuoja darbdavys

Jei darbo santykiai yra tokie, kaip aukščiau aprašyta, tai reiškia, kad asmuo turi samdomojo darbuotojo statusą. Visgi toks juridinis traktavimas vis tiek priklausys nuo  pilno aplinkybių vertinimo.

Pagal įstatymo pakeitimą užsakovai (no. oppdragsgiver), privalės išaiškinti asmeniui, kuriam duodama užduotis, kad jis nėra įdarbinamas kaip samdomasis darbuotojas (no. arbeidstaker), o yra užsakymo vykdytojas (no. oppdragstaker).

Iškilus reikalui nustatyti  darbuotojo statusą tai bus svarbu, t.y. jei užsakovas neinformavo atliekančio darbą asmens apie tai, ir atliekantis darbą asmuo nesupranta, kokiu pobūdžiu jis įdarbinimas, tokius įdarbinimos santykius bus galima traktuoti kaip darbdavio (no. arbeidsgiver) ir samdomojo darbuotojo (no. arbeidstaker) santykiais su visomis iš to plaukinačiomis atsakomybėmis ir teisėmis darbdaviui ir darbuotojui.

Daugiau apie tai norvegų kalba.

AML § 1-8 pakeitimas, įstatymo tekstas.