Įmonės privalančios turėti saugos atstovą (no. verneombud) ir darbo aplinkos komitetą (no. AMU – arbeidsmiljøutvalg)

Įmonės, turinčios mažesnį darbuotojų skaičių privalės turėti šias HMS (saugios ir sveikos darbo aplinkos priemonių planas) šiuos išsirinktus darbuotojus, kurių pagalba bus galima sukurtį palankesnę aplinką ir geriau bendradarbiauti ją kuriant su visais darbuotojais.

Saugos atstovą nuo 2024 m sausio 1 d. privalo turėti įmonės, kuriose yra 5 ir daugiau darbuotojų (anksčiau buvo 10 darbuotojų).

Daugiau informacijos apie saugos atstovą ir naujas taisykles norvegų kalba.

AMU (saugaus darbo komitetą) privalo turėti įmonės, kuriose yra 30 ir daugiau darbuotojų (buvo 50).

Daugiau informacijos apie AMU (komitetas) ir naujas taisykles norvegų kalba.

AML (darbo kodekso) §§ 6-1 og 7-1 pakeitimai. Taip pat organizavimo, vadovavimo ir įtakos reglamento § 3-7 pakeitimai. Įstatymo pakeitimo tekstas.