EGENMELDING

Pranešimas apie ligą darbdaviui (praneša pats darbuotojas, nereikia gyd. pažymos) Nustato Lov om Folketrygd (soc. rūpybos įstatymas) § 8-23

Gratis arkivbilde med coronavirus, covid-19, dekker

SVARBŪS MOMENTAI:

1. Tik paties darbuotojo ligos atveju

2. Turite būti dirbę tame darbe mažiausiai 2 mėnesius

3. Priklauso 3 dienos (kalendorinės), 4 kartus per metus (gali būti 8 dienos 4 kartus per metus, klauskite darbdavio)

4. Jei liga tęsiasi, ir gaunamas gydytojo biuletenis, egenmeldingo dienos laikomos vistiek panaudotomis, jei vėliau paimamas biuletenis (sykemelding).

5. Apmoka darbdavys (jei yra garantuojanti darbą sutartis) ir niekada neapmoka NAV

6. Jei serga vaikas, darbuotojas turi imti omsørgsdager (slaugos dienas) kurioms galioja kitos taisyklės

7. Darbdavys turi teisę nustatyti taisykles (kaip pranešama apie ligą imant egenmelding ir kada darbuotojas gali prarasti teisę į egenmeldingo dienas) . Klauskite darbdavio, kokios taisyklės galioja Jūsų darbo vietoje.

8. Jei darbuotojas prarado teisę į egenmeldingo dienas, jam turi būti apie tai pranešta ir jis turi turėti galimybę išreikšti savo poziciją / versiją .

9. Vėl galite atgauti teisę į šias dienas po 6 mėnesių (sprendžia darbdavys) .

10. Jei darbdavys įtaria, kad neteisėtai naudojamasi egenmeldingu, jis gali reikalauti gydytojo pažymos.

Daugiau informacijos Ny i Norge ir NAV portale.

PAVYZDŽIAI: Jei pradėjote dirbti sausio pirmą 2021 m., per visus 2021 metus iki 2022 m. sausio pirmos galite galite pasiimti Egenmelding KETURIS KARTUS. Tada, turint EGENMELDING, galima nebūti darbe TRIS kalendorines dienas. Pvz. susirgote penktadienį, egenmelding penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis, pirmadienį einate į darbą arba pas gydytoją (jei toliau sergate) ir gaunate sykemelding.

Kai kuriose darbovietėse (turinčiose IA, t.y. darbo įtraukos, sutartį su NAV), galima imti 8 kalendorines dienas egenmelding.

Jei ėmėte egenmelding vieną kartą, pvz. antradienį, sirgote tik vieną dieną, trečiadienį išėjote į darbą, tokiu atveju vienas kartas (iš keturių per 12 kalendorinių mėnesių) bus laikomas panaudotu, NEBENT darbo vietoje yra kitokios taisyklės arba kitokias taisykles numato kolektyvinė sutartis.