Netenkate darbo? Atleido ar pats išeinate? Štai ką turite žinoti

Straipsnio garso įrašo klausykite čia:

Gratis arkivbilde med arbeid, bærbar datamaskin, drømmende

Atleido iš darbo? Ar verta nusiminti? Tikrai ne. Tikriausiai jau seniai tas darbas trynė kaip išaugti batai, ir seniai reikėjo jį pakeisti. Juk darbas – tai gyvenimas ir jis turi augti kartu su jumis. Pasikeitimai visada yra tik į gerą.

Geras darbdavys vertina gerą darbuotoją ir tikrai jo neatleis. Buvote geras darbuotojas, o atleido – reiškia tai nebuvo geras darbdavys. O jei nebuvote geras darbuotojas – reiškia darbas nepatiko. Dabar yra proga pasitempti ir pasikeisti. Norite dirbti ką nors kitą? Keiskite profilį. Mokykitės iš klaidų.

Norvegijoje atleisti iš darbo beveik neįmanoma.  Jei esate geras darbuotojas. Bet jei žmogus darbe geria ar yra girtas ar išvis ten neina be pateisinamos priežasties – tada, žinoma, teisinis pagrindas yra.

Darbdavys gali atleisti darbuotoją, jei yra rimta priežastis:  rimtas darbo sutarties pažeidimas, etatų mažinimas ar įmonės reorganizavimas. Prieš atleidžiant iš darbo darbdavys iškviečia pokalbiui, kur įteikia perspėjimo dėl atleidimo raštą. Atleidimas iš darbdavio privalo būti raštu ir turi būti įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas registruotu paštu. Jokių žodinių atleidimų iš darbo!

Darbuotojas, jei to pageidauja, gali prašyti atleidimo raštiško pagrindimo. Atleidimo rašte iš darbdavio turi būti informacija apie tai, kad darbuotojas turi teisę reikalauti derybų, teisę kelti ieškinį ir teisę likti pareigose, jei reikalaujama derybų. Jei norite reikalauti derybų po to, kai Jus atleido iš darbo, turite to reikalauti per 14 dienų po atleidimo rašto gavimo datos. Tokiais atvejais turite kreiptis pagalbos į advokatą arba profesinę sąjungą, ir Norvegijoje tokias bylas spendžia teismai (jei iki to prieinama, dažniausiai susitariama be teismo). Darbuotojas, kurį darbdavys atleido dėl tam tikros priežasties (ir jis gavo atleidimo raštą, t.y. „oppsigesle„), gali kreiptis į bet kurį advokatą dėl derybų su darbdaviu. Advokato išlaidas tokiu atveju gali apmokėti valstybė, jei asmuo arba šeima gauna mažas pajamas (advokatas informuos apie pajamų sumas, kurių neviršijant priklauso nemokama advokato pagalba). Alga derybų laikotarpiu, kol nesusitarta dėl atleidimo, turi būti mokama.

Jei nesutarta kita, atleidimo /išėjimo iš darbo terminas yra mėnuo, ir jis skaičiuojamas nuo pirmos sekančio kalendorinio mėnesio dienos, po to mėnesio, kai buvo gautas atleidimo/išėjimo iš darbo raštas. Įstatymas numato nuo 14 dienų iki 6 mėnesių atleidimo/išėjimo iš darbo laikotarpį, priklausomai nuo asmens išdirbto laiko trukmės ir jo amžiaus. Atleidimo / išėjimo iš darbo terminas nurodomas įdarbinimo sutartyje.

Darbuotojas turi teisę į darbdavio raštišką rekomendaciją (attest), kuri turi būti nurodyta, kiek laiko ir kokiose pareigose darbuotojas dirbo, t.p. kokiomis savybėmis jis pasižymėjo (nebūtina) ir kontaktinis telefonas, kuriuo galima kreiptis, jei potencialus darbdavys domėtųsi šiuo darbuotoju. Tai svarbus dokumentas toliau ieškant darbo, nes Norvegijoje darbo patirtis ir buvusio darbdavio rekomendacija yra labai vertinama.

