EGENMELDING

Pranešimas apie ligą darbdaviui (praneša pats darbuotojas, nereikia gyd. pažymos) Nustato Lov om Folketrygd (soc. rūpybos įstatymas) § 8-23

SVARBŪS MOMENTAI:

1. Tik paties darbuotojo ligos atveju

2. Turite būti dirbę tame darbe mažiausiai 2 mėnesius

3. Priklauso 3 dienos (kalendorinės), 4 kartus per metus (gali būti 8 dienos 4 kartus per metus, klauskite darbdavio)

4. Jei liga tęsiasi, ir gaunamas gydytojo biuletenis, egenmeldingo dienos laikomos vistiek panaudotomis, jei vėliau paimamas biuletenis (sykemelding).

5. Apmoka darbdavys (jei yra garantuojanti darbą sutartis) ir niekada neapmoka NAV

6. Jei serga vaikas, darbuotojas turi imti omsørgsdager (slaugos dienas) kurioms galioja kitos taisyklės

7. Darbdavys turi teisę nustatyti taisykles (kaip pranešama apie ligą imant egenmelding ir kada darbuotojas gali prarasti teisę į egenmeldingo dienas) . Klauskite darbdavio, kokios taisyklės galioja Jūsų darbo vietoje.

8. Jei darbuotojas prarado teisę į egenmeldingo dienas, jam turi būti apie tai pranešta ir jis turi turėti galimybę išreikšti savo poziciją / versiją .

9. Vėl galite atgauti teisę į šias dienas po 6 mėnesių (sprendžia darbdavys) .

10. Jei darbdavys įtaria, kad neteisėtai naudojamasi egenmeldingu, jis gali reikalauti gydytojo pažymos.

Daugiau informacijos Ny i Norge ir NAV portale