Norvegiška senatvės pensija.

Ar visi gali tikėtis nemažų norvegiškų pensijos sumų ir oraus pensininko gyvenimo? Ar norvegišką pensiją gaus visi, gyvenantys Norvegijoje? Kiek metų reikia čia gyventi, kiek reikia dirbti, kiek uždirbti – ar tai svarbu? Ar gausi „norvegišką pensiją”, jei Norvegijoje gyveni tik kelis metus? Kokia ta Norvegiška pensija? Ar galima išvykti gyventi į kitą šalį ir išsivežti norvegišką pensiją?

Apie pensiją yra daug mitų ir pensinės sistemos nesupranta patys norvegai – tai tikra tiesa. Pensinė sistema nuolat kinta, be to pensijų mokėjimas priklauso nuo asmens gimimo metų. Tai sudėtinga sistema su painiais apskaičiavimais.

Pexels nuotrauka

Jaunimui atrodo kad senimui nedaug bereikia – vaikai užauginti, butai išmokėti. Puoštis ir gražintis – irgi nėra ko, kokia prasmė. Senimas mano kitaip. Juk blogėja sveikata ir dažnesni vizitai pas gydytojus, brangios procedūros ir vaistai. O jei nori gerai atrodyti, ir jaunystė nebepuošia, tai daug kainuoja. Be to ir senimui norisi pramogų ir kultūrinio gyvenimo. Daugelis mano – išeisiu į pensiją, tada jau pagyvensiu sau, ypač jei visą gyvenimą dirbta.

Čia dar kartą apibendrinu visą surinktą informaciją apie norvegišką pensiją.

Savo norvegišką pensiją galite pamatyti čia, prisijungę NAV sistemoje su kodais.

Kas yra norvegiška pensija? Tokio vieno dydžio nėra. Visi gauna skirtingą pensiją.

Nuo ko priklauso pensija? Pagrindiniai pensijos kaupimo principai yra išdėstyti šiame straipsnyje. Trumpai – kuo daugiau metų dirbote Norvegijoje, kuo didesnė buvo alga ir kuo daugiau mokesčių mokėta, kuo geresnė darbdavio arba Jūsų asmeninė pensijos kaupimo tvarka ir fondų sąlygos – tuo didesnė bus ir Jūsų pensija. Darbdavio pensinio kaupimo tvarka domėkitės jau prieš pradėdami dirbti. Apie privalomą darbdavio pensijų kaupimą skaitykite čia.

Kas yra minimali pensija? Yra minimalus pensijos dydis (minstepesjon nivå) , t.y. pensija paskaičiuota asmenims, kurie dėl kažkokių priežasčių visai nedirbo arba dirbo labai mažai. Tą pensinį dydį (sumą) galima gauti tik atitikus tam tikras sąlygas. Norint gauti pilną dydį reikia būti gyvenus Norvegijoje ir priklausyti socialinio draudimo sistemai mažiausiai 40 metų Tas dydis mažėja atitinkamai pagal metų skaičių – kuo mažiau metų, tuo mažiau ir pensijos. Be to šis pensinis dydis priklauso nuo šeiminio statuso ir kokias pajamas gauna sutuoktinis. Pilnas minimalus pensinis dydis vienišam asmeniui yra 205 000 nok per metus (apie 17 000 nok per mėnesį), o dviem sutuoktiniams bendra suma 367 174 nok per metus, o per mėn. kiekvienam išeina šiek tiek daugiau nei 15 000 nok. Jei vienas sutuoktinis gauna didesnę pensiją, o kitas – minimalią, vėl skirtingi paskaičiavimai.

Į minimalią pensiją anskčiau galėjo pretenduoti ir pabėgėliai, bet ši teisė buvo panaikinta nuo 2021 m. sausio 1 d. Kitiems imigrantams šis dydis skaičiuojamas pagal aukščiau išdėstytas taisykles.

Taigi, jei Norvegijoje gyvenantis asmuo atsiveža savo jau pensinio amžiaus tėvus iš kitos šalies, jiems minimali pensija nepriklausys.

Pensijos imigrantams, neturintiems didelio darbo ir gyvenimo stažo Norvegijoje – atskira tema.

Dar kartą esminė taisyklė: Norvegijoje reikia pragyventi legaliai 40 metų iki 67 m., t.y. dabartinio pensinio amžiaus, kad gauti nesumažintą senatvės pensiją, o jei nedirbai – minimalaus lygio pensiją. TAČIAU daugelis imigrantų turi trumpesnį gyvenimo Norvegijoje laikotarpį, nes jie atvyko jau vyresniame amžiuje.

