Tikėjimas 10: Jei aš nemoku kalbos, tai man privalo duoti vertėją

Žodį „privalo“ geriau pamirškite. Bet vertėjas Norvegijoje gali  tam tikrais atveju priklausyti. Pavyzdžiui jei esate sulaikytas ir įtariamas nusikalstama veika – tada ir vertėjas, ir advokatas Jums PRIKLAUSO. Tačiau jei užėjote į pvz. Mokesčių tarnybą arba NAV, ir nesugebate susikalbėti, nepriklauso (nei vertėjas, nei advokatas, nei „motina“ – visų jūsų supainiotų reikalų tvarkytoja). Ar vertėjas būtinas, ar ne sprendžia institucija, su kuria bandote komunikuoti. 

Nemokančiam kalbos pacientui turi būti suteiktas vertėjas

Vertėjas tikrai būtinas gydymo įstaigose, teisminėse institucijose, taip pat bylose, pvz. vaikų teisių apsaugos bylose ar bylose, kur asmuo baudžiamas admistracinėmis baudomis ir kt. panašiose. Žodžiu, visuose reikaluose, kur galite nukentėti – finansiškai ar kitaip, turėtumėte paprašyti, kad Jums būtų suteiktas kvalifikuotas vertėjas. 

Kad galėtumėte gauti tinkamą aptarnavimą, kad būtų apgintos Jūsų teisės, kad galėtumėte tinkamai nušviesti savo versiją, suteikti infomaciją bylos tvarkytojams ar tyrėjams, t.p. gautumėte visą reikiamą informaciją apie savo  bylą valstybinėje ar baudžiamojoje institucijose, turite komunikuoti ta kalba, kuria geriausiai suprantateNet jei truputį mokate norvegiškai – nepervertinkite savo sugebėjimų. Gal nežinote teisinių ar kitokių terminų ir tuomet negalėsite iki galo išsiaiškinti ir apginti savo teisių. Jei geriausiai mokate lietuvių kalbą, prašykite lietuvių vertėjo (o ne rusų, kaip kai kas – nežinia kodėl – daro).  Lietuvių vertėjų yra daug ir labai gerų.  Juos galite rasti nacionaliniame vertėjų registre www.tolkeportalen.no . Pasirinkite kalbą „litauisk“, galite taip pat pasirinkti vietovę.

Kaip matote, Norvegijoje yra net 63 kvalifikuoti lietuvių vertėjai. Tačiau dažniausiai vertėją Jums pakvies teisminė at kita institucija – jie turi savo vertėjų užsakymo tvarkas.

Jei reikalas ne toks svarbus, vertėjas nebus suteiktas. Tačiau galite pasikviesti pavetėjauti draugą ar kitą geriau kalbą mokantį asmenį ar pasisamdyti vertėją pats ir jį atsivesti į įstaigą. Nepilnamečiai vaikai nėra tinkami vertėjai, todėl jų vertėjauti savo reikaluose nesiveskite. Ir dėl to, kad gali kilti nesuspratimas dėl terminų nemokėjimo, ir dėl to, kad vaikas bus bereikalingai įtraukiamas į kokį nors ne pagal savo amžių sudėtingą reikalą – pavyzdžiui kai atmetama NAV paraiška dėl išmokų, pranešama liūdna diagnozė, ar panašiai.

Viešojo administravimo įstatymas (Forvaltningsloven) numato pareigą viešosioms įstaigoms suteikti informaciją asmenims, pakankamai nemokantiems norvegų kalbos, tai nusako įstatymo paragrafai § 11 ir § 17 ir vyriausybės paaiškinimai kaip jie turi būti taikomi.