HMS – sveikos ir saugios darbo aplinkos priemonių planas

Toks planas turi būti kiekvienoje darbo vietoje ir už jį atsakingas darbdavys. Darbdavio atsakomybė yra sukurti saugią darbo vietą kiekvienam darbuotojui ir užkirsti kelią galimoms ligoms ir sužeidimams. Kai kurios darbo vietos yra saugios, kitos – labai pavojingos (statyba, transportas, fabrikai, darbas su sunkiasvoriais įrenginiais ar kitais pavojingais įrenginiais darbas su chemikalais). Juk skiriasi darbas pvz. vaikų darželyje ir atominėje elektrinėje.

Darbdavys turi įvertinti riziką – kokie pavojingi veiksniai yra darbo vietoje, kaip juos sumažinti ar pašalinti. Taip pat reikia apmokyti darbuotojus, kad jie darbą atliktų saugiai, aprūpinti juos darbo rūbais ir saugos priemonėmis.

Darbdavys turi savęs paklausti :

  • kas negero gali atsitikti
  • pavojaus šaltinis
  • apsaugos priemonės
  • kaip pašalinti pavojų
  • kaip pranešti
  • kam pranešti
  • saugos atstovas (verneombud)

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojas žino ir supranta saugumo reikalavimus. Jei darbuotojas susižaloja darbe – atsakingas darbdavys.

Darbdavys privalo vesti registrą apie pavojingas ar kenksmingas sąlygas ar susižalojimą darbe. Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, kad jie praneštų apie pavojingas ar kenskmingas darbo sąlygas. Įmonėje turi egzistuoti taisyklės, kaip tai padaryti.

Jei darbuotojas mato, kad darbo sąlygos gali kenkti sveikatai ar jos pavojingos, jis turi pranešti darbdaviui ar saugos atstovui. Geriausia tai daryti raštu. Daugiau apie darbuotojo prievolę pranešti čia.

Darbdavys turi pildyti pranešimą darbo inspekcijai, jei darbe įvyko rimtas susižalojimas. Jei darbdavys to nepadaro, galite pranešti patys.  

Visi darbuotojai privalo būti apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe.  

Ką daryti, jei darbe įvyo trauma, skaitykite čia.