EGENMELDING

Pranešimas apie ligą darbdaviui (praneša pats darbuotojas, nereikia gyd. pažymos) Nustato Lov om Folketrygd (soc. rūpybos įstatymas) § 8-23 iki §8-27 .

Gratis arkivbilde med coronavirus, covid-19, dekker

SVARBŪS MOMENTAI:

1. Tik paties darbuotojo ligos atveju

2. Turite būti dirbę tame darbe mažiausiai 2 mėnesius

3. Priklauso 3 dienos (kalendorinės), 4 kartus per metus (gali būti 8 dienos 4 kartus per metus, klauskite darbdavio)

4. Jei liga tęsiasi, ir gaunamas gydytojo biuletenis, egenmeldingo dienos laikomos vistiek panaudotomis, jei vėliau paimamas biuletenis (sykemelding).

5. Apmoka darbdavys (jei yra garantuojanti darbą sutartis) ir niekada neapmoka NAV

6. Jei serga vaikas, darbuotojas turi imti omsørgsdager (slaugos dienas) kurioms galioja kitos taisyklės

7. Darbdavys turi teisę nustatyti taisykles (kaip pranešama apie ligą imant egenmelding ir kada darbuotojas gali prarasti teisę į egenmeldingo dienas) . Klauskite darbdavio, kokios taisyklės galioja Jūsų darbo vietoje.

8. Jei darbuotojas prarado teisę į egenmeldingo dienas, jam turi būti apie tai pranešta ir jis turi turėti galimybę išreikšti savo poziciją / versiją .

9. Vėl galite atgauti teisę į šias dienas po 6 mėnesių (sprendžia darbdavys) .

10. Jei darbdavys įtaria, kad neteisėtai naudojamasi egenmeldingu, jis gali reikalauti gydytojo pažymos.

Daugiau informacijos ir NAV portale.

PAVYZDŽIAI: Jei pradėjote dirbti sausio pirmą 2021 m., per visus 2021 metus iki 2022 m. sausio pirmos galite galite pasiimti Egenmelding KETURIS KARTUS. Tada, turint EGENMELDING, galima nebūti darbe TRIS kalendorines dienas. Pvz. susirgote penktadienį, egenmelding penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis, pirmadienį einate į darbą arba pas gydytoją (jei toliau sergate) ir gaunate sykemelding.

Kai kuriose darbovietėse, galima imti 8 kalendorines dienas egenmelding.

Jei ėmėte egenmelding vieną kartą, pvz. antradienį, sirgote tik vieną dieną, trečiadienį išėjote į darbą, tokiu atveju vienas kartas (iš keturių per 12 kalendorinių mėnesių) bus laikomas panaudotu, NEBENT darbo vietoje yra kitokios taisyklės arba kitokias taisykles numato kolektyvinė sutartis.

Ar gali darbdavys nepripažinti egenmelding?

Taip, jei yra pagrįsta priežastis, pvz. egenmeldig jau išnaudoti arba yra pagrindas įtarti, kad darbuotojas piktnaudžiauja. Tokiu atveju darbdavys turi pranešti darbuotojui apie tai, kad jis nesuteikia egenmelding. Darbuotojas turi teisę pareikšti savo versiją (geriausiai raštu).

Jei darbdavys atsisako mokėti ligos išmokas, o darbuotojui atrodo kad tai daroma neteisėtai, kyla juridinis ginčas tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbuotojas gali kreiptis į NAV dėl situacijos įvertinimo. Jei NAV nuspręs, kad darbuotojas teisus, ligos išmokos bus jam išmokėtos, o vėliau NAV išsireikalaus iš darbdavio. Apie tvarką čia.

Darbdavys negali visiems darbuotojams išankstiniu potvarkiu vienareikšmiškai atimti teisės į egenmelding.

Jei taip atsitiko Jūsų darbe, turite visi darbutojai pareikšti protestą, pvz. susirinkimo metu ir kreiptis į profsąjungą ar advokatą dėl tokio potvarkio užginčijimo. Toks ieškinys gali būti keliamas per teisminį aparatą.

Apie šią tvarką infomaciją gali suteikti NAV, kuri veikia sutinkamai su Soc. Rūpybos įstatymu ir turi prievolę išaiškinti šį įstatymą ir kitus su juo susijusius potvarkius ir aktus piliečiams.