Laikinas atleidimas iš darbo (no.permittering)

Laikinas atleidimas (laikinas nedarbas) yra laikina priemonė, susiklosčius įmonėje tam tikrai situacijai. Darbuotojas registruojasi NAV ir gauna nedarbo išmokas (no. dagpenger).

Galima darbuotoją laikinai atleisti iš dalies (no. delvis permittering) arba pilnai (no. hel permittering).

BENDRA INFORMACIJA APIE LAIKINĄJĮ ATLEIDIMĄ IŠ DARBO (no. PERMITTERING)

Gali atsitikti taip, kad įmonė nebeturi užsakymų ar sumažėjo darbo. Tada vadovybei iškyla sunkus sprendimas – galbūt atleisti pilnai dalį žmonių arba, jei tikimasi, kad situacija pagerės, atleisti tik dalį darbuotojų laikinai (no.permittere).

Sąlygos, kad būtų galima laikinai atleisti iš darbo:

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image-4.png

Norint pasinaudoti tokia galimybe, susiklosčiusi situacija turi atitikti tam tikras sąlygas. Tai – darbdavio rūpestis. Darbuotojo statusas lieka kaip dirbančiojo, tai yra darbo vieta neprarandama. Situacijai pagerėjus, darbuotojas toliau dirba įmonėje pilnu darbo laiku (tokiu, koks yra nurodytas jo asmeninėje darbo sutartyje)

Darbdavys turi tartis su saugos atstovu (no. verneombud). Turi būti aiškios taisyklės, kurie darbuotojai bus laikinai atleisti. Tie kurie dirbo įmonėje ilgiau, gali turėti teisę likti dirbti, bet nebūtinai. Darbuotojui svarbu išsiaiškinti, ar galioja kolektyvinė sutartis. Pasikalbėkite su profsąjungos pirmininku ar profsąjungos patikėtiniu dėl šito, taip pat ir tada, jei kyla bet kokių klausimų dėl laikino atleidimo.

Laikino atleidimo laikotarpiu darbdavys atleidžiamas nuo algos mokėjimo. Jei laikinasis atleidimas yra pilnas (100 proc.), arba sumažėja daugiau nei 50 % užimtumas ir tokiu būdu darbuotojas praranda pajamas ar didelę jų dalį, reikia nedelsiant kreiptis į NAV norint gauti nedarbo išmokas.

Daugiau informacijos ką daryti ir kaip pildyti paraišką NAV yra čia

Darbdavys privalo perspėti apie laikiną atleidimą prieš nustatytą laikotarpį (dabar, t.y. 2022 m. kovo 15 dieną, bet gali keistis) šis laikotarpis yra 15 darbo dienų (trys savaitės). Tiek dienų po perpėjimo darbuotojas gauna algą, vėliau darbuotojas gauna nedarbo išmokas iš NAV. Gavus perspėjimą, nedelsiant praneškite NAV, registruokitės kaip darbo ieškotojas (no. arbeidssøker) ir pildykite užimtumo pranešimus (no. meldekort) NAV kas dvi savaitės. Jūs galite dirbti kitą apmokamą darbą, bet privalote žymėti valandas ar dienas kaip darbo valandas ar dienas dienas užimtumo pranešimuose, siunčiamuose NAV. Bedarbo išmoka, jei dirbsite, bus atitinkamai mažinama, nes gausite užmokestį už darbą tomis dienomis kai dirbsite.

Privalomi formalumai išleidžiant į laikiną nedarbingumą

Jei darbdavys ketina laikinai atleisti darbuotojus, turi įvykti susirinkimas, kuris informuoja apie šį sprendimą. Turi būti įteiktas perspėjimas apie laikinąjį atleidimą (no. permitteringsvarsel) mažiausiai prieš 14 dienų. Su juo galite iškart kreiptis į NAV. Algą darbdavys turi mokėti dar 15 darbo dienų, o po to mokėjimą perima NAV.

Laikinas atleidimas iš darbo gali ilgiausiai trukti 26 savaites per pusantrų metų laikotarpį. NAV taip pat turi tam tikrus reikalavimus, kad galima būtų pretenduoti į nedarbo išmokas šiuo laikotarpiu.

Laikinojo atleidimo laikotarpiu galite dirbti pas kitą darbdavį ir ieškoti kito darbo, bet privalote pildyti užimtumo pranešimus (meldekort) NAV (tada atitinkamai mažėja nedarbo išmokos iš NAV).

Kadangi juridiškai toliau dirbate pas darbdavį, kuris jus laikinai atleido, reikia nuolat palaikyti su juo kontaktą. Tesiškai žiūrint, jūs esate šio darbdavio dispozicijoje. Jei gaunate informaciją, kad turite grįžti į darbą, privalote tai padaryti.

Jei nusprendžiate išeiti iš darbo, turite nutraukti darbinius santykius tinkamai.