Darbo sutartis

Dažniausiai užduodami klausimai

Darbo sutartis turi būti raštu. Darbuotojas privalo suprasti darbo sutartį ir joje išdėstytas sąlygas, t.p. svarbu jas aptarti iš anksto. Darbo sutartis – svarbus juridinis dokumentas, kuriame surašyta, kokiomis sąlygomis dirbsite.

Gratis arkivbilde med avtale, dokument, forsikring

Ar yra nustatyta sutarties foma?

Ne. Kiekviena įmonė gali turėti savo teisininkų paruoštas darbo sutartis. Tačiau sutartyje turi būti privalomi punktai (nurodyta Darbo kodekso str. 14-6). Visus privalomus punktus rasite darbo inspekcijos paruoštoje darbo sutarties formoje čia. (pasirinkite lietuvių kalbą).

Ar privalo sutartis būti man suprantama kalba?

Ne. Dirbate Norvegijoje, kurioje oficiali kalba yra norvegų. Jei nesupranta, darbo sutartį išsiversti yra darbuotojo atsakomybė. Plačiau apie tai čia .

O jei darbdavys neduoda laiko suprasti ir išsiversti sutartį?

Tai – pavojaus signalas. Jūsų teisė ir pareiga susipažinti su sutartimi. Jei darbdavys ragina pasirašyti nesupratus sutarties sąlygų, gali reikšti kad darbo santykiai nesiklostys gerai. Jei pasirašysite tokią sutartį, joje gali būti sąlygos su kuriomis nesutinkate, tačiau jas savo parašu priimate. Pakeisti sutartį, kurią patvirtinote savo parašu, sunku.

Ką reiškia fast (neterminuota) sutartis?

Tai reiškia, kad sutartis neturi pabaigos datos, t.y. esate įdarbinti pastoviai.

Pastovi sutartis, kuri neturi pabaigos datos arba pažymėta FAST (pastovi).

Ką reiškia vikar (pakaitinio darbuotojo) sutartis?

Tai reiškia, kad pakeičiate darbuotoją, kuris laikinai nedirba. Tokia sutartis gali būti sudaroma tik jei pastovus darbuotojas yra ilgalaikėse atostogose, pvz. dekretinėse ar kitose tikslinėse atostogos (permisjon).

Ką reiškia terminuota (midlertidig) sutartis?

Tai reiškia, kad darbo sutartis yra iki tam tikro termino (datos). Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma, jei tam yra tam tikros sąlygos, daugiau skaityti čia.

Ką reiškia papildomos pagalbos (ekstrahjelp) sutartis?

Tai reiškia, kad jus iškvies į darbą, kai tam bus poreikis. Darbo sutartis tuomet paprastai negarantuoja darbo valandų. Nuo 2019 m. galioja tvarka, kad jei darbas iš principo yra nuolatinis, tai darbuotojai turi turėti bent kažkiek garantuotų darbo valandų, kad turėtų aiškumą.

Jei aš turiu terminuotą (midlertidig) sutartį, ir dirbu jau keletą metų, ar galiu gauti pastovų (fast) įdarbinimą?

Taip, darbo kodeso str. 14-9 tai numato. Jei asmuo išdirbo su terminuota (nuolat pratęsinėjama) sutartimi 3 arba kai kuriais atvejais 4 metus, jo įdarbinimas laikomas pastoviu (fast). Turite turėti kopijas visų anksčiau sudarytų sutarčių arba kitus įrodymus, kad dirbote.

Jei aš turiu papildomos pagalbos (ekstrahjelp) sutartį, bet dirbu 100 proc., ar galiu prašyti tas darbo valandas, kurias iš tikrųjų faktiškai dirbu, įrašyti į darbo sutartį?

Taip, tai numatyta Darbo kodekso str.  14-4 (a) Daugiau čia

Kreipiausi į darbo inspekciją, jie atėjo, bet man asmeniškai nieko nepadėjo…

Darbo inspekcija gali tikrinti įmonę ir duoti sankcijas. Darbo inspekcija dažniausiai neturi įgaliojimų nurodyti keisti jau sudarytų darbo sutarčių (tam tikrų punktų). Darbo sutartys  sudaromos susitarus tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo ginčai dėl kai kurių įdarbinimo sąlygų yra ne adminstracinės, o civilinės teisės sritis (kaip pvz. sutartis dėl buto nuomos ar pirkimo/ pardavimo). Darbo inspekcija yra administracinis valstybinis organas, ir ne visada ginče gali atstovauti darbuotoją.

Turiu darbo sutartį, bet ji neatitinka realybės, t.y. sutartis negarantuoja darbo laiko, bet dirbu pastoviai tiek pat ir tose pačiose vietose. Ką daryti kad pakeisti sutartį?

Darbo sutartis yra susitarimo su darbdaviu reikalas. Kai kam (auginantiems mažus vaikus, turintiems kitas pajamas arba studentams) gali būti paranku sudaryti sutartis, kurios jų niekuo neįpareigoja darbdaviui, t.y. nėra garantuotų darbo valandų . Tada galima pasirinkti – dirbti, ar ne. Tačiau vis dažnesnis atvejis, kai pasirašoma sutartis, kuri neatitinka realybės, t.y. sutartis nieko negarantuoja, o dirbama pastoviai tam tikras valandas, pastoviuose objektuose. Tokiu atveju, jei taip dirbama ilgą laiką, reikėtų kreiptis į darbdavį su argumentais, jog pastoviai dirbama pastoviose vietose, ir prašyti sutartį keisti. Jei darbdavys nesutinka, ir kyla ginčas, reikia kreiptis pagalbos į teisininkus.

Kas man gali padėti derėtis dėl darbo sutarties pakeitimo?

Tarp darbdavio ir darbuotojo kylantį civilinį ginčą spręsti ir darbuotoją arba darbdavį atstovauti gindami jų teises gali jų organizacijos (profsąjungos ir darbdavių asociacijos) ir teisininkai (advokatai). Jie gali kelti pvz. darbdaviui ieškinius dėl sutarties, atitinkančios realų darbo laiką, sudarymo. Profsąjunga gali padėti savo nariams ir / arba apmokėti teisininką. Kai kuriuos darbo ginčus sprendžia tvisteløsningsnemda, priklausanti darbo inspekcijai.

Vebinaras Trumpai ir aiškiai, Darbo sutartis.