Darbo sutartis

Darbo sutartis labai svarbus dokumentas nuo kurio pradedate savo gyvenimą Norvegijoje arba savo darbo santykius. Nėra nustatytos vienos formos, kaip turi atrodyti darbo sutartis, tačiau Darbo inpekcija siūlo tokią jos formą, t.y. blanką, kurį reikia tik užpildyti. Sutartis yra norvegų ir lietuvių kalbomis, ją rasite čia.  Paspauskite „litauisk”

Sutartis atrodo taip

Šioje sutartyje yra visos grafos ir visi punktai, kurie darbo sutartyje yra privalomi pagal Norvegijos Darbo kodeksą § 14 kur aptariamas įdarbinimas, t.y. sutarties šalys, darbdavys ir darbuotojas, darbo vieta, pareigos, koks darbo laikas garantuojamas per dieną ar savaitę, ar tai nuolatinė (fast) ar terminuota darbo sutartis (turinti pabaigos datą). Jei sutartis terminuota (midlertidig), turėtų būti nurodyta dėl kokios priežasties, nes bendroji taisyklė sako, kad įdarbinimas turi būti pastovus. Taip pat turi būti nurodyta prieš kiek laiko darbdavys ir darbuotojas praneša apie darbo sutarties nutraukimą / atleidimą (oppsigelsestid), koks yra bandomasis laikotarpis – prøvetiden (paprastai jis 3-6 mėnesiai), toliau būtinai sutariama alga ir kiti priedai, kada ji išmokama ir papildoma informacija, jei tokia yra.

Sutartį pasirašo abi šalys. Ji sudaroma turi būti dviem identiškais egzemplioriais ir vieną turi darbuotojas, kitą – darbdavys. Sutartį turėkite savo asmeniniuose archyvuose.