HMS kortelė

Informacija atnaujinta 2023.06.15.

Tai yra plastikinė, banko kortelės dydžio, kortelė, kuri identifikuoja darbuotoją ir darbdavį. Ši kortelė privaloma visiems, dirbantiems statybose, valyme ir manualinės automobilių priežiūros, ratų keitimo / sandėliavimo darbuotojams . Darbuotojas kortelę privalo darbo metu turėti pritvirtintą prie rūbų matomoje vietoje .

Nuo 2023 m. birželio 8 d. įvedami apribojimai asmenims, kurie turi teisę užsakyti HMS korteles. Neįdarbintiems įmonėje asmenims šių kortelių užsakymas yra apribojamas. Šiuo siekiama  užtikrinti geresnę klientų prieigos kontrolę ir sumažinti piktnaudžiavimo sistema riziką.

Anksčiau ir nedirbantys įmonėje, kurios darbuotojams užsakomos kortelės, turėjo teisę užsakyti HMS korteles (pvz. konsultacinės įmonės, kt. paslaugų įmonės).

Po birželio 8 d neįdarbintieji įmonėje asmenys:

• nebeturės galimybės kitiems perduoti, kaip savo užsakovo prieigos prie sistemos,

• prieigos galiojimas sutrumpės iki maks. vienerių metų,

• negalės patys atnaujinti savo prieigos, bet turi prašyti įmonės tai padaryti.

Kortelė privaloma absoliučiai visiems dirbantiems minėtose darbo vietose, nesvarbu ar tai norvegiška ar užsienio įmonė, ar dirbama tik vieną dieną, ar ilgą laiką, ar dideliame objekte, ar privačiame. Šios kortelės privaloma VISADA.

Jei esate individuli įmonė (enkelpersonforetak), kortelę privalote užsisakyti patys. Tam, kad kortelė būtų išduota, turite atitikti tam tikras sąlygas, ir būti registruoti reikiamuose registruose. HMS kortelės turėjimas yra patvirtinimas, kad darbdavys viską atlieka teisingai.

Kortelė turi numerį, asmens nuotrauką, galiojimo terminą (žr. paveikslėlį)

HMS kortelė priklauso darbdaviui, todėl jei nebedirbate įmonėje, privalote atiduoti kortelę darbdaviui. Dabdavys savo ruožtu privalo kortelę paimti iš darbuotojo, jei jis nutraukia darbinius santykius su įmone.

Ar galima dirbti, jei kortelės dar neturite? Darbo inspekcija sako, kad taip. Jei įvyks patikrinimas, turėsite parodyti kitus dokumentus, įrodančius, kad kortelė buvo užsakyta, bet jos dar laukiate. TAČIAU kai kuriose statybų vietose galioja tvarka, kad be šių kortelių ten neįleidžiama. Tai nustato vidinis statybos užsakovo ar gen. rangovų reglamentas. Darbdavys turi tai žinoti ir užsakyti korteles laiku.

Kortelės užsakymu privalo pasirūpinti darbdavys. Kortelės kaina 123,6 nok (2023 m. , gali keistis), jei kortelę teisiogiai užsakys darbdavys ar darbdavio paskirtas įmonės darbuotojas. Jei kortelę užsisakinėsite per privačią paslaugų įmonę, ji gali kainuoti kur kas brangiau.

HMS kortelių tvarką administruoja Norvegijos darbo inspekcija, visą informaciją apie jų užsakymą galite rasti čia Portale galima taip pat pasitikrinti ar kortelė galioja.

SVARBU darbuotojams: Jei dirbate jau kelis mėnesius ir ilgiau, o kortelės neturite, tai yra pavojaus signalas, kad galbūt dirbate NELEGALIAI ir / ar galbūt nesate įtrauktas į visus reikiamus registrus. Todėl reikėtų atvykti į artimiausią Paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams (geriausia – darbo inspekcijos poskyrį, kur nereikia užsisakyti iš anksto laiko) ir išsiaiškinti situaciją. Jūsų atvykimas gali būti konfidencialus, jei to norėsite.

HMS kortelė negali tarnauti kaip asmens tapatybės dokumentas – ji reikalinga TIK darbo vietoje.

Apie HMS sistemą, privalomą kiekvienoje darbo vietoje, skaitykite čia