Darbo yra, bet darbuotojai atsisako dirbti

Pexels

Darbdaviai skundžiasi: „Darbo turime, bet žmonės reikalauja laikino atleidimo (permittering). Kokios taisyklės galioja?”

Pirmiausia – darbo sutartis. Jei sutartyje nurodytos darbo valandos, tokia sutartis įpareigoja darbuotoją būti darbe, ir jis turi būti darbe.

Darbo sutarties, kuri numato pilną darbo laiką, ištrauka.

Tačiau jei darbo sutartyje nėra numatytos darbo valandos, tada įsipareigojimų darbdaviui nėra, ir darbuotojas neprivalo atvykti dirbti. Taip pat turite reikalauti, kad darbo grafikas darbuotojui būtų pateiktas ne vėliau, kaip dvi savaitės iki numatyto darbo.

Darbo sutarties, kuri nenumato darbo laiko, ištrauka.

Jei išvykote iš šalies

Jei darbuotojas išvyko į kitą šalį ir dėl kažkokių priežasčų atvykti negali, o sutartis numato darbo laiką (reiškia darbuotojas turi prisistatyti į darbą), jis privalo nedelsiant pranešti darbdaviui. Pvz. darbuotojas yra Lietuvoje ir nėra lėktuvų, atšauktas skrydis ar kita priežastis, kurios darbuotojas negali kontroliuoti, darbuotojas turi tartis su darbdaviu ir spręsti situaciją.

Įstatymais numatytų sprendimų nėra – tik susitarimas su darbdaviu, kai priimamas kompromisas, t.y. abiems pusėms tinkamas sprendimas. Laikinas atleidimas (permittering) tokiu atveju negali būti taikomas.

Kas moka darbuotojui, kol jis dėl rimtų priežasčių negali išeiti į darbą pagal susitarimą? Darbuotojas informuoja darbdavį, geriausiai raštu, kodėl neįmanoma atvykti (atšaukti reisai ir pan.). Darbdavys tai paprastai supranta ir išsprendžia situaciją, surasdamas kompromisą.

Jei darbuotojas iš Lietuvos atvyksta į Norvegiją dirbti, ir yra privalomas karantinas?

Jei darbdavys suteikią būstą, tas būstas privalo būti toks, kad galima būtų izoliuotis.

Kas moka už karantino dienas? Iš principo turėtų būti mokama pagal turimą darbo sutartį. Jei darbuotojas buvo išvykęs, nes taip organizuotas darbas, turėtų mokėti darbdavys. Pasirūpinkite, kad tai būtų įforminta raštu. tačiau čia kyla klausimas dėl skipijimosi. Skiepas yra neprivalomas, o darbdavio pasirinkimas. Kaip sprendžia situaciją darbdavys dėl nesiskiepijusių darbuotojų karantino dienų ir ar moka už tas dienas numato įmonės tvarka, kurią nustato darbdavys kartu su tillitsvalgt (profsjąungų vadovu), verneombud (saugos atstovu) ir visais darbuotojais.

Jei darbuotojas vyko savo reikalais, atostogų ar pan., šis klausimas sprendžiamas susitarimo su darbdaviu būdu, darbdavys už karantiną neprivalo (bet gali) mokėti.

Kada galima taikyti laikiną atleidimą (permittering)? Tada kai įmonėje sumažėja darbo (neturi užsakymų, uždaryta ir pan.). Jei įmonėje darbo yra, darbuotojas turi įsipareigojimus darbdaviui pagal galiojančią darbo sutartį, ir privalo vykdyti tuos įsipareigojimus, t.y atvykti į darbą. Reikalauti permitteringo (laikino atleidimo) tada negalima.

Jei darbuotojas į darbą neatvyksta be jokių pateisinamų priežasčių, tai yra darbo sutarties pažeidimas ir darbdavys gali taikyti numatytas juridines sankcijas.

Jums gali būti naudinga:

Atostogos. Atostogos koronaviruso laikotarpiu.

Permittering (laikinas atleidimas)

Jei važinėjate dirbti į Norvegiją.

Darbo sutartis.

Apmokėjimas už keliones į darbą ir darbe.