Tikėjimas 13: Jei išsikraustau iš Norvegijos, galiu pasiimti visus sumokėtus mokesčius.

Mokesčiai nėra jūsų santaupos banke, kurias galite išsiimti jei panorėjote. Mokesčiai patenka į valstybės biudžetą ir iš ten finansuojama šalies sveikatos priežiūra, saugumas, policija, mokyklos, universitetai, teismai, bibliotekos, įvairios organizacijos ir labai daug dalykų, be kurių valstybė nebūtų valstybė ir ji iš viso neveiktų. Taigi jūsų mokami mokesčiai yra panaudojami. Jie niekur ir būtent jums asmeniškai nekaupiami. Todėl sumokėtų mokesčių pasiimti nei išvykstant iš Norvegijos, nei kitais atvejais negalima. Yra terminas ” mokesčių grąžinimas”(tax return), bet tai nereiškia, kad atgausite visus sumokėtus mokesčius. Mokesčiai grąžinami tik tuo atveju, jei kalendorinių metų bėgyje jų sumokėjote PER DAUG, ar jei pildydami pajamų ir turto deklaraciją prisitaikėte jums priklausančias lengvatas.  Mokesčių grąžinimas vyksta kasmet už pereitus kalendorinius metus birželio- rugsėjo mėnesiais.