Tikėjimas 9: Darbdavys privalo apmokėti visas keliones į darbą, ir dar maistpinigius, jei reikia važiuoti į darbą 30 ir daugiau kilometrų.

Įstatymai tokių sąlygų nenumato. Tai gali būti numatyta kolektyvinėje sutartyje arba Jūsų asmeninėje sutartyje. Rašotės sutartį, kurioje yra grafa: „darbo vieta”.

Pasirašius sutartį su darbo vieta, kuri toli nuo namų, teks ten važinėti į darbą, o darbdaviui visai neįdomu, kur jūs gyvenate. Galioja tos pačios taisyklės kaip ir čia.