Tikėjimas 10: Jei aš nemoku kalbos, tai man privalo duoti vertėją

Žodį „privalo” geriau pamirškite. Bet vertėjas Norvegijoje gali  tam tikrais atveju priklausyti. Pavyzdžiui jei esate sulaikytas ir įtariamas nusikalstama veika – tada ir vertėjas, ir advokatas Jums PRIKLAUSO. Tačiau jei užėjote į pvz. Mokesčių tarnybą arba NAV, ir nesugebate susikalbėti, nepriklauso (nei vertėjas, nei advokatas, nei „motina” – visų jūsų supainiotų reikalų tvarkytoja). Ar vertėjas būtinas, ar ne sprendžia institucija, su kuria bandote komunikuoti. 

Gratis arkivbilde med alvorlig, avgjørelse, avtale
Pexels nuotrauka

Vertėjas tikrai būtinas gydymo įstaigose, teisminėse institucijose, taip pat bylose, pvz. vaikų teisių apsaugos bylose ar bylose, kur asmuo baudžiamas admistracinėmis baudomis ir kt. panašiose. Žodžiu, visuose reikaluose, kur galite nukentėti – finansiškai ar kitaip, turėtumėte paprašyti, kad Jums būtų suteiktas kvalifikuotas vertėjas. 

Kad galėtumėte gauti tinkamą aptarnavimą, kad būtų apgintos Jūsų teisės, kad galėtumėte tinkamai nušviesti savo versiją, suteikti informaciją bylos tvarkytojams ar tyrėjams, t.p. gautumėte visą reikiamą informaciją apie savo  bylą valstybinėje ar baudžiamojoje institucijose, turite komunikuoti ta kalba, kuria geriausiai suprantateNet jei truputį mokate norvegiškai – nepervertinkite savo sugebėjimų. Gal nežinote teisinių ar kitokių terminų ir tuomet negalėsite iki galo išsiaiškinti ir apginti savo teisių. Jei geriausiai mokate lietuvių kalbą, prašykite lietuvių vertėjo (o ne rusų, kaip kai kas – nežinia kodėl – daro).  Lietuvių vertėjų yra daug ir labai gerų.  Juos galite rasti nacionaliniame vertėjų registre . Pasirinkite kalbą „litauisk”, galite taip pat pasirinkti vietovę.

Kaip matote, Norvegijoje yra daug kvalifikuotų lietuvių kalbos vertėjų. Tačiau dažniausiai vertėją Jums pakvies teisminė ar kita institucija – jie turi savo vertėjų užsakymo tvarkas.

Jei reikalas ne toks svarbus, vertėjas nebus suteiktas. Tačiau galite pasikviesti pavertėjauti draugą ar kitą geriau kalbą mokantį asmenį ar pasisamdyti vertėją pats ir jį atsivesti į įstaigą. Bet to daryti nepatartume, jei reikalas svarbus ar asmeniškas. Visų pirma, atsitiktinis asmuo gali gauti privačios informacijos apie Jus, ko Jums visai nereikia. Taip pat svarbi vertėjavimo kokybė ir saugumas, tai yra maksimaliai teisingas vertimas, nieko nenutylint, nepakeičiant ir nepriduriant, būnant nešališku. Atsitiktinis asmuo, kad ir mokantis kalbą, vertėjo etikos neišmano. Neprofesionalus vertėjavimas gali stipriai pakenkti. Žmogiškoji savybė – jokiu būdu neišsiduoti, kad kažko nemoki. Neprofesionalūs vertėjai dažnai bando nuslėpti, kad nemoka termino ar žodžio, todėl vertimas gali būti stipriai iškraipytas, ir Jums reikalinga informacija neperteikta, o Jūsų pašnekovui taip pat nebus perteikta tiksliai tai, ką sakote. Nepilnamečiai vaikai nėra tinkami vertėjai, todėl jų vertėjauti savo reikaluose nesiveskite. Ir dėl to, kad gali kilti nesuspratimas dėl terminų nemokėjimo, ir dėl to, kad vaikas bus bereikalingai įtraukiamas į kokį nors ne pagal savo amžių sudėtingą reikalą – pavyzdžiui kai atmetama NAV paraiška dėl išmokų, pranešama liūdna diagnozė, ar panašiai.

Viešojo administravimo įstatymas (Forvaltningsloven) numato pareigą viešosioms įstaigoms suteikti informaciją asmenims, pakankamai nemokantiems norvegų kalbos, tai nusako įstatymo paragrafai § 11 ir § 17 ir vyriausybės paaiškinimai kaip jie turi būti taikomi.

Valstybinės ir kitos institucijos privalo naudotis kvalifikuotų vertėjų paslaugomis, tai numato administracinių institucijų atsakomybės už vertėjavimo paslaugas įstatymas, įsiteisėjęs 2022 metais.

Už kokybiškų vertėjo paslaugų organizavimą Norvegijoje ataskingas IMDI, Įtraukos ir įvairovės direktoratas, pavaldus UDI (Imigracijos direktoratui). Apie tai, kaip tapti vertėju, kas juos ruošia, kokius egzaminus galite laikyti, kokią vertėjo kategoriją gauti ir apie vertėjo profesiją galite paskaityti čia.

Apie tai, kad verta mokytis norvegų kalbos, skaitykite čia, kaip mokytis norvegiškai – skaitykite čia.