Kompensacija

Norvegijos įstatymais atleidus iš darbo nėra numatyta kokia kompernsacija. Visgi Jūsų individulaioje darbo vietoje tokia kompensacija gali būti numatyta, pvz. kolektyvinėje sutartyje arba pagal darbovietės reglamentą. Klauskite profsąjungos arba kolegų ar taip yra Jūsų darbo vietoje.

Jei kompensacija nenumatyta, o jus atleido be jokio rimto juridinio pagrindo, kompensaciją galite prisiteisti.

Jei Jūs abejojate ar buvote pagrįstai atleistas, eikite pas advokatą (arba profsąjungą, jei esate jos narys) ir įsigilinus į visas aplinkybes, bus nustata, ar yra pagrįsta juridinė priežastis atleisti Jus iš darbo. Jei tokios priežasties nėra, bus vedamo derybos tarp advokato ir darbdavio, reikalaujama atstatyti Jus į darbą arba sumokėti Jums kompensaciją už prarastą darbą.

Bet jei nebenorite ten toliau dirbti, tai geriau negaiškite laiko ir neeikvokite savo brangios sveikatos besibylinėdami, nutraukite skubiai niekam nereikalingą ryšį ir žiūrėkite į priekį. Jums išsilaikyti padės socialinės rūpybos tarnyba (NAV), nes gali būti, jog priklauso nedarbo išmokos. Tik kreipkitės ten KUO SKUBIAU, teikdami toms išmokoms prašymą. Atleidus iš darbo ne dėl darbuotojo kaltės, išmokos priklauso nedelsiant.

Išėjimas iš darbo savo prašymu. Darbuotojas prieš darbo sutartyje numatytą laikotarpį privalo raštu įspėti darbdavį apie ketinimą nutraukti darbo sutartį ir atidirbti numatytą laikotarpį. Priežasties nurodyti nebūtina. Sutinkamai su darbo kodeksu, šis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo (pilnas). Taigi jei savo raštišką perspėjimą darbdaviui įteikėte pvz. rugsėjo 20 dieną, turite atidirbti visą spalį. Ilgiausias reikalavimas atidirbti gali būti 3 mėn. (tai privalo būti įrašyta į darbo sutartį). Jei šis laikotarpis nėra numatytas darbo sutartyje, galioja darbo kodeksas, t.y. vienas pilnas kalendorinis mėnuo. Jei liko neišnaudotų atostogų, galite jomis (tik su darbdavio leidimu) pasinaudoti atleidimo laikotarpiu.

Jei darbuotojas neperspėjo apie darbo santykių nutraukimą ir / arba neatidirbo numatyto laikotarpio, darbdavys turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą, nevykdant įsipareigojimų, finansinę žalą. Kartais darbdavys išskaičiuoja sumas iš paskutinių mokėjimų darbuotojui (algos ir atostoginių). Darbuotojas turi tokiu atveju išskaičiavimus iš algos užginčyti civiline tvarka (civilinis finansinis ieškinys), o darbdavys turi įrodyti padarytą finansinę žalą.

Atleidimo iš darbo savo noru prašymo pavyzdys

Išmokos tuo atveju, jei nutraukėte darbo santykius savo noru, priklauso tik po kurio laiko. Daugaiu informacijos gerovės tarnyboje.

Alga – viskas apie algą.

Algos išmokėjimas. Nutraukus darbo santykius alga išmokama su paskutiniu algos mokėjimu įprastą algos dieną. Su alga t.p. išmokami atostoginiai už nepanaudotas atostogas (Atostogų įstatymo § 11 (3)

Galite susitarti, kad per atleidimo laikotarpį atostogausite. Tokiu atveju bus sukaupti ir išmokėti tik tie atostoginiai, kurie nebus panaudoti. Atostogas gaunate tik jei darbdavys sutinka.

Jei per atleidimo atostogas turite gydytoja pažymą, jog sergate, atidirbimo laikotarpio pratęsti nereikia.

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje