Tikėjimas 11: Turi duoti geresnę algą arba pašalpas, nes turiu daug vaikų ir nedirba žmona.

Norvegijos šeimos biudžetas paprastai paremtas tuo, kad abu darbingi šeimos nariai dirba, taip pat ir žmona. Tačiau jei dėl kažkokių priežasčių vienas iš sutuoktinių nedirba, galima mokėti mažesnius mokesčius. O jei nedirba dėl ligos ar kt., aišku teirautis atitinkamų išmokų NAV. Už kiekvieną vaiką mokami vaiko pinigai, tam reikia pildyti paraišką ir pateikti reikiamus dokumentus. Galimos ir kitos išmokos, teirautis NAV. Argumentas darbdaviui dėl algos kėlimo apie šeimą, nedirbančią žmoną ar vaikų skaičių gal ir gali suveikti, bet paprastai nesuveikia. Šeima, žmona, vaikų skaičius, kitos išlaidos – privatus reikalas. Darbdavys į tai paprastai neatsižvelgs.