Kokia kalba kalbėtis darbo vietoje.

Jei jūsų kolektyve dirba įvairių tautybių atstovai – kokia kalba privalote kalbėti?

Ar darbdavys gali drausti kalbėtis gimtąja kalba?

Darbo kodekse nėra nuostatų dėl kalbos naudojimo/ draudimų darbo vietoje. Tokios nuostatos galėtų būti personalo instrukcijų knygoje (personalhåndbok).

Jei darbe dirba daug užsieniečių, yra labai svarbu susitarti kokia kalba bus kalbama. Apie tai turite aiškintis su viršininku / darbdaviu. Darbdavys turi užtikrinti, kad dėl kalbos vartojimo nekiltų bereikalingų konfliktų darbe ir būtų visiems palanki darbo aplinka.

Taip pat reikėtų žinoti, kad Norvegijoje oficiali kalba yra norvegų, ir darbavio reikalavimas kalbėti norvegų (arba kita visiems suprantama) kalba darbo vietoje nėra neteisėtas, nes tai išplaukia iš teisės valdyti įmonę (styringsrett). Darbdavys turi užtikrinti, kad darbo vietoje vartojama kalba nesukeltų nesusipratimų, todėl gali reikalauti kalbėti norvegų kalba darbo metu. Jei darbdavys nori drausti darbo metu kalbėtis kitomis, nei norvegų kalbomis, jis turi pagrįsti šį savo reikalavimą. Draudimas gali būti dėl kientų (lankytojų), dėl tikamos darbo aplinkos arba saugumo. Jei toks reikalavimas yra pagįstas ir aiškus, darbdavys gali jį taikyti.

Neleidžia pasikalbėti lietuviškai – gal tai diskriminacija?

Diskriminacijos įstatymo 4 str. yra draudžiama diskriminuoti kalbos pagrindu. Tačiau įstatymu taip pat nustatyta, kad jei yra būtina drausti kalbėti kitomis kalbomis, nei norvegų, ir tai daroma dalykiškai ir su pagrindu (nes kitų kalbų naudojimas gali sukelti nesusipratimus ir probemas) tada tai yra teisėta, ir tai nebus diskriminavimas.

Diskriminacija būtų tik tokiu atveju, jei kalbant gimtąja kalba jokie nesusipratimai nesukeliami, o vistiek kalbėtis savo kalba draudžiama. Todėl labai svarbu įsigilinti į situaciją darbe, kad būtų atsižvelgta į visų darbuotojų, darbdavio ir klientų interesus.

O kaip per pertraukas?

Drausti kalbėti kita kalba negalima per pertraukas (nes už jas nemokama). Visgi, jei pertrauka praleidžiama bendrame poilsio kambaryje, kur yra kalbos nesuprantančių asmenų, kalbėti savo kalba yra ne tik blogas tonas, bet ir palankios darbo aplinkos pažeidimas.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į šį faktą: ar visi, priimti į darbą asmenys pakankamai gerai moka norvegų / anglų kalbą, kad darbdavys galėtų iš jų reikalauti kalbėti tik šiomis kalbomis. Nes jei darbuotojas nemoka reikalaujamos kalbos, bet vistiek yra įdarbinamas (juk ne visos profesijos reikalauja gero kalbos mokėjimo), tuomet darbdavys negali reikalauti kalbėti kalba, kurios darbuotojas dar nemoka, ir tokiu būdu darbuotojas bus atskirtas nuo kolektyvo.

Svarbiausia – palanki darbo atmosfera.

Visais atvejais kalbos darbo vietoje klausimas turi būti diskutuojamas su įmonės vadovu ir visais darbuotojais, pasitelkiant sveiką protą ir geranoriškumą.

Paminėtina jog darbdavys neprivalo informuoti apie kalbos politiką darbo vietoje arba apie tai, jog darbo vietoje bus draudžiama bendrauti savo gimtaja kalba, priimdamas į darbą, t.y. pvz. įdarbinimo interviu metu.

Kalbos naudojimas, kita komunikacija ir draudimai gali tapti priežastimi, neleidžiančia sukurti darbo vietoje palankios aplinkos, apie kurią daug kalbama Darbo kodekse (1-9 str.).

Jei urite bek kokių klausimų, vertėtų diskutuotis su saugos atstovu taip pat ir apie psichosocialinę darbo aplinką.

Jei turite klausimų dėl diskriminacijos ir kalbos darbo vietoje naudojimo, galite kreiptis į Norvegijos Lygių teisių ir diskriminavimos kontrolės tarnybą (Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Daugiau informacijos apie bendravimą darbe rasite šiuose straipsniuose.

Sužinokite kada jums galėtų priklausyti vertėjas .

Kodėl verta išmokti norvegų kalbą, jei čia ketinate gyventi.

Verta žinoti – Apie kultūrines avarijas.

Kalbi, bet tavęs nesupranta. Kodėl?

Gyvenate čia, verta tai žinoti: tautiniai norvegų kalbos žodžiai.

Kodėl ne visada pavyksta susikalbėti tam tikrose įstaigose.

Kokiose darbo vietose yra griežtesni kalbos reikalavimai.

Kokia kalba Norvegijoje privaloma rašytiniuose dokumentuose?

Darbo sutartis privalo būti raštiška.