Informacija dirbantiems Norvegijoje užsieniečiams apie mokesčius, mokesčių kortelę ir pajamų / mokesčių deklaraciją

Jei esate Norvegijoje ir dirbate Norvegjoje registruotoje įmonėje, turite mokėti mokesčius nuo visų Norvegijoje uždirbamų pajamų. Atvykite į Mokesčių tarnybą (skatteetaten, www.skatteetaten.no ) pagal gyvenamąją vietą arba Paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams (SUA), www.sua.no ir gaukite mokesčių kortelę. Atvykimui į šias institucijas reikia užsisakyti laiką iš anksto internetu.

Prievolė Norvegijoje mokėti mokesčius  Tai privaloma pagal Norvegijos mokesčių įstatymą. Tačiau ši prievolė gali būti ribojama sutartimis tarp Norvegijos ir Lietuvos. Jei dirbate Norvegijoje registruotam darbdaviui (įmonei), visuomet privalote mokėti mokesčius nuo visų Norvegijoje uždirbamų pajamų. Kokia yra ši prievolė mokėti mokesčius, priklauso nuo to, kiek laiko dirbate Norvegijoje per 12 mėnesių laikotarpį (vienus metus) ar per 36 mėnesių (trejus metus) laikotarpį. Kalbant apie prievolę mokėti mokesčius susidursite su dviem terminais: „ribota prievolė mokėti mokesčius“ ir „gyvenamoji vieta pagal mokesčių mokėjimą“.

Ribota prievolė mokėti mokesčius Jei Norvegijoje esate vieną ar kelis periodus bet ne ilgiau nei 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį arba 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, prievolė mokėti mokesčius yra ribojama, t.y. jie mokami tik nuo pajamų, kurias gaunate dirbdami Norvegijoje darbdaviui, kuris registruotas Norvegijoje.

Gyvenamoji vieta mokestine prasme Jei Norvegijoje esate ilgiau nei 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį ar 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį, pagal Norvegijos mokesčių įstatymus privalėsite mokėti mokesčius Norvegijoje nuo viso turto ir pajamų. Jūsų statusas mokestine prasme bus kaip gyvenančio Norvegijoje. Toks statusas bus įgytas tik tuomet, kai Jūsų buvimas Norvegijoje peržengs nustatytą laikotarpį, t.y. 183 dienas per 12 mėn. laikotarpį arba 270 dienas per 36 mėnesių laikotarpį. Jei atvykote į Norvegiją pvz. 2018 metų spalio mėn., ir išbuvote čia iki 2019 metų birželio mėn., vadinasi pirmaisiais kalendoriniais buvimo Norvegijoje metais turite ribotą mokesčių mokėjimo Norvegijoje prievolę, o sekančiais metais, jei darbą Norvegijoje tęsite,  jūsų statusas mokestine prasme bus kaip Norvegijoje gyvenančio.

Mokesčių mokėjimo prievolė ir Norvegijoje, ir Lietuvoje Pajamos, nuo kurių mokate mokesčius Norvegijoje gali būti apmokestinamos ir Lietuvoje. Siekiant išvengti dvigubo pajamų ar turto apmokestinimo, Norvegija sudarė dvigubo apmokestinmo išvengimo sutartis su daugeliu šalių, taippat ir su Lietuva. Informaciją apie tai, kokios sutartys sudarytos tarp Norvegijos ir Lietuvos ir kokią įtaka tai turi Jums mokant mokesčius Norvegijoje Jūs gausite Mokesčių tarnyboje (www.skatteetaten.no). Lietuvos mokesčių inspekcija (VMI) Jums taip pat gali suteikti apie tai informacijos. Jei mokestine prasme esate gyvenantis Norvegijoje – ir pagal norvegiškas mokesčių taisykles, ir pagal sutartį tarp Lietuvos ir Norvegijos – iš principo turėtumėte mokėti mokesčius Norvegijoje nuo visų Jūsų pajamų ir turto. Jei jūs mokestine prasme pagal norvegiškas mokesčių taisykles gyvenate Norvegijoje, tačiau pagal mokesčių mokėjimo sutartį mokestine prasme gyvenate Lietuvoje, turite mokėti mokesčius Norvegijoje nuo Norvegijoje uždirbtų pajamų.

Ar esate samdomas darbuotojas ar individuali įmonė? Nuo to kokį statusą turite, priklauso jūsų teisės ir pareigos Norvegijoje. Jei gaunate pastovią algą arba alga apskaičiuojama pagal Jūsų darbą, Jūs esate samdomas darbuotojas. Jei savarankiškai atsakote už darbo rezultatą, ir užsakovas gali pareikalauti atlyginti, jei dirbdami padarote klaidų – esate verslininkas (individuali įmonė, norv. ekeltpersonforetak). Mokesčių tarnyba gali pati nustatyti, ar esate samdomas darbuotojas, ar verslininkas. Svarbu, jog Jūs kuo anksčiau išiaiškintumėte kokiu statusu dalyvaujate darbiniame gyvenime pagal mokesčių taisykles – kaip samdomas darbutojas ar kaip verslininkas. Kreipkitės pagalbos į paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams, www.sua.no. Jei esate samdomas darbuotojas, turite teises, užtikrinančias Jūsų algą ir darbo sąlygas, daugiau informacijos Norvegijos darbo inspekcijoje.

