Laikinas atleidimas iš darbo (PERMITTERING)

Laikinosios Vyriausybės priemonės priemonės koronoviruso situacijoje

Galioja nuo 2020 kovo 20 dienos

  • darbdavys perspėja prieš dvi dienas (raštu)
  • darbo sumažėja 40 ir daugiau % (buvo 50 %)
  • darbdavys moka alga pirmas dvi (2) dienas (buvo 15)
  • po to pilną algą moka valstybė (NAV) dar 18 dienų (paprastai būdavo 3 dienos be algos)
  • po šių 20 dienų kai gaunama pilna alga, valstybė ima mokėti nedarbo išmoką (dagpenger). Tam kad ją gauti reikia būt uždirbus mažiausiai 75 000 nok. Reikia pildyti parašką NAV.
  • išmokos dydis pagal pajamas: nuo uždarbio 75000 – 300 000 nok išmoka sudaro 80 %; nuo uždarbio virš 300 000 nok iki maks. 600 000 nok papildomai gausite dar 62,4%.
  • Išmoka gali būti gaunama 26 sav. per 18 mėn. laikotarpį.

Daugiau informacijos ką daryti ir kaip pildyti paraišką NAV yra čia

BENDRA INFORMACIJA APIE LAIKINĄJĮ ATLEIDIMĄ IĮ DARBO (PERMITTERING)

Gali atsitikti taip, kad įmonė nebeturi užsakymų ar sumažėjo darbo. Tada vadovybei iškyla sunkus sprendimas – galbūt atleisti dalį žmonių arba, jei tikimasi kad situacija pagerės, atleisti dalį darbuotojų laikinai (permittere).

Atleidimas iš darbo gali būti laikinas.

Norint pasinaudoti tokia galimybe, susiklosčiusi situacija turi atitikti tam tikras sąlygas. Tai – darbdavio rūpestis. Darbuotojo statusas lieka kaip dirbančiojo, tai yra darbo vieta neprarandama. Situacijai pagerėjus, darbuotojas toliau dirba įmonėje pilnu darbo laiku (tokiu, koks yra nurodytas jo asmeninėje darbo sutartyje)

Laikino atleidimo laikotarpiu darbdavys atleidžiamas nuo algos mokėjimo. Jei laikinasis atleidimas yra pilnas (100 proc.), arba sumažėja daugiau nei 50 % užimtumas ir tokiu būdu darbuotojas praranda pajamas ar didelę jų dalį, reikia nedelsiant kreiptis į NAV ir užpildyti paraišką gauti nedarbo išmokas laikinojo atleidimo laikotarpiu.

Laikinas atleidimas iš darbo gali ilgiausiai trukti 26 savaites per pusantrų metų laikotarpį. NAV taip pat turi tam tikrus reikalavimus, kad galima būtų pretenduoti į nedarbo išmokas šiuo laikotarpiu.

Jei darbdavys ketina laikinai atleisti darbuotojus, turi įvykti susirinkimas, kuris informuoja apie šį sprendimą. Turi būti įteiktas perspėjimas apie laikinąjį atleidimą (permitteringsvarsel) mažiausiai prieš 14 dienų. Su juo galite iškart kreiptis į NAV. Algą darbdavys turi mokėti dar 15 darbo dienų (2020 metai, gali keistis), o po to mokėjimą perima NAV, jei patenkinamas prašymas dėl nedarbo išmokos.

Laikinojo atleidimo laikotarpiu galite dirbti pas kitą darbdavį ir ieškoti kito darbo, bet privalote pildyti užimtumo pranešimus (meldekort) NAV (tada atitinkamai mažėja nedarbo išmokos iš NAV).

Kadangi juridiškai toliau dirbate pas darbdavį, kuris jus laikinai atleido, reikia palaikyti su juo kontaktą. Esate jo dispozicijoje ir jei gaunate informaciją, kad turite grįžti į darbą, privalote tai padaryti. Jei nusprendžiate išeiti iš darbo, turite nutraukti darbinius santykius tinkamai.