Tikėjimas 12: Žmogui priklauso 10 kvadratinių metrų kambarys, o jei neįstengiu tokio būsto įpirkti ar nuomoti (t.y.. kad kiekvienas šeimos narys turėtu po kambarį ir po 5000 kronų mėnesiui (atskaičiavus visus mokesčius ir būtinas išlaidas), tai valdžia turi duoti.

Ar privalo Norvegijoje duoti namą, jei didelė šeima?

Norvegijoje yra programos skurdui mažinti . Įvairios paramos būstui, nemokamas būstas, kitokios išmokos yra skiriamos legaliai gyvenantiems Norvegijoje asmenims ir šeimoms, pateikus prašymus gerovės tarnybai NAV. Tačiau nei būstai, nei pašalpos neskiriamos automatiškai pagal žmonių šeimoje skaičių ar gyvenamojo ploto dydį žmogui. Vertinama individuali situacija, visų darbingų šeimos narių galimybė ir sugebėjimas uždirbti ir kt. nes žmogus Norvegijoje, kaip ir kitose šalyse,  savo pragyvenimui ir savo vaikų išlaikymui turi užsidirbti pats. Padedama tik išskirtiniais atvejais, laikinai, arba jei ištinka nelaimė (liga, kt.). Pabėgėliams yra atskiros programos, jiems būstai ir pašalpos skiriami nuo atvykimo į Norvegiją, ir jie integruojami į visuomenę. Lietuviai, kurie ES sąjungoje yra nuo 2004 metų, gali nevaržomai judėti Europoje, ir išskirtinių sąlygų į paramas neturi. Jie pasirenka atvykti į Norvegiją patys, jų sugebėjimas išgyventi čia yra jų pačių reikalas.