Mokesčių nuskaitymo kortelė (skattekort). Visi dirbantieji Norvegijoje turi ją turėti. Ji yra elektroniška, ty matoma Jūsų profilyje, kurį susikuriate Mokesčių tarnybos digitalinėje sistemoje, jei esate elektroninis vartotojas. Darbdavys turi prieigą prieš šios kortelės, kai sužino Jūsų norvegišką asmens kodą. Kortelėje nurodyta, kiek mokesčių darbdavys turi atskaityti prieš Jums išmokėdamas algą. Norėdama išduoti teisingą mokesčių kortelę, Mokesčių tarnyba turi žinoti, kiek ketinate Norvegijoje uždirbti ir kiek laiko čia ketinate būti. Norėdami gauti mokesčių kortelę turite ateiti į Mokesčių tarnybą ir patvirtinti savo tapatybę. Turėsite pateikti:

  • prašymą mokesčių kortelei gauti (forma RF-1209)
  • pasą arba kitą ID dokumentą, galiojanį  ES kelionėms
  • įdarbinimo sutartį ar kt. dokumentą, patvirtinantį darbinius santykius

Jei jau turite norvegišką asmens kodą praneškite apie tai mokesčių tarnybai. Mokesčių nuskaitymo kortelė galioja vieneriems kalendoriniams metams. Jei pvz. dirbote nuo lapkričio iki gruodžio, turite vieną mokesčių kortelę, o sausio mėnesį privalote gauti naują naujiems metams. Jei pirmais darbo Norvegijoje kalendoriniais metais turėjote mokesčių kortelę, sausio mėn. metais gausite mokesčių kortelę automatiškai pagal buvusią kortelę. Jei pajamos kinta, pats privalote pateikti prašymą naujai mokesčių kortelei gauti (forma RF-1209). Darbdavys prieigą prie Jūsų mokesčių kortelės gauna elektroniškai. Darbdavys negali nuskaityt mažiau negu nurodyta kortelėje. Jei darbdavys neturės Jūsų mokesčių kortelės, jis privalės nuskaityti 50 proc. mokesčiams nuo pajamų. Sausio mėnesį dar galima naudoti pereitų metų mokesčių kortelę, po to reikia naujos. Darbdavys atskaičiuoja iš Jūsų algos ir sumoka mokesčius valstybei. Jei sumokėta per daug, per mokesčių deklaraciją ir apskaičiavus mokesčius galutinai Jums bus priskaitytas mokesčių grąžinimas. Mokesčių kortelėje nėra informacijos apie leidimą gyventi šalyje, ir ši kortelė nėra įrodymas, jog Norvegijoje esate ar dirbate legaliai.

Darbdavys privalo pasirūpinti kad visi jo darbuotojai Norvegijoje turėtų teisę dirbti ir būtų legalūs. Darbuotojas privalo užsitikrinti, kad dirba legaliai ir moka mokesčius t.y., kad nuskaičiuoti nuo jo algos mokesčiai yra sumokami. Turite gauti algos lapelį (lønnsslipp) ir tikrintis sistemoje A-melding per subendrintą digitalinės komunikacijos su valstybinėmis institucijomis sistemą www.alltinn.no. Mokesčių kortelė yra dokumentas, nurodantys kiek preliminariai mokesčių darbdavys turi nuskaityti prieš Jums išmokėdamas algą. Tačiau tai tik preliminarus nuskaitymas, nes galutinis mokesčių apskaičiavimas už kalendorinius metus įvyksta tik sekančiais metais. Kaip nustatomi mokesčiai Kai užpildote prašymą mokesčių kortelei gauti (RF-1209), atskaitoma mokesčiams suma apskaičiuojama pagal tą informaciją, kurią įrašote į prašymą. Kitu atveju Mokesčių tarnyba nustato mokesčius pagal turimą informaciją arba savo nuožiūra. Mokesčių tarifai nustatomi Stortinge (Parlamente).

Daugiau informacijos mokesčius Norvegijos Mokesčių tarnybos portale www.skatteetaten.no. Jei turite klausimų, užduokite juos elektroniškai arba atvykite į mokesčių tanybą (laiką privalote užsisakyti iš anksto) arba i paslaugų centrą dirbantiems užsieniečiams, kuris yra didžiuosiuose Norvegijos miestuose.


Pasitikrinkite, ar esate individuali įmonė, ar samdomas darbuotojas

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje