Norvegiška pensija – ką svarbu suprasti

PENSIJŲ KAUPIMAS NORVEGIJOJE

Informacijos šia tema yra, daugybė. Visgi daug žmonių mano kad pensijų tema labai sunki, o dauguma Norvegijos gyventojų nežino, kokios pensijos tikėtis. Perskaitę šitą informaciją, sužinosite svarbiausius dalykus apie pensiją Norvegijoje ir galėsite saugiau jaustis arba padaryti viską, kad jums priklausančią pensiją sukauptumėte.

Čia pati bendriausia informacija.

Pilna pensija Norvegijoje susideda iš trijų dalių.

VIENA dalis kaupiama per valstybinį draudimą (trygdesystem), tai apie 40-45 proc. pensijos, t.y. per darbuotojo mokamus mokesčius valstybei (jei tai yra samdomas darbuotojas). Jos dydis priklauso nuo išdirbtų metų, gautos algos ir sumokėtų mokesčių. Įmonių savininkai (ENK) arba laisvai samdomi (FRILANSER, SELFEMPLOYED) pensijos kaupimui turi sudaryti specialią sutartį su NAV ar kt. įmone ir pensiją kaupti patys, nes jiems pensija per valstybinį fondą paprastai nekaupiama.

KITA pensijos dalis – irgi apie 40 – 45 proc. yra darbdavio darbuotojui kaupiama pensija . Jei ji kaupiama, paprastai nuolat gaunate laiškus iš pensijų fondo (draudimo įmonės), kur buvę darbdaviai sukaupė, o dabartinis darbdavys Jūsų vardu pensiją kaupia toliau.

PRIVALOMAS DARBDAVIO PENSIJOS KAUPIMAS

Kadangi ne visi darbdaviai turėjo pensijų kaupimo fondus savo darbuotojams, 2006 metais buvo priimtas įstatymas privalomai kaupti pensijas darbuotojams per OTP (obligatorisk tjeneste pensjon) fondą. Darbdavys turi sudaryti sutartį su draudimo įmone kiekvienam darbuotojui. Ne visais atvejais privaloma tokį fondą kaupti. Kaupiama, jei darbuotojas dirba dvejus metus ir ilgiau ir ne mažiau nei 20 proc. garatuojamu darbo laiku. Nebūtina dirbti du metus ir ilgiau, bet tuomet sutartis turi būti 75 proc. garantuoto darbo laiko. Kitais atvejais – neprivalo tokio fondo kaupti.

TURINTIEMS TERMINUOTAS SUTARTIS ARBA SUTARTIS BE GARANTUOTO DARBO LAIKO, pensijų fondas per OTP gali būti nekaupiamas. Jei esate įdarbinamas trumpiems periodams – t.p. gali būti nekaupiamas. Komandiruotiems darbuotojams irgi pensija nebūtinai kaupiama Norvegijoje.

Jei turite klausimų arba  įtarimų, kad toks fondas nekaupiamas, pasitarkite su šią tvarką admistruojančia institucija, t.y Norvegijos mokesčių tarnyba (skatteetaten). Jei bus nustatyta, kad OTP fonadas nekaupiamas, nors jis turi būti kaupiamas, darbdavys gali gauti įpareigojimą fondą kaupti. Jei fondas nebuvo kauptas kelis metus, o privalėjo būti kaupiamas, turite kreiptis į advokatą, nes mokesčių tarnyba (skatteetaten) neturi įgaliojimų padėti šiuo atveju. Skundą galite rašyti čia.

Darbdavys gali turėti kitokius ir geresnius pensinio fondo darbuotojams kaupimo būdus. Tokiu atveju OTP fondo papildomai kaupti neprivaloma.

AFP – Aftalefestet pensjon (pensija pagal susitarimą). Tai pensija, kuri kaupiama profsąjungos nariams, dirbantiems ir valstybiniame, ir privačiame sektoriuje. Turint AFP sutartį, galima į pensiją išeiti anksčiau, net 62 metų amžiaus. Tačiau turite žinoti, kad jei neišdirbote 40 metų, pensija bus ženkliai mažesnė. Kuo mažiau metų dirbote, tuo mažesnė yra pensijos suma. Pasitikrinkite, kiek gautumėte, jei išeitumėte į pensiją, tikrinti čia.

LIKUSI (labai nedidelė) pensijos dalis – privačios (paties žmogaus) kaupiamos pensijų fondo lėšos, jo paties sudarytos sutartys su draudimo įmonėmis pagal sutartas sąlygas, t.p. santaupos, nekilnojamas turtas ir pan.

Senatvės pensiją (alderspensjon) galite gauti nuo 67 metų. Tam reikia teikti paraišką. Jei esate Norvegijoje, paraišką teikiate čia.

Jei dirbote keliose EEE šalyse, turite teikti prašymą toje šalyje, kurioje tuo metu, kai teikiate prašymą pensijai gauti, reziduojate (t.y. gyvenate ir turite oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą). Jei esate Lietuvos rezidentas (su Lietuvoje deklaruota gyvenama vieta), nors ankčiau dirbote Norvegijoje, paraišką pensijai gauti teikite Lietuvoje, Jei esate Norvegijos rezidentas, paraišką teikite čia, per NAV. Norvegijos NAV arba Lietuvos SoDra (toje šalyje kur bus pateikta paraiška gauti pensijai) išsiaškins kuriose šalyse buvo kaupiama pensija, ir pensijos sumas gausite iš visų EEE šalių, kuriose gyvenote ir legaliai dirbote. Pensiją išmokės toje šalyje, kurioje gyvante.

Viską apie pensiją galite sužinote per www.nav.no, prisijungę su asmeniniais kodais galite pasižiūrėti, kokia Norvegiška pensija sukaupta.

Jei vykstate gyventi į Lietuvą, galite persikelti iš Norvegijos darbo stažą. Nurodytame portale galite gauti kitą naudingą informaciją nemokamai.

Daugiau informacijos apie pensiją mūsų straipsniuose : Imigrantai ir pensija. Nusivylę norvegiška pensija.

Daugiau informacijos apie socialines teises Norvegijoje.

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje