Darbdavys Norvegijoje nemoka ligos išmokų (sykepenger): ar teisėta ir ką daryti?

Jei susirgote ir gavote biuletenį, pirmąsias 16 dienų sirgimo ligos išmokas privalo mokėti darbdavys. Žinoma, išmokos bus mokamos tik tokiu atveju, jei turite raštiškus susitarimus, kad sergate tomis dienomis kai buvo numatytas darbas,  t.y. turite garantuojamą darbo sutartyje darbo laiką arba priedus prie sutarties, t.y. užsakymų lapus norv. oppdragsbekreftelse (jei dirbate per įdarbinimo agentūrą).

Susirgus privalote

  • Kuo skubiau (pirmąją ligos dieną) pranešti darbdaviui ir perduoti jam biuletenį (sykemelding).
  • Informuoti NAV

Jei darbdavys užginčija biuletenį ir nemoka ligos išmokų.

Vis dažniau pasitaiko, kad darbdavys atsisako mokėti ligos išmokas (sykepenger). Tam gali būti įvairios priežastys, bet dažniausia yra ta, kad darbdavys abejoja, jog tikrai sergate. Gali būti, jog susirgote būdamas išvykęs, ir darbdavys nepripažįsta užsienyje (pvz. Lietuvoje) gauto biuletenio.  

Tokiu atveju galioja Socialinės rūpybos įstatymo § 8-22. (Atsakinga institucija NAV).

Ką privalote daryti?

Jei darbdavys užginčijo Jūsų biuletenį, jis privalo NAV pateikti dokumentus, kad su darbuotoju kalbėtasi ir jis informuotas apie tokį sprendimą. NAV privalo pranešti darbuotojui apie tai, kad darbdavys atmetė biuletenį. Tada darbuotojas gali pateikti prašymą NAV išmokėti ligos išmokas vietoj darbdavio, o po to NAV turi išsiaiškinti su darbdaviu ir atgauti šią sumą.

Darbuotojas, sužinojęs, kad darbdavys nepripažino biuletenio, turi kuo skubiau apskųsti tokį darbdavio sprendimą. Tai padaryti reikia per tris savaites nuo tos datos, kai darbdavys biuletenį atmetė. Pirmiausia praneškite NAV. T.p. apskųskite darbdavio atsisakymą pripažinti biuletenį, tai daryti reikia čia. Skundas siunčiamas adresu: Ankenemda for sykepenger i  arbeidsgiversperiode, adresas: NAV Klageinstans Oslo og Akers, Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 Oslo, 271.

Ir darbdavys, ir darbuotojas gaus raštišką atsakymą iš šios apskundimo instancijos.  

Jei ši NAV instancija pripažins, kad biuletenis atmestas ir ligos išmokos per darbdavio laikotarpį neišmokėtos neteisėtai, NAV reikalaus darbdavio kompensuoti šią sumą.

Ir darbdavys, ir darbuotojas, tarp kurių kilo konfliktas šiuo klausimu, atsakingi surinkti ir pateikti visus šiuo klausimu svarbius dokumentus, siekiant įrodyti savo versijos teisingumą – gydytojo išvadas, korespondensiją ir kt.

Gali būti, jog darbdavys nepripažino biuletenio, o darbuotojas nepateikė skundo dėl to, bet jis toliau serga ir jo biuletenis tęsiamas ir toliau. Reikalas gali komplikuotis, nes NAV, kuris ligos išmokų mokėjimą turi perimti po 16 dienų, gali irgi atsisakyti mokėti ligos išmokas (sykepenger), tuo pagrindu, kad darbdavys užginčijo biuletenį, o darbuotojas šito nustatyta tvarka neužginčijo.

Todėl labai SVARBU: Darbuotojas privalo laiku reaguoti, jei darbdavys atsisako pripažinti biuletenį.

Patarimai:

  • Nedelskite, nes praėjus terminams sunkiau sutvarkyti visus formalumus.
  • Turėkite visus dokumentus, patvirtinačius jog tikrai sergate.
  • Bendradarbiaukite su gydytoju, kad jis dar kartą patvirtintų, jog  tikrai sergate.
  • Jei susirgote Lietuvoje, informuokite savo gydytoją Norvegijoje (fastlege), gaukite jo pažymą.
  • Bendradarbiaukite su NAV. Konsultacijas šiuo klausimu darbuotojui suteikia NAV.
  • Kalbėkitės su darbdaviu, siekdami pozityviai spręsti konfliktą.
  • Kraštutiniu atveju kreipkitės į profsąjungą arba advokatą.