Ligos išmokos (sykepenger)

Gratis arkivbilde med blåse, blåser nesen, corona

Liečia samdomus darbuotojus (no. arbeidstakere)

Jei Jūsų darbo sutartis garantuoja darbo laiką, tai susirgus darbdavys turi mokėti ligos išmokas (sykepenger) pagal tą garantuojamą darbo laiką 16 kalendorinių dienų. Tai nurodo socialinės rūpybos įstatymas.

Jei sergate toliau (ilgiau nei 16 dienų) ir ligos pažyma tęsiama, mokėjimą perima NAV.

Turite pasirūpinti, kad ligos pažyma būtų pristatyta darbdaviui (iškart kai ją gaunate) ir NAV. Kartais darbdavys pats perduoda ligos pažymą NAV ir viską už jus sutvarko, bet NEBŪTINAI. Pasirūpinkite tuo, išisaiškinkite, kas padaryta, nes nuo to priklauso išmokos.

Socialinės rūpybos įstatymo (trygdeloven) straipsnis dėl ligos išmokų darbdavio laikotarpiu.

Daugiau informacijos NAV portale apie ligos išmokas darbdavio laikotarpiu.

Informacija apie ligos išmokas apskritai įvairiais atvejais.

Jei darbdavys nemoka ligos išmokų darbdavio laikotarpiu, nors jos Jums priklauso, turite kreiptis į NAV ir užpildyti anketą. Tada išmokas galėsite gauti iš NAV, o NAV išsiaiškins su darbdaviu. 

Ar gali darbdavys sustabdyti ligos išmokas, jei turite į juos teisę ir gydytojo pažymą (sykemelding)?  Iš principo ne, tačiau abejoti Jūsų liga darbdavys gali. Kokias atvejais – aprašyta NAV internetiniame puslapyje.

Daugiau infomacijos apie egenmelding (nedarbas dėl ligos be gydytojo pažymos, pačiam pranešus ) ir sykemelding (nedarbas dėl ligos su gydytojo pažyma).

Jei eate Individuali įmonė, t.y. ENK (enkelpersonforetak) vadinasi esate pats sau darbdavys, ir pirmąsias 16 dienų ligos išmokas mokate sau pats (arba nemokate).

Daugiau informacijos apie galimybę abejoti Jūsų liga.

Daugiau informacijos apie susižalojimą darbe.

Daugiau informacijos apie darbo sutartį.