Tikėjimas 7: Darbdavys niekaip negali pakeisti darbo sutarties

Darbdavio pagrindinė funkcija – organizuoti darbą taip, kad būtų uždirbami pinigai ir vykdoma veikla. Todėl darbdavys turi pareigą ir teisę valdyti savo įmonę.  Tai vadinama styringsrett. Darbdavys turi galimybę perroganizuoti įmonę, mažinti darbuotojų skaičių ir panašiai. Taigi tuo pagrindu darbdavys gali keisti darbo sutartį. Žinoma, viskas turi vykti pagal įstatymus, ir derinant su darbuotojais, nes darbuotojams pagal įstatymus numatyta teisė daryti įtaką įmonės vadovų sprendimams (medbestemelsesrett, medvirkning). Jei darbuotojai yra organizuoti (priklauso profsąjungai) šiame procese kalbama su profsąjunga, kuri gina darbuotojų interesus. Bet kokiu atveju – darbo sutartį keisti, jei to reikalauja darbo ir įmonės veiklos organizavimas, galima.