Darbo valandų apskaita.

Kiekvienoje įmonėje privalo būti darbo valandų registravimo tvarka / darbo laiko apskaita ir darbo valandų žiniaraščiai (timelister). Tai nurodyta darbo kodekse. Pradėję dirbti, turite būti supažindinti su tvarka, kaip ir kur registruoti darbo valandas. Ypač tai svarbu, jei jūsų darbo valandos nėra pastovios. Klauskite darbdavio.

Black And White Photo Of Clocks

Darbo valandų žiniaračiai (timelister) įrodo kiek valandų ir, jei pasitaikys, viršvalandžių dirbote (ir kiek uždirbote). Pradėję dirbti, galite darbo valandų lapus, kuriuos pildote darbdavio nurodymu, kopijuoti / fotografuoti, kad reikalui esant juos turėtumėte. Kai po kurio laiko įsitikinsite, kad darbdavys tvarkingai moka už darbą ir visas valandas / viršvalandžius, to daryti nebereikės.

Jei įmonėje darbo laiko apskaitos vedimo tvarkos nėra, turite:

  • Reikalauti darbdavio tokią tvarką įvesti
  • Kreiptis į savo profsąjungą
  • Kreiptis į darbo inspekciją ir informuoti kad nėra to, kas privaloma pagal įstatymą (galima anonimiškai)
  • Veskite savo darbo valandų apskaitą. Rašykitės, kada kurią dieną valandų dirbote ir turėkite tuos užrašus (data, kiek valandų dirbta). Jei dirbate skirtingosee vietose – dar ir darbo objekto pavadinimą, adresą, užsakovą. Būtinai veskite šiuos užrašus iki tol, kol bus sutvarkytas įmonėje darbo laiko apskaitos vedimo sistema .
  • Vebinaras apie algų lapelį

Vebinaras apie tai, ką galima išskaičiuoti iš algos

Jums gali būti naudinga apie algą, viršvalandžiai , darbo grafikas.