Mokesčių mokėjimas – pajamų ir turto deklaracija

Ką privalote žinoti

Svarbiausia momentai

Pradėję dirbti Norvegijoje, pasirūpinkite gauti mokesčių kortelę.

Kai gaunate algą, būtinai gaukite algos lapelį ir patikrinkite, ar alga išmokėta teisingai. Galite algos lapelį sutikrinti su darbo valandų apskaitos lapais. Jei matote kad alga išmokėta neteisingai, pvz. negavote viršvalandžių apmokėjimo arba atskaičiuojamos sumos, kurių darbdavys neturi atskaičiuoti, kalbėkitės su darbdaviu, įmonės buhalterija, profsąjungos, kurios narys esate, atstovais arba galite kelti finansinį ieškinį.  

Pasitikrinkite, ar darbdavys sumokėjo mokesčius. Tai galite daryti prisijungęs elektroniškai su turimais kodais prie mokesčių tarnybos sistemos.

Mokesčių ir turto deklaracija (skattemelding)

Kitų kalendorinių metų sausio – vasario mėn. turite iš darbdavio gauti metinę ataskaitą (už pereitus kalendorinius metus) apie tai, kiek algos jums išmokėta ir kiek mokesčių atskaičiuota. Ši ataskaita elektroniška, gaunama prisijungus su turimais kodais prie subendrintos viešųjų įstaigų tarnybos elektroninės sistemos.  Šią ataskaitą taip pat gauna ir mokesčių tarnyba. Sutikrinkite su turimais algų lapeliais. Jei ataskaita neteisinga – aiškinkitės su darbdaviu (geriausia raštu). 

Kovo mėn. visi gausite preliminariai užpildytą pajamų ir turto deklaraciją (skattemelding). Šį darbą mokesčių tarnyba, gavusi duomenis iš darbavių ir kt. institucijų, pvz. apie nekilnojamą turtą, banko sąskaitas ir pan. padaro už jus. Jūsų darbas – ją patikrinti, pataisyti jei neteisinga, papildyti, prisitaikyti lengvatas. Informacija kaip viską daryti rasite čia (lietuvių kalba). Tai turite padaryti iki balandžio 30 d. Jei deklaracijos netaisysite, reiškia su ja sutinkate ir ji lieka galioti.

Infomacija iš mokesčių tarnybos (skatteetaten) eina į mokesčių surinkimo tarnybą (kemnerkontor), kuri gauna nurodymus grąžinti mokesčius tiems, kurie juos permokėjo arba išieškoti mokesčius papildomai iš tų, kurie jų sumokėjo nepakankamai. 

Birželio – spalio mėnesį gaunate mokesčių už pereitus kalendorinius metus suvestinę (skatteoppgjøret) – ji gaunama elektoriniškai – kur nurodoma, kad jums dalis mokesčių grąžinama (til gode) arba reikia mokėti papildomai mokesčių (restskatt).  Neužilgo gausite sąskaitas, reikalaujančias sumokėti papildomus mokesčius arba nustatytus permokėtus mokesčius perves į Jūsų nurodytą sąskaitą (tą kurią nurodėte, pildydami pajamų ir turto deklaraciją).

Reikalaujamus mokesčius privalote sumokėti, kitu atveju kaupsis skolos ir bus vykdomas prievartinis jų išieškojimas (taip pat Lietuvoje).

Jei supratote, kad mokesčiai apskaičiuoti neteisingai ar turite papildomos infomacijos, galite ir vėliau, jau praėjus terminams (o jis buvo iki balandžio 30 d.) taisyti pajamų ir turto deklaraciją. Tai darote vėl prisijungę su savo kodais prie mokesčių tarnybos sistemos.

Žiūrėkite mokesčių tarnybos medžiagą lietuvių kalba apie Norvegijos mokesčių sistemą ir pajamų ir mokesčių deklaracijos pildymą (2018 metai).

Perspėjame, kad mokesčių ir turto deklaracijų tvarka kinta, sekite informaciją.