Dažnai asmuo, kuris jau vyresniame amžiuje būdamas atvyko į Norvegiją, yra dirbęs ir kaupęs pensiją kitose šalyse. Tada , kai sukanka pensinis amžius, pensija subendrinama, t.y. paskaičiuojama iš visų šalių, kuriose asmuo dirbo ir išmokama toje šalyje, kurioje registruota gyvenamoji pensininko vieta. Kreiptis dėl pensijos reikia savo rezidavimo šalyje (t.y. toje šalyje, kurioje asmuo gyvena kai sukanka pensinis amžius.). Norvegijoje pensinis amžius yra 67 metai. Jei dirbote keliose šalyse, kreipkitės į NAV, NAV surinks duomenis iš visų šalių, kuriose buvo kaupta Jūsų pensija. Staipsnis apie subendrintą pensiją iš Lietuvos ir Norvegijos. ES informacija apie pensijų gavimą.

Jeigu niekur nedirbta, arba dirbta nemokant mokesčių ir nekaupiant pensijos Norvegijoje ar kitose šalyse, didelės pensijos nevertėtų tikėtis.

IMIGRANTŲ PROBLEMA ta, kad daliai vyresnių imigrantų reikalavimas būti gyvenus Norvegijoje 40 metų gana smarkiai sumažina jų galimybę gauti pakankamas pragyvenimui Norvegijoje pensines pajamas.

IMIGRANTAI turės teisę į pensiją, kurią sukaupė dirbdami. Jiems pensija apskaičiuojama pagal bendrąsias taisykles.

Kai kurie imigrantai pagal prognozes turi ar turės tada mažai lėšų pragyvenimui Norvegijoj. Todėl 2006 metais įvesta PAPILDOMA IŠMOKA (suplerende stønad). Pretenduojantys į šią išmoką turi prisistatyti į NAV įstaigą paraišką. T.p. turi atvykti į NAV asmeniškai du ar daugiau kartų per metus. Ši išmoka skiriama tik metams (12 mėnesių) ir jos reikia prašyti kasmet pakartotinai. Asmenys, atvykę pas legaliai Norvegijoje gyvenančius giminaičius, ir registravęsi Norvegijoje šeimos susijungimo pagrindu, į šią išmoka teisės neturi (pavyzdžiui pensininkai tėvai). Išmoka 2017 metais buvo apie 180 000 NOK metams, gali varijuoti priklausomai nuo šeimos situacijos. Ši išmoka mažinama, atitinkamai tiek kronų, kiek yra kitų pajamų, pvz. kita pensija, išmokos (t.p. iš kitos šalies) ar pajamos iš turto (pvz. nuoma).

Tam, kad gauti šitą išmoką yra tam tikri reikalavimai. Asmuo turi turėti arba norvegišką pilietybę, arba pastovų leidimą (varig) gyventi Norvegijoje, arba leidimą, suteikiantį teisę į pastovų leidimą. Gaunantys šią išmoką privalo nuolat gyventi Norvegijoje, ir gali išvykti iš Norvegijos ne ilgesniam nei 90 dienų, t.y. trijų mėnesių laikotarpiui per metus, kitaip teisė į išmoką prarandama. Esantys sveikatos priežiūros institucijoje arba kalėjime ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui šią išmoką praranda.

Pagyvenę asmenys, kurie atvyko pas čia gyvenančius savo vaikus ar anūkus šeimos susijungimo pagrindu, gali gauti leidimą gyventi Norvegijoje ir tapti soc. draudimo (folketrygd) nariu, taigi jiems priklausys medicininė priežiūra, tačiau pensija jiems bus apskaičiuojama pagal bendrąsias taisykles (ty kiek uždirbo ir kiek laiko Norvegijoje gyveno), o į papildomą išmoką (suplerende stønad) tokie asmenys negali pretenduoti.

Ar galima išsivežti norvegišką pensiją į kitą šalį?

Taip, bet ne visada. Galima išvykti iš Norvegijos laikinai arba išsikelti deklaruojant pastovią gyvenamąją vietą kitoje šalyje. Tai renkatės patys, deklaruodami gyvenamąją vietą . Jei būdami pensiniame amžiuje išsikraustote į kitą šalį, paprastai galite išsivežti ir pensiją į ES ir EEE šalis, taip pat į šalis su kuriomis Norvegija turi socialinio draudimo sutartis. Senatvės pensiją galėsite eksportuoti, jei Norvegijoje gyvenote 20 ir daugiau metų nuo tada kai Jums sukako 16 iki 67 metų, bet yra papildomos kitos taisyklės ir išimtys. Jei išsikeliate iš Norvegijos, privalote informuoti NAV. Išsikeldami neteksite socialinio draudimo Norvegijoje ir jei norėsite vėl čia sugrįžti legaliai gyventi, turėsite turėti pagrindą vėl legaliai registruotis Norvegijoje. Daugiau informacijos apie tai.

Nuo pensijos turite Norvegijoje mokėti mokesčius, jie priklauso nuo daugelio aplinkybių, plačiau čia .