Norvegijos NAV

Norvegija – visuotinės gerovės valstybė, arba Norvegiškai – velferdsstat.  Tai reiškia, kad žmonės yra socialiai apsaugoti.

Būna įvairios gyvenimiškos situacijos: gali užklupti liga, kita nelaimė – tavim pasirūpins visuomenė. Bet prieš tai turi dirbti ir mokėti mokesčius. Norvegai didžiuojasi savo gerovės sistema. 

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie grėsmę šiai gerovei, nes baiminamasi, kad nebeliks nei lėšų daugybei egsistuojančių išmokų ir pašalpų, nei žmonių, galinčių rūpintis visais silpnaisiais.  

Statistika rodo kita neraminančią tendenciją – net 11, 2 % jaunų Norvegijos gyventojų (nuo 15 iki 29 metų) nei dirba, nei mokosi, ir šis skaičius auga. Jauni žmonės iškrenta iš gyvenimo, praranda bet kokius įgūdžius, nesimokant bei nedirbant jų gyvenimo kokybė ir sveikata prastėja.

Įdomus NAV specialisto vebinaras apie Norvegijos fenomeną – utenforskap, t.y. jaunų asmenų atsiradimą gyvenimo nuošalėje. Tyrimai rodo, kad kuo anksčiau asmuo iškrenta iš gyvenimo, tuo didesni šansai jam niekada nerasti darbo ir gyventi iš pašalpų.

Kitose šalyse neturtinguosius remia turtingesni giminės ar labdaros fondai, o Norvegijoje didžiules sumas iš biudžeto, t.y. mokesčių mokėtojų ir kitų lėšų, gauna ir išmoka valstybinė darbo ir socialinės rūpybos tarnyba – NAV ir jas išskirsto pagal poreikius: pensijos, nedarbo išmokos, vaiko pinigai, ligos išmokos ir dar daugybė kitų išmokų.

Skaičiai apie tai kiek NAV išdalina pinigų glumina, bet įdomumo dėlei verta į juos pasigilinti. 2019 m. NAV išmokėjo KAS DIENĄ 1,25 milijardus kronų, tai yra apie 14000,- nok kas sekundę. Beveik pusė Norvegijos gyventojų gavo išmoką iš NAV bent vieną kartą į metus, kiekvienam gyventojui teko vidutiniškai 88.800, nok per metus. Jei Jūs negavote jokių išmokų, reiškia tą sumą gavo kažkas kitas. Ir gerai, nes jiems labiau reikėjo, jei Jūsų dirbate ir užsidirbate, turite tuo džiaugtis.

Pusė NAV skirstomos išmokų sumos teko pensijai, ji išmokėta beveik milijonui gyventojų. Pusė milijono gyventojų gavo ligos išmokas (sykepenger), t.p. vaikų pinigams (barnetrygd). Pensijų sumos auga (5 % lyginant su 2017), ir, kadangi gyventojai sensta, pensijoms skirtos lėšos kasmet bus vis didesnės. T.p. išaugo neįgalumo išmokos (6 %), tačiau 21 % sumažėjo nedarbo išmokos (dagpenger) ir 5 % profesinio reabilitavimo (arbeidsavklaringspenger, AAP) išmokos.