Privalomi karantino viešbučiai: būti ar nebūti?

Karantino viešbutis

Ar galės užsienyje gyvenantys artimieji (tėvai, sutuoktiniai, vaikai) atvykti pas mus į Norvegiją sutikti kalėdų? Situacija neaiški. Atvykusieji ir neturinys deklaruotos gyvenamosios vietos Norvegijoje (nors gali būti ir Norvegijos piliečiai) pagal dabartinę tvarką privalo eiti į karantino viešbučius. Teisininkai teigia, kad ši tvarka turi būti naikinama. Taigi – gal viskas greit pasikeis ir mūsų artimieji galės pas mus atvykti? Tikėkimės gerų žinių. Kol kas privalomo karantinavimosi viešbutyje tvarka galioja iki gruodžio 16 dienos.

Privalomi karantino viešbučiai

Bendra Norvegijos vyriausybės griežta rekomendacija – NEKELIAUTI. Ir dar griežtesnė priemonė: pagal nuo lapkričio 5 d. Vyriausybės patvirtintą potvarkį dėl privalomų karantino viešbučių, visi atvykę į Norvegiją privalo ten izoliuotis 10 dienų, kas kainuoja 500,- nok parai iš atvykstančio kišenės. Išimtys yra tik tiems, kurie (turi dokumentus apie):

  • Turi registruotą Norvegijoje gyvenamąją vietą (bosatt)
  • Yra nekilnojamojo turto savininkai
  • Darbdavys patvirtina apie apgyvendinimo (izoliacijos) vietą
  • Yra išimtys studentams, kurie studijuoja užsienyje ir pabėgėliams

O visi kiti – į karantino viešbutį… Gilintis į kiekvieną individualią situacija Norvegijos valdžia nenori ir neturi resursų. Sako: pakentėkime, nekeliaukime.

Norvegijos piliečiai irgi siunčiami į karantino viešbučius

Įsivazduokite situaciją: esate Norvegijos piliečiai, pagyvenusi šeima, kurios ką tik mokslus baigęs sūnus (duktė), irgi Norvegijos pilietis, dirba pvz. Švedijoje (arba Anglijoje arba Danijoje) ir ten  deklaravęs gyvenamąją vietą. Jūs Norvegijoje turite namą, gal būt net ir hytte, ir tikrai pakanka visiems vietos. Jūs tik norite, kad artimieji apsilankytų per kalėdas pas jus. Betgi – ne! Pagal galiojančias taisykles, jūsų vaikas turės eiti į karantino viešbutį 10 dienų ir sumokėti 5000 nok! Arba ta pati situacija su jūsų užsienyje gyvenčiu tėvu ar motina! Ar karantino viešbučio potvarkis  teisingas tokiais atvejais?

Laisvės keliauti varžymas?

Daug įvairių gyvenimiškų sitaucijų – visų nesurašysi. Pasaulis globalus. Kodėl žmogus būtinai turi turėti nuosavą būstą? O jei būstas nuomojamas, bet tu registruotas užsienyje (gal dar nespėjai persiregistruoti) ? Pasirodo vistiek esi siunčiamas į karantino viešbutį, nors tavo butas stovi tuščias?! Tokiomis istorijomis mirga Norvegijos spauda ir jos kelia didelį visuomenės pasipiktinimą.

Primenu, kad karantino viešbučių tvarka Norvegijoje buvo įvesta tada, kai buvo nustatyta, kad nepaisydami jokių karantinų pirmyn atgal migruoja užsienio darbininkai (ypač lenkai), gyvena netinkamose sąlygose, po kelis kambaryje, kur nepaisoma higienos. Taip juos apyvendina darbdaviai, kurie be jokių skrupulų siunčia juos ir į darbą, kartais net su gripo simptomais. Dėl šito griežta karantino viešbučių tvarka buvo įvesta visiems. Bet ar tai teisinga?

Teisiniu požiūriu tai naikintina tvarka, sako teisininkai.  

Štai Teisingumo ministerijos teigimu, žmogus privalo eiti į karantino viešbutį, tačiau negali būti priverstas (plikt men ikke tvang) ten būti. Kaip suprast? Tame pačiame straipsnyje išaiškinama, kad jei pvz. atvykote į Gardermono oro uostą ir policija jums liepė eiti į karantino viešbutį, bet jūs sėdote į traukinį arba jūsų laukiantį automobilį ir išvažiavote kur jums reikia.  Kaip tada? Tada, aiškina teisininkas, policija gali jums skirti baudą. Jūs turite eiti į teismą ir įrodyti, kad bauda skirta neteisėtai. Kaip vyktų tokie teismo posėdžiai praktikos dar nėra. Kas norės terliotis su teismasi, kai atvyksta pabūti per kalėdas su šeima?

Advokatų asociacija pareiškia dar griežčiau – karantinų viešbučių potvakis privalo būti naikinamas. Kodėl? Todėl, kad potvarkio taikymas kelia daug neaiškumų. Vietoj karantino viešbučių turėtų būti nurodymas karantiną atlikti savo pasirinktoje izoliacijos vietoje.

Žiūrėsime kaip bus. Yra prošvaiščių, kad per kalėdas mūsų artimieji gal galės mus aplankyti. Sekite informaciją 😊