Indulgencija (Indulgence)

Šioje kultūrinėje dimensijoje vienoje skalės pusėje yra didelis indulgencijos ( bažnytinis terminas nuodėmių atleidimui) koeficientas. Tai reiškia, kad tokioje visuomenėje žmonės elgiasi pagal savo asmeninius įsitikinumus, laikydamiesi įstatymo, o moralinės normos nėra giežtos, smerkti už „palaidą elgesį” visuomenėje neįpasta. Kuo mažesnis indulgencijos koeficientas, tuo labiau visuomenei būdingas santūrumas, susilaikymas, asketiškumas, malonumų vengimas, todėl ten daugiau kentėjimo, kontrolės ir visuomenės pasmerkimo.

Pexels.

Aukšto indulgencijos indekso visuomenėje yra atlaidžiai žiūrima į savo poreikių tenkinimą, patogų ir maksimalų pasitenkinimą suteikiantį gyvenimą. Čia galimas ir net propaguojamas gyvenimo būdas, kai leidžiama laisvai tenkinti pagrindinius ir natūralius žmogaus potraukius, susijusius su gyvenimo mėgavimu ir linksmybėmis.

Žemo šio indekso (mažos indulgencijos) visuomenė yra susilaikymo visuomenė, kurioje slepiamas ir slopinamas poreikis greitai gauti malonumą ir pasitenkinimą, tokie polinkiai laikomi blogybe ir jie reguliuojami griežtomis socialinėmis normomis. Tokiose visuomenėse skatinamas griežtumas, tvardymasis.

Skaitykite apie kultūrinius skirtumus ir kitas kultūrines dimensijas.