Svarbūs principai apie mokesčius Norvegijoje

  • Visi dirbantys ir gaunantys pajamas Norvegijoje turi mokėti mokesčius Norvegijoje (yra išimtys).
  • Už mokesčių mokėjimą atsakingas pats asmuo, mokantis mokesčius (ne buhalteris, buhalterinė įmonė, konsultantas ar darbdavys).
  • Už mokesčių nemokėjimą yra numatoma gana didelė atsakomybė (baudos, kitos sankcijos).
  • Jei kažko nesuprantate arba gaunate laiškus iš Mokesčių tarnybos, kreipkitės į
    mokesčių tarnybą asmeniškai (el. paštu, telefonu, atvykę asmeniškai). Atvykimui laiką reikią užsisakyti iš anksto. Tai darote internetu.
  • Norvegijos mokesčių tarnyba turi dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Lietuva (ir kitomis EEE šalimis), todėl nesumokėti Norvegijoje mokesčiai auga ir yra išieškomi kitoje šalyje – ten kur žmogus reziduoja.
  • Mokesčių tarnyboje esančiame Folkeregister (gyventojų registrui) privalote pranešti apie savo pakitusį adresą per 8 dienas. Tai daroma per gyventojų registrą, pildant anketas.
  • Gyventojų registre (folkeregister), o tai yra Mokesčių tarnybos skyrius, svarbu nurodyti tą adresą, kuriuo gyvenate ir kuriuo galite gauti korespondenciją. Turite taip pat pranešti, jei pakeisite adresą: persikraustysite, išvyksite į Lietuvą ar kitą šalį. Tai Jūsų prievolė ir atsakomybė. Jei nepranešėte naujo adreso, o korespondencija siunčiama folkeregister registruotu ir nepakeistu adresu, o Jūs korespondencijos negaunate, atsakomybė vis tiek JŪSŲ (jei siunčiami pvz. reikalavimai dėl mokesčių mokėjimo, o jūs jų nevykdote ir gresia baudos ir kitos sankcijos).
  • Daugiau informacijos čia.

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje