Susirgau, o darbdavys nepalieka ramybėje.

Ar tai teisėta?

Taip, tai yra teisėta ir net rekomenduojama. Sužinokite kodėl ir kokia tvarka galioja susirgus.

Norvegijoje yra nemažas dirbančiųjų sergamumas ir jis nuolat auga. Sergama dažniausiai dėl skeleto ir raumenų negalavimų ar lengvų psichinių negalavimų. Dažniausiai sergama su asmeniniu pranešimu apie ligą (no. egenmelding), t.y. neimant gydytojo pažymos.

Visgi darbą reikia padaryti. Darbdaviai ir Norvegijos valdžios institucijos kovoja su sergamumu. Vis dažniau darbdaviai užginčija biuletenį (t.p. ir egenmelding), kas gali sukelti daug problemų užsieniečiams. Atsakingos tarnybos irgi stengiasi dėti visas pastangas, kad darbuotojai kuo trumpiau sirgtų ir kuo greičiau pasveiktų bei išeitų į darbą.

Darbe turime jaustis gerai

Norvegijoje vyrauja (bent jau oficialiuose dokumentuose ir reklamose) nuostata, kad darbe turi būti geros darbo sąlygos ir ten einama su pasitenkinimu, nes darbdavys turi užtikrinti gerą savijautą darbe (no. trivsel på jobb).

Jei žmogus susirgo, darbdavys pagal, galiojančią Norvegijoje tvarką, turėtų iškart ieškoti galimybių kuo greičiau surasti jam kitą darbą įmonėje, kurį jis, net ir sirgdamas, galėtų atlikti.

Norvegijoje siekiama, kad darbo gyvenimas ir darbo vieta būtų įtrauki (no. innkulderedene). Vyrauja nuostata, kad darbas veikia kaip palankus faktorius ir gali gydyti, todėl sergamumas, ypač ilgalaikis, nepageidaujamas. Darbdavys turi stengtis kad ir sveikatos iššūkių turintiems darbuotojams būtų sudarytos sąlygos dirbti, bent jau iš dalies.

Kiekviena darbo vieta dėl to turi pasirūpinti saugia ir sveika darbo aplinka ir užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias sergamumui. Tuo rūpinasi darbdavys, kartu su saugos atstovu ir BHT įmone.

Darbdvys įpareigotas rūpintis sergančiu darbuotoju

Jei darbuotoas susirgo, įmonėje privaloma turėti priemones, kaip yra stebimas darbuotuojų sergamumas, turėti papildomų, t.y. lengvesnių ir pritaikytų sergančiam darbuotojui darbų, sąrašą. Tada net ir turintį ligos pažymą darbuotoją kuo anksčiau galima bent iš dalies įtraukti į darbą. Žinoma, tokių darbų gali nebūti, tuomet įmonė jų pasiūlyti negali.

Yra įmonių, sudariusių sutartis su NAV dėl įtraukios darbo aplinkos (IA bedrifter), tada asmeninis darbuotojo pranešimas dėl ligos (no. egenmelding) gali būti išplėstas net iki 16 dienų.

T.p. darbdavys, darbuotojui sergant, gali susisiekti su gydytoju ir NAV darbuotojo įtraukos į darbą klausimais.

Susirinkimai net ir sergant

Jei darbuotojo liga tęsiaisi tris ir daugiau savaičių, turi būti sudaromas stebėjimo planas (no. oppfølginsplan), kur yra nustatomas darbuotojo galimybė dirbti, atsižvelgiant į sveikatos būklę (bendradarbiaujama su gydytoju ir darbuotoju) ir tolimesni veiksmai, pvz. darbas iš dalies, nepilnas valandas ir kt. Šis planas pateikiamas NAV.

Jei darbuotojas toliau serga, organizuojamas susitikimas su darbuotoju (no. dialogmøte), jis turėtų įvykti po 7 ligos svaičių, nebent liga yra tokia rimta, kad toks susitikimas nebūtinas ir/arba negali būti suorganizuotas dėl darbuotojo sveikatos būklės. Susitikimo metu aptariama darbuotojo galimybė turėti dalinį biuletenį (no. gradert sykemelding), dirbant iš dalies (nepilną darbo laiką), pritaikytą darbą ir pritaikytoje (no.tilrettelagt) pagal sveikatos stovį darbo vietoje.

Jei liga ir toliau tęsiasi (pusę metų ar ilgiau) su pilnu 100 %  biuleteniu, vėl privaloma sušaukti susitikimą (no. oppfølgingsmøte) ir aiškintis, kaip veikia darbuotojo įtraukos į darbą palnas. Susirinkime gali dalyvauti darbuotojas, darbdavys, gydytojas ir NAV atstovas. Susirinkimas gali vykti taip pat NAV iniciatyva NAV patalpose. Susirinkimas nešaukiamas, jei to neleidžia sergančiojo sveikatos būklė.

Jei sergama metus ir ilgiau.

Darbo kodekso § 15-8 apsaugo nuo atleidmo, jei darbuotojo liga trunka iki vienerių metu, tačiau jei sergama ilgiau, to įstatymo straipsnio taikyti nebegalima. Tada atleisti iš darbo gali ir sergant, bet bet kokiu atveju visada geriausia konsultuotis su profesine sąjunga ar advokatu.