Norvegija – gerovės šalis

Norvegija – visuotinės gerovės valstybė, arba Norvegiškai – velferdsstat.  Tai reiškia, kad žmonės yra socialiai apsaugoti. Būna įvairios gyvenimiškos situacijos. Gali užklupti liga, kita nelaimė – tavim pasirūpins visuomenė. Bet prieš tai turi dirbti ir mokėti mokesčius – tai ypač liečia imigrantus. Norvegai didžiuojasi savo gerovės sistema.  Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie grėsmę šiai gerovei, nes baiminamasi, kad nebeliks nei lėšų daugybei egsistuojančių išmokų ir pašalpų, nei žmonių, galinčių rūpintis visais silpnaisiais.  Kitose šalyse neturtinguosius remia turtingesni giminės ar labdaros fondai, o Norvegijoje didžiules sumas iš biudžeto, t.y. mokesčių mokėtojų ir kitų lėšų, gauna ir išmoka valstybinė gerovės tarnyba – NAV ir jas išskirsto pagal poreikius: pensijos, nedarbo išmokos, vaiko pinigai, ligos išmokos ir dar daugybė kitų išmokų. Skaičiai apie tai kiek NAV išdalina pinigų glumina, bet įdomumo dėlei verta į juos pasigilinti. Pernai, t.y. 2018 m. NAV išmokėjo KAS DIENĄ 1,2 milijardus kronų. Beveik pusė Norvegijos gyventojų gavo išmoką iš NAV bent vieną kartą į metus, kiekvienam gyventojui teko vidutiniškai 81.200, nok per metus. Kadangi aš pvz. negavau jokių išmokų, reiškia tą sumą gavo kažkas kitas. Ir gerai, nes jiems labiau reikėjo, aš dirbu, užsidirbu ir tuo džiaugiuosi. Pusė NAV skirstomos išmokų sumos teko pensijai, ji išmokėta beveik milijonui gyventojų. Pusė milijono gyventojų gavo ligos išmokas (sykepenger), t.p. vaikų pinigams (barnetrygd). Pensijų sumos auga (5 % lyginant su 2017), ir, kadangi gyventojai sensta, pensijoms skirtos lėšos kasmet bus vis didesnės. T.p. išaugo neįgalumo išmokos (6 %), tačiau 21 % sumažėjo nedarbo išmokos (dagpenger) ir 5 % profesinio reabilitavimo (arbeidsavklaringspenger, AAP) išmokos.